Statistik 2018

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2018.  

Mån Indien Litauen Polen Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan   1   6 1     8
Feb       1 1   1 3
Mars 5     1     4 10
April 2 2   1 1 2   8
Maj             2 2
Juni 2     1   1 2 6
Juli                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Tot               37
Senast uppdaterad 2018-06-21