Litauen

2019-03-01

En familj åker i mars månad till Litauen för att närvara på domstolsförhandling och för att hämta sitt barn.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Litauen?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Helle på helle@bfa.se.

2018-10-02

En familj har nyligen blivit matchad med det barn de ansökte om från Litauen. Ytterligare en familj väntas få resa till Litauen under hösten för att vara med på domstolsförhandling och hämta hem sitt barn.

Fem barn har hitintills i år kommit till sina familjer i Sverige.

BFA har för närvarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Litauen?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Helle på helle@bfa.se.

2018-06-01

Tre barn har kommit till sina familjer i Sverige hitintills i år. Två familjer har officiella barnbesked och en familj är matchad med barn och väntar på officiellt barnbesked.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Litauen?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Helle på helle@bfa.se

2018-03-28

En familj befinner sig nu i Litauen för att träffa sitt barn och vara med på domstolsförhandlingen. Ytterligare en familj har fått kallelse till domstolen och kommer att resa till Litauen efter påsk. Två familjer blev matchade med de barn de ansökte om och deras handlingar är i processen att snart skickas till Litauen. En familj ansöker om barn från den SN-lista som kom i början av året.

BFA har för närvarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

2018-03-02

Två familjer har fått officiella barnbesked och väntar nu på att få kallelse till domstolen och två familjer ansöker om barn från den SN-lista som kom strax före jul. 

BFA har nyligen varit i Litauen och besökt Adoptionsmyndigheten, några barnhem samt Caritas där BFA har ett biståndsprojekt. Vi upplever att det är viktigt att göra dessa besök och få träffas och utbyta erfarenheter både med myndigheter och barnhem men också med vår kontaktperson och advokaten som är en del i adoptionsprocessen. Vi får en fördjupad förståelse för hur barn tas om hand i Litauen och för processen i landet.  

BFA har för närvarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

2018-01-26

Adoptionsmyndigheten i Litauen beslutade i ett sammanträde strax före jul att BFA har fått förlängd auktorisation med ytterligare två år.  

Under 2017 fick vi välkomna sex barn till fem familjer. En familj har kommit hem med sitt barn i januari. Ytterligare en familj har fått officiellt barnbesked och en familj har blivit matchad med barn. 

Det har kommit två stycken SN-listor och ansökningarna skall vara inlämnade till Adoptionsmyndigheten i Litauen i början av mars och i början av april. Hittills har vi två familjer som har påbörjat ansökan om barn. 
BFA har för närvarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

2017-12-13

Fyra familjer har fått välkomna nya familjemedlemmar hittills i år. En familj befinner sig nu i landet för domstolsförhandling och vår förhoppning är att deras ärende skall bli klart så att de kan resa hem innan jul. En familj har fått officiella barnbesked och väntar på att få kallelse till domstolsförhandlingen i Litauen och en familj väntar på officiellt barnbesked.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Litauen. Välkommen att kontakta anna-lena@bfa.se eller katarina@bfa.se för att få ytterligare information om proceduren i landet.

2017-11-06

Det har hittills i år kommit hem fyra familjer med sina barn. Två familjer har fått officiella barnbesked och väntar nu på att få kallelse till domstolsförhandlingen i Litauen. En familj som ansökte om barn från senaste SN-listan har blivit matchade med barn.

BFA har ingen kö för att adoptera från Litauen. De familjer som är intresserade av att starta upp en adoption från Litauen kan påbörja direkt när medgivandet är klart.

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Litauen. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

2017-09-15

Hittills i år har tre familjer kommit hem med sina barn. En familj har fått kallelse till domstolen och kommer att resa under september månad. Två familjer har blivit matchade med barn och väntar på att få officiella barnbesked.

Ytterligare två familjer håller på att ansöka om barn från Litauen. Ansökningarna kommer att lämnas in till den litauiska adoptionsmyndigheten i början av oktober.

BFA har ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Litauen. Som adoptionssökande kan man påbörja sammanställa adoptionsakten direkt vid färdigt medgivande.

Senast uppdaterad 2019-03-01