Thailand

2024-05-08

Två familjer har barnbesked från TRCCH och en familj från DCY. Sju familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH och familjer gör i ordning sin ansökan. Årets kvot för TRCCH är fylld.

2024-01-24

 Kvoten för Röda Korsets barnhem, TRCCH,  har kommit och vi får skicka tre nya ansökningar under 2024. Vi får skicka ansökningar till adoptionsmyndigheten DCY för äldre barn och för barn med särskilda behov.

Sju familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH och en familj har barnbesked. En familj har sin ansökan hos DCY. En familj gör i ordning sin ansökan för TRCCH.

2023-10-02

Det har kommit hem två barn från Thailand i år. Sju ytterligare familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH. En familj har sin ansökan hos DCY. En familj gör i ordning sin ansökan för TRCCH. Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH under 2023 är fylld. Det går bra att ställa sig i kö för att skicka sin ansökan under 2024. DCY tar emot ansökningar för äldre barn och barn med särskilda behov.

2023-06-27

Ett barn har kommit hem från Thailand till Sverige i år. En familj har i dagsläget barnbesked. Åtta ytterligare familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH och en familj har sin ansökan hos DCY.

Det finns en plats ledig på årets kvot till TRCCH. Nya familjer behöver vara öppna för barn 0-4 år.

2023-05-30

Två familjer har i dagsläget barnbesked varav en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn.  Nio ytterligare familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH. En familj har sin ansökan hos DCY. TRCCH har nu öppnat upp för att familjer får besöka barnhemmet under två dagar vid hämtning av barnet. Under pandemin skedde hämtningen av barnet vid första besöket på barnhemmet. Kvoten för TRCCH 2023 är fylld men familjer kan ställa sig i kö för nästa års kvot. DCY tar emot ansökningar för äldre barn och barn med särskilda behov.

2023-03-07

Under 2022 kom det hem fem barn från Thailand och barnen var i åldrarna 1-5 år.

En familj har i dagsläget barnbesked. Tio ytterligare familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH och en familj gör i ordning sin ansökan. En familj gör i ordning sin ansökan till DCY.

Anna-Karin och Ann-Charlotte från BFA:s kontor reste till Thailand i februari månad och besökte både Child Adoption Center på DCY och TRCCH samt svenska ambassaden i Bangkok. Det var en intressant och givande resa där vi utbytte erfarenheter och uppdaterade varandra om aktuellt läge.

DCY har fortsatt många familjer på väntelistan och de har stängt under året för nya ansökningar förutom för ansökningar för äldre barn och barn med särskilda behov. 

Även barnen på TRCCH har blivit äldre och de har i dagsläget behov av familjer som är öppna för barn 3,5 år och äldre. BFA får skicka tre ansökningar till TRCCH i år och har en plats kvar.

2022-11-29

Under 2022 har fyra barn kommit hem med sina familjer från Thailand. En familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn.  Elva familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH eller gör i ordning sin ansökan till landet.  Väntetiden i landet beräknas till 2 år.

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till TRCCH under 2023 beräknas komma under december månad.

DCY stänger för nya ansökningar även under 2023, vi har dock några platser kvar sedan tidigare år men man behöver ha en öppenhet för barn med särskilda behov för att väntetiden inte ska bli alltför lång. Ansökan för barn över fyra år kan skickas utanför kvoten.

2022-09-27

Under 2022 har fyra barn kommit hem med sina familjer från Thailand. Elva familjer har sin ansökan på väntelista hos TRCCH varav en familj har barnbesked. En familj gör i ordning sin ansökan till landet. Kvoten för att få skicka sin ansökan till TRCCH under 2022 är fylld.

Väntetiden till barnbesked hos TRCCH har blivit något längre som en följd av pandemin.

Covid-19

Intervjuerna hos DCY sker digitalt och det är ännu en dags överlämning av barnet som gäller.

Från och med 1 juli 2022 slopades "Thailand Pass". Resenärer måste kunna uppvisa vaccinationsintyg eller negativt PCR-test (tagits inom 72 timmar före avresa) vid ankomst. 

2022-05-05

Vi välkomnar hem den familj som kom hem från Thailand med sitt barn i förra veckan. Därmed har tre barn kommit hem med sina familjer från Thailand i år. BFA har 11 familjer som har sina handlingar hos TRCCH varav två familjer har barnbesked.  Det finns en plats kvar på årets kvot till TRCCH. DCY tar inte emot några nya ansökningar under 2022. Det går dock bra att skicka ansökningar för barn med särskilda behov eller barn över 4 år.

Covid-19

Från och med 1 maj 2022 slopas PCR-test och kravet att spendera en natt på särskilt hotell vid inresa till Thailand för fullvaccinerade resenärer. Minst 7 dagar före avresa från Sverige behöver man ansöka om ett s k Thailandspass.

2022-01-31

Under 2021 kom det hem fyra barn från Thailand och barnen var i åldrarna 1-7 år.

BFA har 13 familjer som har sina handlingar i Thailand. Fyra familjer har barnbesked varav en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn och en familj reser till Thailand i februari månad för att hämta sitt barn.  

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till TRCCH under 2022 har nu kommit och vi får skicka tre nya ansökningar.

DCY tar inte emot några nya ansökningar under 2022. Det går dock bra att skicka ansökningar för barn med särskilda behov eller barn över 4 år.

2021-12-20

BFA har 12 familjer som har sina handlingar i Thailand, två familjer hos DCY och tio familjer hos TRCCH. En familj från TRCCH har barnbesked och väntar på att få åka och hämta sitt barn och en familj har nyligen fått barnbesked från DCY.

En familj håller på att göra i ordning sin adoptionsakt för att skicka till TRCCH. Fyra familjer har anlänt med sina barn från Thailand i år.

DCY stänger för nya ansökningar även under nästa år för att få ned väntetiderna i landet. Det går dock bra att skicka ansökningar för barn med särskilda behov eller äldre barn.

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till TRCCH under nästa år beräknas komma i januari 2022.

2021-09-24

Vi har 12 familjer som har sina handlingar på väntelista i Thailand, två familjer hos DCY och tio familjer hos TRCCH varav en familj har barnbesked. Ytterligare en familj gör iordning sina handlingar för att skicka sin ansökan till TRCCH. Fyra familjer har anlänt i år med sina barn från Thailand.

Smittspridningen i Thailand är fortsatt hög men de genomför styrelsemöten på båda av våra samarbetskontakter. Vaccineringen av befolkningen går framåt i Thailand. Resorna för att hämta sitt barn i Thailand är som tidigare förenade med 14 dagars karantänvistelse på särskilda hotell, covidtester och ansökan om Certificate of Entry (COE) från thailändska ambassaden i Stockholm. Intervjuerna på adoptionsmyndigheten genomförs digitalt.

Vi har inga platser kvar på årets kvot till TRCCH men familjer kan ställa sig på kö för att skicka ansökan under 2022. DCY tar under 2021 inte emot några nya ansökningar.

2021-04-01

BFA har 11 familjer som har sina handlingar i Thailand, ytterligare tre familjer arbetar med sin ansökan till TRCCH.

Vi har fått brev från DCY om att de inte tar emot några nya ansökningar under 2021 då väntetiden för de familjer som har sin ansökan i landet har ökat. Familjer som är öppna för barn över 4 år med särskilda behov kan skicka sin ansökan.

Kvoten för att få skicka sin ansökan till TRCCH under 2021 är fylld. De kommer att ta ställning i juni månad om det blir fler platser i år.

2021-03-11

BFA har under 2021 fått hem fyra barn från Thailand, två från TRCCH och två från DCY:s barnhem. Det är mycket speciellt att resa och hämta sina barn under dessa omständigheter med karantänsvistelse och överlämningar som sker under samma dag på barnhemmet. Vi är dock glada över att det ändå blivit möjligt för barnen att förenas med sina föräldrar.

Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH under 2021 är fylld. TRCCH kommer att ta ställning i juni månad till om det ev kommer att bli några till platser för i år. Det finns platser kvar att skicka sin ansökan till DCY.

2020-12-17

Det har sedan en tid tillbaka blivit möjligt att resa och hämta sitt barn i Thailand. För svenska familjer gäller det att man får ansöka om ett turistvisum och certificate of entry (COE) på thailändska ambassaden i Stockholm. Familjerna kommer att få uppvisa hälsointyg (fit to fly) och covidtest som inte är 72 timmar när de lämnar landet. Resan är också förbunden med 14 dagars karantän på speciellt anvisade hotell i Bangkok. Ifall barnet finns på ett barnhem i någon annan provins får man resa över dagen och hämta barnet.

För att förebygga smittspridning så kommer överlämnandet av barnet ske samma dag som familjen besöker barnhemmet.

BFA har två familjer, en från DCY och en från TRCCH, som i dagarna reser till Thailand för att hämta sina barn.

Vi har fått besked om att vi får skicka tre nya ansökningar till TRCCH nästa år.  TRCCH kommer i juni månad överväga om vi får skicka fler ansökningar under året. Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY under nästa år beräknas komma under februari månad.

2020-10-06

BFA har i dagsläget   13 familjer på väntelistan för Thailand, fem familjer hos DCY och åtta familjer hos TRCCH. I dagsläget har en familj från DCY och två familjer från TRCCH utsedda barn och väntar på att få resa och hämta sina barn eller att processen ska bli klar i Thailand.

Arbetet på DCY och TRCCH har återupptagits och de har styrelsemöten som vanligt.  DCY har inte öppnat upp för intervjutillfället på myndigheten. Sedan den 26 mars får inte utländska medborgare resa in i Thailand förutom vissa undantagna grupper ex de som har arbetstillstånd i Thailand eller har familjeanknytning. Vi väntar på mer information från DCY om de kan hitta alternativa vägar för adoptivfamiljer att komma till Thailand och hämta sina barn. DCY diskuterar frågan och har lyft frågan med berörda myndigheter i Thailand men ännu har de inte gått ut med någon information till adoptionsorganisationerna.

Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till DCY under 2020. Ny kvot för hur många ansökningar vi får skicka till TRCCH under 2020 beräknas komma i december månad. Är ni intresserade av att höra mer om adoption från Thailand så hör av er till anna-karin@bfa.se 0300-331 34.

2020-06-11

Både DCY och TRCCH öppnar upp för styrelsemöten igen juni månad.  Däremot tar de ännu inte emot familjer för intervjutillfället på myndigheten. Enligt svenska ambassadens reseinformation så förlängde luftfartsmyndigheten i Thailand den 16 maj förbudet för inkommande flyg med passagerare från 1 juni till och med den 30 juni 2020. Förbudet avser passagerare från utlandet, med några få undantag.

Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH under 2020 är nu fylld. Det går bra att ställa sig i kö för nästa års kvot. Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till DCY under 2020.

Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Thailand så kontakta Anna-Karin Stahre 0300-331 34 anna-karin@bfa.se

2020-05-08

Uppdatering av läget gällande Coronaviruset/Covid-19

Som vi tidigare berättat så har DCY och TRCCH  inte stängt ned sina verksamheter men utformat verksamheten efter det aktuella läget .  

Enligt svenska ambassadens reseinformation så förlängde luftfartsmyndigheten i Thailand den 27 april förbudet för inkommande flyg med passagerare från 30 april till och med den 31 maj 2020. Förbudet avser passagerare från utlandet, med några få undantag.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller i dagsläget t o m 15 juni men kan komma att förlängas

Vi har ställt frågan till MFoF gällande huruvida adoptionsresor kan betraktas som nödvändiga resor. MFoF har med anledning av detta antagit följande policy:

Om ett beslut om adoption är fattat och du är vårdnadshavare för barnet bedömer MFoF att en resa till barnets land för att hämta barnet kan vara att anse som en nödvändig resa. Det är nödvändigt att resa till vissa ursprungsländer även innan adoptionsbeslutet, för att ett beslut ska kunna fattas. Även en sådan resa skulle kunna vara nödvändig.

2020-04-07

På grund av att försöka kontrollera smittspridning av coronaviruset så är alla intervjuer med utländska familjer inställda på DCY. Sedan den 26 mars gäller undantagstillstånd i Thailand. Utländska medborgare får inte resa in till landet. BFA har ingen familj som är på gång med att resa till landet i dagsläget. DCY har fr om april månad ställt in även andra styrelsemöten på myndigheten. Beslutet gäller tills vidare. TRCCH har ställt in sina styrelsemöten april och maj månad.  DCY och TRCCH har inte stängt ned sina verksamheter men utformat verksamheten efter det aktuella läget och turas om att arbeta på kontoret och hemma. BFA har regelbunden kontakt med våra samarbetskontakter i landet och följer utvecklingen.

Är du intresserad av att göra i ordning dina handlingar för att skicka en adoptionsakt till Thailand så finns det fortfarande en plats kvar för årets kvot till TRCCH och flera platser kvar för årets kvot till DCY. Vill du veta mera om adoption från Thailand så kontakta Anna-Karin Stahre 0300-331 34 anna-karin@bfa.se

2020-03-09

Vi har fått kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY under 2020. Vi får skicka 6 ansökningar under året. Det finns platser kvar. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Thailand kontakta Anna-karin anna-karin@bfa.se eller Ann-Charlotte ann-charlotte@bfa.se .

2020-02-07

Uppdaterad information från DCY kring Coronaviruset. Adoptivfamiljer som ska hämta sina barn har kommit som vanligt till det senaste intervjumötet på myndigheten. Det finns ”corona protector measure” på flygplatsen. Familjer rekommenderas att ha med engångsmunskydd, vara noggrann med handhygien osv.

2020-02-04

Under 2019 kom det hem 6 barn från Thailand, fyra barn från DCY och två barn från TRCCH. Åldrarna på barnen var följande: ett barn 0-1 år, två barn 1-2 år och tre barn 2-3 år.

BFA inväntar kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY under 2020 och det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till TRCCH under året. TRCCH vill gärna ha sökande under 40 år. Vill ni veta mer om processen i landet så kontakta anna-karin@bfa.se tel: 0300-33134 eller ann-charlotte@bfa.se 0300-33137.

BFA har fått en del frågor kring Coronaviruset där man bl. a undrar om det kommer att påverka kommande adoptionsresor till Thailand, Taiwan och Indien och om det är riskfritt att resa till landet? Vi har i dagsläget inte fått några indikationer från våra samarbetskontakter att kommande resor kommer att påverkas. Familjer som ska resa till Taiwan ombeds att ta med engångsmunskydd (kan köpas på t ex apoteket) då det är svårt att få tag i dessa i Taiwan för tillfället. BFA följer UD:s reserekommendationer https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ och rekommenderar också våra familjer att följa dessa. Vid fler frågor kring Corona viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se

2019-12-09

Under året har det kommit hem fyra barn från DCY och ett barn från TRCCH. En familj befinner sig i landet för att hämta hem sitt barn från TRCCH och en familj väntar på resebesked.

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till TRCCH 2020 har kommit och vi får skicka fyra ansökningar. För mer information och intresseanmälan kontakta anna-karin@bfa.se eller ann-charlotte@bfa.se

2019-09-05

Under året har det kommit hem fyra barn från DCY och ett barn från TRCCH. En familj har barnbesked.

Vi tar gärna emot fler ansökningar till DCY. Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH 2019 är fylld, nästa års kvot beräknas komma i slutet av året. Ni får gärna kontakta Anna-Karin Stahre 0300-331 34 eller Ann-Charlotte Särnbratt 0300-331 37 ifall ni vill höra mer om adoptionsprocessen i Thailand

2019-04-30

Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH 2019 är fylld. Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till DCY.

Nu är det hög tid att anmäla sig till Native land visit.

Child Adoption Center(DCY) anordnar sitt nionde Nativeland visit 6-14 juli i Bangkok och Udon Thani provinsen. Inbjudan vänder sig till adopterade från Thailand och deras familjer. Återresan anordnas ungefär vart fjärde år och brukar vara ett uppskattat program. På programmet står bl a besök på barnhem, workshop om rotsökning,  sport- och kulturaktiviteter. Vi har skickat ut information till berörda familjer . Sista anmälningsdag 31maj. Anmälan sker till Child Adoption Center på epost : nativeland9@dcy.go.th

Ta del av informationen nedan om ni är intresserade.

Adoptive Families Registration Form

Program

Rotsökning workshop

2019-03-01

Vi har fått kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY i år och vi får skicka nio nya ansökningar. Det finns också några platser kvar på kvoten för TRCCH. Är ni intresserade av att skicka er ansökan till Thailand så kontakta Anna-Karin eller Ann-Charlotte anna-karin@bfa.se ann-charlotte@bfa.se

Nio familjer har sina handlingar hos DCY och tre familjer hos TRCCH. En familj har kommit hem med sitt barn i år och en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. En familj väntar på resebesked.

Några familjer håller på att sammanställa sina handlingar för TRCCH.

DCY anordnar sitt nionde Nativelandvisit 6-14 juli 2019 i Bangkok och Udon Thani provinsen. Inbjudan vänder sig till adopterade från Thailand och deras familjer. Återresan anordnas ungefär vart fjärde år och brukar vara ett uppskattat program.  På programmet står bl a besök på barnhem, sport- och kulturaktiviteter. I samband med årets Nativeland visit anordnas också ett organisationsmöte för de organisationer som DCY samarbetar med.

Mer information och anmälan kommer framöver så håll utkik på vår hemsida

2018-12-20

11 familjer har sina handlingar hos DCY och tre familjer hos TRCCH. En familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. Fyra barn från DCY och fyra barn från TRCCH har kommit hem med sina familjer till Sverige i år.

BFAs kontor besökte Thailand i slutet av november och hade en givande resa.

Vi har fått besked om att vi får skicka 5 ansökningar till TRCCH (Röda Korsets barnhem) under 2019. Är ni intresserade av att skicka er ansökan dit så är ni välkomna att kontakta Anna-karin Stahre anna-karin@bfa.se eller Ann-Charlotte Särnbratt ann-charlotte@bfa.se för mer information.

Adoptionsmyndigheten DCY kommer att anordna Native land visit (återreseprogram för familjer som adopterat från Thailand) juli 2019. Mer information om detta kommer framöver.

2018-11-15

Det kom tre barnbesked från DCY i oktober månad. BFA gratulerar dessa familjer. De kommer att resa till Thailand under november och december för att hämta hem sina barn

En familj som har barn utsett från TRCCH har också fått resebesked och reser under november till Bangkok för att hämta hem sitt barn.

Nu är även datumen för BFA:s resa till Thailand bestämda. Anna-Karin Stahre och Ann-Charlotte Särnbratt kommer att resa 26 november-2 december till Bangkok för att bl a besöka DCY och TRCCH. De kommer även att besöka Viengping Children´s Home i Chiang Mai provinsen.

Tre barn från TRCCH och två barn från DCY har anlänt med sina familjer till Sverige i år.

2018-09-07

Vi gratulerar den familj som idag har fått barnbesked från TRCCH!

 

13 familjer har sina handlingar hos DCY och fyra familjer hos TRCCH. Vi har i dagsläget tre barnbesked från TRCCH varav en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. Två barn från DCY och två barn från TRCCH har anlänt med sina familjer till Sverige i år.

En familj håller på med sina handlingar. Väntetiden för barnbesked DCY är beräknad till ca 3 år. Väntetiden för barnbesked TRCCH är beräknad till 3-8 månader.

2018-06-05

I samband med vår sommarträff så hade vi besök av DCY och TRCCH (Röda Korsets barnhem)De uppskattade att vara här och möta alla familjer som adopterat från Thailand och även träffa familjer som väntar på att adoptera från Thailand.

DCY bedömer väntetiden för dem som har sin ansökan i landet till ca 2-3 år. De kan se en minskning av antalet nya ansökningar i landet.  Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till DCY i år.

TRCCH har färre familjer på sin väntelista vilket gör att väntetiden i landet till barnbesked har sjunkit. Vi får i år skicka 4 ansökningar. Även här finns  det platser kvar.

14 familjer har sina handlingar hos DCY och fyra familjer hos TRCCH.  Vi har i dagsläget två barnbesked från TRCCH och ett från DCY. Två barn från TRCCH och ett barn från DCY har anlänt med sina familjer till Sverige i år.  

Ifall ni vill veta mer om adoption från Thailand så kontakta Anna-karin Stahre anna-karin@bfa.se eller Ann-Charlotte Särnbratt ann-charlotte@bfa.se

2018-04-25

15 familjer har sina handlingar hos DCY och tre familjer hos TRCCH. Vi har i dagsläget två barnbesked från TRCCH.  Tre barn från Thailand har anlänt med sina familjer till Sverige i år. Vi kan starta fler familjer för bägge kontakterna.

BFA:s handläggare på DCY ms Rattikarn Tutape kommer att sluta på Child Adoption Center/DCY 1 maj. I dagsläget vet vi inte vilken handläggare som kommer att arbeta med BFA:s familjer framöver men hoppas få mer information kring detta så snart som möjligt. Det har blivit en förändring kring deltagare från Thailand i samband med BFA:s sommarträff. Följande personer kommer från  DCY :Mrs. Chalatip Punnabutr, member of Child Adoption Board, Mrs Chanthip  Vatanasusakun, Director of Post Adoption Service Group och ms Ms. Katwalee Kednark, Social Development Officer . Ms Voraporn Keavalin, Chief of Child Welfare section deltar från TRCCH.

2018-03-07

15 familjer har sina handlingar hos adoptionsmyndigheten DCY och fyra familjer hos  Thai Red Cross Childrens Home (TRCCH.) Vi har i dagsläget två barnbesked från TRCCH.

Ett barn från TRCCH och ett barn från DCY har anlänt med sina familjer till Sverige i år. 

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY Thailand under 2018 har kommit och vi får skicka nio ansökningar. Det finns platser kvar, väntetiden i landet är beräknad till 2-3 år. Väntetiden till resebesked är 4-6 veckor. Det finns även möjlighet att skicka fler ansökningar till TRCCH. Väntetiden till barnbesked har för de senaste familjerna varit 3-12 månader. Väntetiden till resebesked  5-9 månader.

Vi har fått besked från Thailand om att chefen för Child Adoption Center/DCY mrs Prapimdao Satake och vår handläggare ms Rattikarn Tutape kommer till årets sommarträff. Vi får även besök av ms Voraporn Keavalin, chef för Child welfare section TRCCH. Anmäl er redan nu till sommarträffen 18-20 maj i Tanumstrand!

2017-12-13

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Thailand. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Det har kommit hem fem barn från Thailand i år. 16 familjer har sina handlingar på adoptionsmyndigheten DCY och väntar på barnbesked. Det är fem familjer som har sina handlingar på Thai Red Cross Children´s home (TRCCH) varav tre familjer har barnbesked. En familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn och två familjer väntar på resebesked. 

Det finns möjlighet för fler familjer att starta upp och göra iordning sina handlingar för både DCY och TRCCH. Hör av er till Anna-Karin Stahre om ni vill veta mer om adoption från Thailand  anna-karin@bfa.se

2017-10-19

Vi har nyligen fått besked från TRCCH (Thai Red Cross Childrens Home) att vi får skicka fler ansökningar dit än den kvot på tre ansökningar som vi fick i år. Anledningen till detta är att de har färre familjer på väntelistan i förhållande till de barn som är tillgängliga för internationell adoption.

Väntetiden i landet är beräknad till 1-2 år, men vi kan också se att väntetiden i dagsläget är kortare. Väntetiden till resa efter barnbesked är beräknad till 6-9 månader. Det har kommit hem ett barn från TRCCH i år och fyra familjer har barnbesked.

Det finns även platser kvar på kvoten för att skicka sin ansökan till adoptionsmyndigheten DCY. Väntetiden är i dagsläget bedömd till minst 2 år, resan sker 4-6 veckor efter barnbesked. Det har kommit hem tre barn från DCY i år.

2017-09-12

I år har det kommit hem tre barn från DCY och ett barn från Röda Korsets barnhem.
Tre familjer har barnbesked från Röda Korsets barnhem och väntar på att få resa och hämta sina barn. Det är 14 familjer som väntar på barnbesked från DCY och en familj som väntar på barnbesked från Röda Korsets barnhem. Det är flera familjer som gör iordning sina handlingar för Thailand, men det finns ännu platser kvar på årets kvot för DCY. Kvoten för Röda Korsets barnhem är fylld.

Senast uppdaterad 2024-05-13