Polen

2019-01-16

För närvarande skickar BFA inga nya ansökningar.

2018-03-08

I dagsläget har 10 familjer sina handlingar i Polen varav en familj har ansökt om barn och väntar på Katolska kommissionens beslut.

BFA har fått förfrågan från Katolska organisationen om att söka familj till en liten pojke född 2015 med särskilda behov. Finns intresse kontakta: Helle tlf 0300-331 36 eller Email: helle@bfa.se

BFA avvaktar fler barnbesked innan nya familjer kan sättas igång på Polen.

2017-12-14

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Polen. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Det har varit ett annorlunda år när det gäller adoptioner från Polen på grund av de förändringar som trädde i kraft i början av året och det ”stopp” som blev i nästan 8 månader.

Sex barn kom under året till sina fyra familjer i Sverige. 12 familjer har sina handlingar i Polen och tre familjer håller på att göra i ordning sina handlingar, varav en familj har ansökt om barn som BFA har sökt familj till.

BFA hoppas på ett fortsatt gott samarbete med Polen år 2018.

2017-10-27

Aktuell situation
Nu är det äntligen klart att BFA har fortsatt auktorisation i Polen och att vi kan fortsätta vårt samarbete med landet.

Förändringar i adoptionsprocessen
De förändringar som BFA har kommit överens med det polska Ministeriet om rör uppföljningsrapporteringen:

1. För alla familjer som nu adopterar från Polen krävs det att familjen skickar in uppföljningsrapporter tills barnet fyller 18 år. En rapport/år de tre första åren och därefter en rapport var tredje år.

2. Ministeriet har även ställt som krav att alla familjer ska skriva under ett dokument om att de accepterar att den Katolska adoptionsorganisationen i Warszawa eller personal från polska centralmyndigheten kan komma att kontakta barnet via telefon, skype eller mail. Familjen måste också samtycka till att ev ta emot ett hembesök av en representant från polska konsulatet eller andra personer som har fått fullmakt av centralmyndigheten. Ovan gäller under de första sex månaderna efter att adoptionen har vunnit laga kraft.

Det går ej längre att adoptera från Polen om man som blivande adoptivfamilj inte kan acceptera ovan två punkter. 
BFA har även beslutat att de första familjerna som får barnbesked från Polen kommer att vara sk pilotfamiljer.

I år har sammanlagt sex barn från Polen kommit hem med sina fyra familjer i Sverige.

2017-09-05

Aktuell situation
Vi har nu i vår dialog med MFoF kommit fram till hur vi ska bemöta och acceptera de polska myndigheternas krav och har därmed mycket goda förhoppningar om en snar överenskommelse. Inom kort hoppas vi alltså kunna återuppta vårt samarbete och ge polska barn i behov av internationell adoption en möjlighet att hitta en familj i Sverige!

Två familjer befinner sig i Polen med sina barn i väntan på att domstolsbeslutet om adoption ska vinna laga kraft. De väntas komma hem under senare delen av september.

Senast uppdaterad 2019-01-16