Adoptera

– ett fantastiskt sätt att bilda familj!

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) har haft auktorisation att förmedla internationella adoptioner sedan 1980 och vi förmedlar i dagsläget adoptioner av barn från Östeuropa och Asien. De flesta barn som adopteras till Sverige är mellan två och sju år, men det finns även äldre barn och syskon som behöver familj.

Att få barn är en av de riktigt stora och glada händelserna i livet! När du adopterar ett barn från ett annat land får du förmånen att lära känna landet och kulturen. Du får ett extra hemland i familjen, som du kommer att ha ett speciellt band till. Resan när du hämtar ditt barn blir ofta ett fantastiskt minne där ni får möjligheten att påbörja anknytningsprocessen i lugn och ro. Genom BFA får du ett personligt och tryggt bemötande med samma handläggare som följer dig från start till hemkomst.

Om du går i adoptionstankar så skickar vi kostnadsfritt vårt informationsmaterial till dig. Där kan du i lugn och ro läsa om våra länder, vilka krav som ställs från de olika kontakterna och även mer om vår fadder, bistånds- och medlemsverksamhet.

Hör av dig - och ta första steget till att bli en barnfamilj!