Barnbesked

Väntan på barnbesked är både spännande och jobbig. Att inte veta exakt när ett barnbesked kan tänkas komma skapar ibland både frustration och stor längtan som kan vara svår att hantera. Veckor blir till månader som kan bli till år.

Eftersom väntetiderna varierar mellan olika länder och olika kontakter är det svårt att säga exakt hur lång tid det kan ta innan ett barnbesked kan komma. De uppskattade väntetider som BFA ger är baserade på tidigare familjers väntetider. 

Titta under respektive land på BFA:s webbplats för att se de uppskattade väntetiderna.

Faktorer som kan förkorta väntetiden utomlands är om du är öppen för äldre barn eller har en stor öppenhet för barn med särskilda behov. 

Så äntligen är det dags! Väntan är över och du har ett barnbesked.

Din handläggare på BFA kontaktar dig omgående så fort vi får besked om att det finns ett barnbesked.

Att motta ett barnbesked är stort och omtumlande. Många känslor kan komma upp till ytan. Glädje, oro och längtan blandas med praktiska frågor.

BFA skickar dig alla nödvändiga handlingar som ska skrivas under och instruktioner om hur du ska gå till väga. Det finns även möjlighet att få kontakt med svensk konsultläkare vid behov.

Din utredare i kommunen ska också ge sitt samtycke till adoptionen. När BFA har mottagit det ska du även betala in andra hälften av den preliminära adoptionsavgiften.

När allt är klart skickas de nya handlingarna tillbaka till BFA för vidare befordran till utlandet. Det är alltid en domstol eller myndighet i barnets hemland som beslutar om adoptionen.

 

Senast uppdaterad 2021-09-23