Bli adoptionssökande

För att adoptera genom BFA behöver du vara medlem i föreningen. Önskar du bli adoptionssökande kan du ansöka direkt i formuläret nedan eller ladda ner ansökan och skicka den till BFA per post och betala in avgiften på totalt 3 325:- till PG 420286-7. (2 800 kr sökandeavgift + 525 kr medlemsavgift).

Genom att fylla i ansökan och betala avgiften kommer du att hamna i adoptionskö hos BFA. Ansökningsdatum gäller från betalningsdatum. Avgiften gäller per kalenderår.

För att beställa informationsmaterialet klicka på beställ gratis info-paket och fyll i dina uppgifter.

 

Adoptionsansökan

Avgiften på 3 325 kr (2 800 kr sökandeavgift och 525 kr i medlemsavgift) betalas till PG 42 02 86-7

Ange ert namn som referens vid betalningen.

Sökande

Medsökande

Adress

Giftermål

Barn

Barn

Nedanstående länder är de som BFA har auktorisation för.

Länder som vi är intresserade av:

Infertilitetsintyg eller intyg från läkare att det är olämpligt eller förenat med svårigheter för oss att få biologiska barn

Medgivandeutredning

Vårt medgivande är

OBS! Om utredningen är klar, bifoga en kopia samt en kopia av sammanträdesprotokoll och läkarintyget.
Ladda upp inscannade eller fotograferade namnunderskrifter med namnförtydligande.
Senast uppdaterad 2023-01-11

Kontakta oss gärna!