Adoptera

– ett fantastiskt sätt att bilda familj!

 

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA-A) har haft auktorisation att förmedla internationella adoptioner sedan 1980, och vi förmedlar i dagsläget adoptioner av barn från Sydamerika, Östeuropa, Afrika och Asien. Det finns barn i alla åldrar. De flesta barn som adopteras till Sverige är mellan två och fem år, men det finns även äldre barn och syskon som behöver familj.

Att få barn är en av de riktigt stora och glada händelserna i livet! När man adopterar ett barn från ett annat land får man förmånen att lära känna landet och kulturen. Man får ett extra hemland i familjen, som man känner mycket speciellt för. Resan när man hämtar sitt barn blir ofta ett fantastiskt minne, då man får chans att bli en familj och påbörja anknytningsprocessen i lugn och ro. Genom oss får du hjälp med allt kring din ansökan, ett personligt bemötande och en trygghet i att vi tycker att just din adoption är viktig.

Förutom att förmedla adoptioner arbetar vi med fadderbarn och bistånd. Vi vill gärna tillsammans med våra familjer hjälpa de barn som blir kvar. Att vara fadder kan innebära att man kan hjälpa ett barn att få utbildning eller ett föräldralöst barn att få växa upp i en familj i stället för att bo på barnhem. Genom att vara medlem i BFA bidrar du till BFA:s biståndsarbete i och med att medlemsavgiften går i stort sett oavkortat till bistånd. Vi försöker stödja fattiga och sjuka barn i de länder där vi arbetar, till en drägligare tillvaro. Biståndet används bl a till inköp av utrustning, utbildning, byggnader/underhåll av skolor, hus och brunnsgrävning. Ofta får vi önskemål från barnhemmen om olika saker. Det kan gälla kläder, sjukvårdsutrustning eller pengar till ett speciellt ombyggnadsprojekt. Vi försöker tillgodose de önskemål som kommer i den mån vi kan. Våra resurser är begränsade, men vi vet att hjälpen kommer fram och gör stor nytta.

Om du går i adoptionstankar, kontakta oss gärna, så skickar vi kostnadsfritt ett gediget informationsmaterial till dig. Där kan du i lugn och ro läsa om våra länder, vilka krav som ställs från de olika kontakterna och även mer om vår fadder- och biståndsverksamhet.

Hör av dig - och ta första steget till att bli en barnfamilj!


FILM!

Här kan du se en film om familjen Noraas om har adopterat en syskontrio genom våra kollegor i Norge, InorAdopt. Klicka på loggan.

Inoradopt