Statistik 2018

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2018.  

Mån Indien Litauen Polen Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan   1   6 1     8
Feb       1 1   1 3
Mars 5     1     4 10
April 2 2   1 1 2   8
Maj             2 2
Juni 2     1 1 1 2 7
Juli 2 1       1   4
Aug 1     2     1 4
Sep   1     2   1 3
Okt                
Nov                
Dec                
Tot 12 5 0 12 6 4 11 50

 

Senast uppdaterad 2018-09-24