Bli adoptionssökande hos BFA

För att adoptera genom BFA behöver du vara medlem i föreningen och betala in en sökandeavgift som ger dig ett ködatum för att starta upp din adoption. Ködatum blir den dagen du betalar in avgiften.

Du behöver inte ha påbörjat någon utredning eller bestämt dig för vilket land du vill adoptera ifrån för att ställa dig i BFA:s adoptionskö.

Detta är också ett bra sätt att få kontakt med BFA tidigt och få tillgång till våra medlemsaktiviteter och vårt nyhetsebrev.

Välkommen att bli adoptionssökande hos oss.

 

Senast uppdaterad 2021-09-01