Thailand

2019-04-30

Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH 2019 är fylld. Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till DCY.

Nu är det hög tid att anmäla sig till Native land visit.

Child Adoption Center(DCY) anordnar sitt nionde Nativeland visit 6-14 juli i Bangkok och Udon Thani provinsen. Inbjudan vänder sig till adopterade från Thailand och deras familjer. Återresan anordnas ungefär vart fjärde år och brukar vara ett uppskattat program. På programmet står bl a besök på barnhem, workshop om rotsökning,  sport- och kulturaktiviteter. Vi har skickat ut information till berörda familjer . Sista anmälningsdag 31maj. Anmälan sker till Child Adoption Center på epost : nativeland9@dcy.go.th

Ta del av informationen nedan om ni är intresserade.

Adoptive Families Registration Form

Program

Rotsökning workshop

2019-03-01

Vi har fått kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY i år och vi får skicka nio nya ansökningar. Det finns också några platser kvar på kvoten för TRCCH. Är ni intresserade av att skicka er ansökan till Thailand så kontakta Anna-Karin eller Ann-Charlotte anna-karin@bfa.se ann-charlotte@bfa.se

Nio familjer har sina handlingar hos DCY och tre familjer hos TRCCH. En familj har kommit hem med sitt barn i år och en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. En familj väntar på resebesked.

Några familjer håller på att sammanställa sina handlingar för TRCCH.

DCY anordnar sitt nionde Nativelandvisit 6-14 juli 2019 i Bangkok och Udon Thani provinsen. Inbjudan vänder sig till adopterade från Thailand och deras familjer. Återresan anordnas ungefär vart fjärde år och brukar vara ett uppskattat program.  På programmet står bl a besök på barnhem, sport- och kulturaktiviteter. I samband med årets Nativeland visit anordnas också ett organisationsmöte för de organisationer som DCY samarbetar med.

Mer information och anmälan kommer framöver så håll utkik på vår hemsida

2018-12-20

11 familjer har sina handlingar hos DCY och tre familjer hos TRCCH. En familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. Fyra barn från DCY och fyra barn från TRCCH har kommit hem med sina familjer till Sverige i år.

BFAs kontor besökte Thailand i slutet av november och hade en givande resa.

Vi har fått besked om att vi får skicka 5 ansökningar till TRCCH (Röda Korsets barnhem) under 2019. Är ni intresserade av att skicka er ansökan dit så är ni välkomna att kontakta Anna-karin Stahre anna-karin@bfa.se eller Ann-Charlotte Särnbratt ann-charlotte@bfa.se för mer information.

Adoptionsmyndigheten DCY kommer att anordna Native land visit (återreseprogram för familjer som adopterat från Thailand) juli 2019. Mer information om detta kommer framöver.

2018-11-15

Det kom tre barnbesked från DCY i oktober månad. BFA gratulerar dessa familjer. De kommer att resa till Thailand under november och december för att hämta hem sina barn

En familj som har barn utsett från TRCCH har också fått resebesked och reser under november till Bangkok för att hämta hem sitt barn.

Nu är även datumen för BFA:s resa till Thailand bestämda. Anna-Karin Stahre och Ann-Charlotte Särnbratt kommer att resa 26 november-2 december till Bangkok för att bl a besöka DCY och TRCCH. De kommer även att besöka Viengping Children´s Home i Chiang Mai provinsen.

Tre barn från TRCCH och två barn från DCY har anlänt med sina familjer till Sverige i år.

2018-09-07

Vi gratulerar den familj som idag har fått barnbesked från TRCCH!

 

13 familjer har sina handlingar hos DCY och fyra familjer hos TRCCH. Vi har i dagsläget tre barnbesked från TRCCH varav en familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn. Två barn från DCY och två barn från TRCCH har anlänt med sina familjer till Sverige i år.

En familj håller på med sina handlingar. Väntetiden för barnbesked DCY är beräknad till ca 3 år. Väntetiden för barnbesked TRCCH är beräknad till 3-8 månader.

2018-06-05

I samband med vår sommarträff så hade vi besök av DCY och TRCCH (Röda Korsets barnhem)De uppskattade att vara här och möta alla familjer som adopterat från Thailand och även träffa familjer som väntar på att adoptera från Thailand.

DCY bedömer väntetiden för dem som har sin ansökan i landet till ca 2-3 år. De kan se en minskning av antalet nya ansökningar i landet.  Det finns platser kvar för att skicka sin ansökan till DCY i år.

TRCCH har färre familjer på sin väntelista vilket gör att väntetiden i landet till barnbesked har sjunkit. Vi får i år skicka 4 ansökningar. Även här finns  det platser kvar.

14 familjer har sina handlingar hos DCY och fyra familjer hos TRCCH.  Vi har i dagsläget två barnbesked från TRCCH och ett från DCY. Två barn från TRCCH och ett barn från DCY har anlänt med sina familjer till Sverige i år.  

Ifall ni vill veta mer om adoption från Thailand så kontakta Anna-karin Stahre anna-karin@bfa.se eller Ann-Charlotte Särnbratt ann-charlotte@bfa.se

2018-04-25

15 familjer har sina handlingar hos DCY och tre familjer hos TRCCH. Vi har i dagsläget två barnbesked från TRCCH.  Tre barn från Thailand har anlänt med sina familjer till Sverige i år. Vi kan starta fler familjer för bägge kontakterna.

BFA:s handläggare på DCY ms Rattikarn Tutape kommer att sluta på Child Adoption Center/DCY 1 maj. I dagsläget vet vi inte vilken handläggare som kommer att arbeta med BFA:s familjer framöver men hoppas få mer information kring detta så snart som möjligt. Det har blivit en förändring kring deltagare från Thailand i samband med BFA:s sommarträff. Följande personer kommer från  DCY :Mrs. Chalatip Punnabutr, member of Child Adoption Board, Mrs Chanthip  Vatanasusakun, Director of Post Adoption Service Group och ms Ms. Katwalee Kednark, Social Development Officer . Ms Voraporn Keavalin, Chief of Child Welfare section deltar från TRCCH.

2018-03-07

15 familjer har sina handlingar hos adoptionsmyndigheten DCY och fyra familjer hos  Thai Red Cross Childrens Home (TRCCH.) Vi har i dagsläget två barnbesked från TRCCH.

Ett barn från TRCCH och ett barn från DCY har anlänt med sina familjer till Sverige i år. 

Kvoten för hur många ansökningar vi får skicka till DCY Thailand under 2018 har kommit och vi får skicka nio ansökningar. Det finns platser kvar, väntetiden i landet är beräknad till 2-3 år. Väntetiden till resebesked är 4-6 veckor. Det finns även möjlighet att skicka fler ansökningar till TRCCH. Väntetiden till barnbesked har för de senaste familjerna varit 3-12 månader. Väntetiden till resebesked  5-9 månader.

Vi har fått besked från Thailand om att chefen för Child Adoption Center/DCY mrs Prapimdao Satake och vår handläggare ms Rattikarn Tutape kommer till årets sommarträff. Vi får även besök av ms Voraporn Keavalin, chef för Child welfare section TRCCH. Anmäl er redan nu till sommarträffen 18-20 maj i Tanumstrand!

2017-12-13

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Thailand. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Det har kommit hem fem barn från Thailand i år. 16 familjer har sina handlingar på adoptionsmyndigheten DCY och väntar på barnbesked. Det är fem familjer som har sina handlingar på Thai Red Cross Children´s home (TRCCH) varav tre familjer har barnbesked. En familj befinner sig i landet för att hämta sitt barn och två familjer väntar på resebesked. 

Det finns möjlighet för fler familjer att starta upp och göra iordning sina handlingar för både DCY och TRCCH. Hör av er till Anna-Karin Stahre om ni vill veta mer om adoption från Thailand  anna-karin@bfa.se

2017-10-19

Vi har nyligen fått besked från TRCCH (Thai Red Cross Childrens Home) att vi får skicka fler ansökningar dit än den kvot på tre ansökningar som vi fick i år. Anledningen till detta är att de har färre familjer på väntelistan i förhållande till de barn som är tillgängliga för internationell adoption.

Väntetiden i landet är beräknad till 1-2 år, men vi kan också se att väntetiden i dagsläget är kortare. Väntetiden till resa efter barnbesked är beräknad till 6-9 månader. Det har kommit hem ett barn från TRCCH i år och fyra familjer har barnbesked.

Det finns även platser kvar på kvoten för att skicka sin ansökan till adoptionsmyndigheten DCY. Väntetiden är i dagsläget bedömd till minst 2 år, resan sker 4-6 veckor efter barnbesked. Det har kommit hem tre barn från DCY i år.

2017-09-12

I år har det kommit hem tre barn från DCY och ett barn från Röda Korsets barnhem.
Tre familjer har barnbesked från Röda Korsets barnhem och väntar på att få resa och hämta sina barn. Det är 14 familjer som väntar på barnbesked från DCY och en familj som väntar på barnbesked från Röda Korsets barnhem. Det är flera familjer som gör iordning sina handlingar för Thailand, men det finns ännu platser kvar på årets kvot för DCY. Kvoten för Röda Korsets barnhem är fylld.

Senast uppdaterad 2019-05-10