Ungern

2021-02-10

Under 2020 förmedlade BFA nio adoptioner till sju familjer från Ungern, dvs två av dem var syskonadoptioner.

BFA har i dagsläget 10 familjer på väntelistan för Ungern i olika stadier och två familjer som befinner sig i Ungern för sin adoptionsprocess i landet. BFA har möjlighet att starta nya familjer för Ungern och man måste vara öppen för åldern 0-4 år på barnen.

2020-12-21

BFA har i dagsläget 12 familjer på väntelistan för Ungern. Av dem åker en familj till Ungern i början av januari för att starta sin adoptionsprocess. En familj har ansökt om ett barn och väntar på officiell matchning. Fyra familjer har sina handlingar registrerade hos den ungerska adoptionsmyndigheten och sex familjer håller på att få sina handlingar översatta eller är snart klara och ska få dem översatta och sedan registrerade hos myndigheten. För att starta adoption från Ungern ska du vara öppen för ett barn mellan 0-4 år. Vi välkomnar nya familjer som är intresserade av att adoptera från Ungern. Kontakta helle@bfa.se 0300-33136 eller  ann-charlotte@bfa.se, 0300-33137. 

2020-10-05

BFA har i dagsläget 13 familjer på väntelistan för Ungern. Under september månad kom två familjer hem till Sverige efter ca 6 veckors vistelse i landet och vi hälsar dem välkomna hem. Tre familjer har i dagsläget barnbesked. Av de tre är två familjer i landet och en familj håller på att planera för sin resa till Ungern.  Fyra familjer har sina handlingar registrerade hos den ungerska adoptionsmyndigheten och två familj håller på att få sin akt översatt. Fyra familjer håller på med sina handlingar och BFA har precis startat upp ytterligare två familjer som ska påbörja sin adoptionsprocess från Ungern.

Vi välkomnar nya familjer som är intresserade av att adoptera från Ungern. Kontakta helle@bfa.se 0300-33136 eller  ann-charlotte@bfa.se, 0300-33137. 

Uppdatering av läget gällande Corona pandemin i Ungern

I juni månad startades adoptionerna från Ungern upp igen efter att allt hade varit nedstängt sedan tidigt i våras.  

Efter juni månad har det skett förändringar i omgångar vad gäller resor och restriktioner för att få passera den ungerska gränsen. De två familjer som kom hem till Sverige i september månad fick ta Covid tester innan de kom till Ungern. Dessa visades upp vid gränskontrollerna och därefter kunde de påbörja sin process i landet.

Från 1 september kom nya restriktioner från Ungern sida igen som skulle gälla en månad. Inga utländska medborgare tilläts passera den ungerska gränsen på grund av att pandemin ökade i landet igen. Vi håller oss löpande uppdaterade och informerar de familjer som berörs av det för stunden och som är på väg till Ungern.

I skrivande stund gäller nedan:

Familjer som ska åka tilll landet för att påbörja sin adoptionsprocess kan ansöka hos den ungerska polismyndigheten för att få ett tillstånd att passera gränsen. Familjer ansöker själva om detta direkt hos den ungerska polisen via en direktlänk. De bifogar dessutom ett intyg från Ministeriet om att de är mitt i en adoptionsprocess och behöver slutföra adoptionen i landet.

Efter att familjerna har anlänt till landet åker de direkt till sitt boende, som de har bokat inför vistelsetiden i landet.  BFA:s kontaktperson Andrea hjälper till att boka Covid tester så att det ska kunna genomföras så fort som möjligt. Två tester ska tas med 48 timmars mellanrum och båda måste vara negativa för att familjen ska få påbörja sin process i landet. Gäller även ev syskon som är med på resan.

Det förväntas att familjen sätter sig i självkarantän under väntetiden. Detta innebär att vistelsetiden i landet förlängs med den tiden det tar att utföra testerna och få intyg på att man ej har någon smitta.

Vi har fått information om att polisen kan göra stickprov och familjen skickas då till en officiell plats där de ska bo och genomföra proverna och hållas i strikt karantän tills provsvaren är klara. Dock har ingen adoptivfamilj från Sverige eller något annat land råkat ut för detta. Det är dock bra att känna till att det kan inträffa.

Läs mer om ovan på ambassadens hemsida, Sweden abroad:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/ungern/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

OBS! Varje familj ombeds att själva se över hur deras reseförsäkring gäller under rådande omständigheter.

2020-05-08

BFA gratulerar idag en familj som har fått barnbesked från Ungern.

Den 16 april hade BFA glädjen att välkomna hem den familj som befunnit sig i Ungern och slutfört sin adoption. Familjen körde bil hem med sitt barn från Ungern och allt gick bra. BFA har i dagsläget 10 familjer på väntelistan för Ungern som har kommit olika långt i sin adoptionsprocess.

De nationella adoptionerna i Ungern är fortsatt tillfälligt stoppade och ansvarig personal ute i regionerna turas om att endast vara 1–2 personer tillgängliga på kontoren. Rådande situation påverkar förstås fortsatt även de internationella adoptionerna och i dagsläget vet ingen när det normala arbetet kan fortsätta. BFA:s kontaktperson i Ungern uppger dock att restriktionerna i Ungern börjar lätta lite. Det är t ex nu tillåtet att sitta på uteserveringar, affärer börjar öppna upp mm i visa regioner.

Ses adoptionsresor som nödvändiga resor?

BFA har ställt frågan till MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) gällande huruvida adoptionsresor kan betraktas som nödvändiga resor. MFoF har med anledning av detta antagit följande policy:

Resor i samband med internationell adoption:

UD har uppdraget att bedöma och informera om säkerhetsläget runt om i världen, så att svenska resenärer kan fatta egna, informerade, beslut. UD har avrått från alla icke nödvändiga resor till alla länder t o m den 15 juni 2020. Enligt UD innebär icke nödvändiga resor turist- och besöksresor. Om ett beslut om adoption är fattat och du är vårdnadshavare för barnet bedömer MFoF att en resa till barnets land för att hämta barnet kan vara att anse som en nödvändig resa. Det är nödvändigt att resa till vissa ursprungsländer även innan adoptionsbeslutet, för att ett beslut ska kunna fattas. Även en sådan resa skulle kunna vara nödvändig.

2020-04-09

Vi har möjlighet att starta nya familjer omgående. Ni bör vara öppna för barn upp till fyra år och ha en öppenhet för att barnen har olika särskilda behov. Det förekommer syskon från Ungern så har ni ett medgivande för syskonpar så är ni också välkomna att höra mer om adoption från Ungern. Kontakta helle@bfa.se 0300-33136 eller  ann-charlotte@bfa.se, 0300-33137. 

Coronavirusets påverkan på adoptionerna i Ungern

De nationella adoptionerna i Ungern har tillfälligt stoppats och ansvarig personal ute i regionerna turas om att endast vara 1–2 personer tillgängliga på kontoren. Rådande situation påverkar förstås även de internationella adoptionerna och i dagsläget vet ingen när det normala arbetet kan fortsätta. Det innebär också att inga matchningar kommer att genomföras under denna period.

BFA har i dagsläget 10 familjer på väntelistan för Ungern. Av dessa har 8 familjer sina handlingar registrerade hos den ungerska adoptionsmyndigheten, en familj har sina handlingar klara för översättning och en familj arbetar med att göra klart sina ansökningshandlingar. BFA har en familj som befinner sig i Ungern med sitt barn. De mår alla bra efter omständigheterna och förväntas hem i nästa vecka. En familj som har fått barnbesked får med största sannolikhet skjuta på sin resa för att hämta sitt barn.

2020-03-09

Vi har i nuvarande stund 13 familjer på väntelistan för Ungern. En familj har precis kommit hem till Sverige och vi hälsar dem välkomna hem med sina barn! En familj på plats i Ungern för sin ca 6 veckors adoptionsvistelse i landet. En familj har fått officiellt barnbesked.  Ytterligare 9 familjer har sina handlingar registrerade hos den ungerska adoptionsmyndigheten. En familj har sina handlingar på översättning och en familj är snart klar med sina handlingar för att skicka till Ungern. Vi har möjlighet att starta fler familjer som vill adoptera från Ungern

2020-02-04

BFA började samarbeta med de ungerska centralmyndigheterna 2011. Sedan dess har BFA hittills förmedlat 99 barn, varav 65 pojkar och 34 flickor. Vi har möjlighet att starta nya familjer omgående. Ni bör vara öppna för barn upp till fyra år och ha en öppenhet för att barnen har olika särskilda behov. Det förekommer syskon från Ungern så har ni ett medgivande för syskonpar så är ni också välkomna att höra med om adoption från Ungern. Kontakta  ann-charlotte@bfa.se, 0300-33137 eller helle@bfa.se 0300-33136.

2019-12-09

BFA har fram till nu förmedlat 17 barn till 14 familjer från Ungern år 2019. De flesta barn har varit mellan 3-5 år.

Två familj har anlänt till Sverige under november månad med sina barn och vi hälsar dem välkomna hem! En familj har fått barnbesked i slutet av november.Vi har nu en familj på plats i landet som snart kommer hem till Sverige. De ungerska myndigheterna tar inte emot några familjer under jul och nyår.

7 familjer har sina handlingar registrerade och klara hos centralmyndigheten och 4 familjer har sina handlingar i landet på översättning och inlämning för registrering hos centralmyndigheten. 3 familjer håller på med sina handlingar för Ungern.

Är du intresserad av att veta mer om adoption från Ungern, kontakta ann-charlotte@bfa.se eller helle@bfa.se. Vi kan starta familjer som är klara med sitt medgivande omgående. Du måste vara öppen för barn upp till fyra år fyllda samt ha en öppenhet för särskilda behov.

2019-09-05

Hittills i år har 14 barn till 11 familjer anlänt. En familj har fått barnbesked från Ungern, två familjer har barnbesked och åker till Ungern under september månad. Två familjer väntar på att bli godkända efter att ha ansökt om barn. Fem familjer har sina handlingar registrerade och klara hos Centralmyndigheten. En familj väntar på att få sina handlingar registrerade hos Centralmyndigheten. BFA kan starta nya familjer för Ungern.
Kom ihåg att väntetiden för ett yngre barn ca tre år, är längre än om man är öppen för något äldre barn upp till fyra år eller äldre.

2019-06-20

Hittills i år har tio barn till åtta familjer anlänt från Ungern. Vi har nu två familjer på plats i landet för att slutföra sina adoptioner. En familj ska åka till Ungern i juni, en familj åker i början av augusti och en familj som nyligen har fått officiellt barnbesked åker i september. Sex familjer har sina handlingar registrerade och klara hos Centralmyndigheten. En familj är precis klara med sina handlingar och de skall skickas för översättning. Två familjer håller på att sammanställa sina adoptionshandlingar.

2019-03-25

Under mars månad har en familj kommit hem med sina två barn. På plats i Ungern befinner sig tre familjer. Ytterligare fyra familjer har barnbesked varav två familjer åker till Ungern under april månad och två familjer under maj månad. Två familjer väntar på matchningsbesked från regionen. Fem familjer har sina handlingar registrerade och klara hos Centralmyndigheten, tre familjers akter är skickade för översättning och tre familjer håller på med sina handlingar

2019-02-28

I februari kom den första familjen hem med sitt barn från Ungern. BFA har just nu tre familjer på plats i Ungern, varav en av dem kommer hem i början av mars månad. En familj startar sin process i slutet av mars och ytterligare en familj startar sin process i april. I veckan har två familjer fått barnbesked och planering för deras resor håller på för fullt. En familj har ansökt om ett syskonpar och väntar på matchningsbesked. Sju familjer har sina handlingar registrerade och klara hos Centralmyndigheten och en familjs akt har precis skickats för översättning och så småningom även registrering.  En familj håller på med sina handlingar.

BFA kan starta nya familjer omgående för Ungern. Läs mer här för väntetid till barnbesked och hur processen fungerar för Ungern. Kontakta Ann-Charlotte@bfa.se, 0300-331 37 eller Helle@bfa.se, 0300-33136 för mer information

2019-01-28

Som ni kanske redan har sett på vår hemsida så förmedlade BFA under år 2018 16 barn till 13 familjer från Ungern. Sju flickor och nio pojkar. BFA förmedlade tre syskonpar. Sex barn var mellan 2-3 år, tre barn mellan 3-4 år, tre barn mellan 4-5 år och fyra barn mellan 5-7 år. Två familjer befinner i Ungern, två familjer åker i slutet av februari, två familjer åker i mars och en familj väntar på officiellt barnbesked. Åtta familjer är registrerade hos myndigheten och väntar på barnbesked, två familjer är precis klara med sina handlingar som skall skickas till landet för översättning och registrering. Tre familjer håller på med sina handlingar.

2018-12-20

15 barn till 12 familjer har anlänt under 2018. En familjer befinner sig i landet och kommer hem innan julafton. Vi hälsar dem välkomna hem! Fyra familjer har fått barnbesked och den första familjen kommer att åka i början av januari. Två familjer väntar på matchningsbesked. Åtta familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och fyra familjer håller på med sina handlingar.

2018-10-30

12 barn till 9 familjer har anlänt under 2018. Två familjer befinner sig i Ungern med sitt barn. Två familjer reser i början av november för att hämta sina barn. Det blir de två sista familjerna för i år som vi väntar hem. Fyra familjer ansöker om barn som vi har fått extra förfrågningar på. Nio familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och tre familjer håller på med sina handlingar.

Väntetid till resa

På grund av att det är många familjer som har blivit matchade med barn från Ungern under hösten har BFA kommit fram till att förväntad väntetid till att resa är ca 2–3 månader.

Välkomna att mingla med BFA på Adoptionernas dag!

Vi tjuvstartar med att fira adoptionernas dag torsdag 15 november kl 16.00-19.00. Ni som går i adoptionstankar, har adopterat eller väntar på ert adoptivbarn är välkomna på öppet hus i BFA:s lokaler i Kungsbacka. Se bilder från våra länder, mingla med oss på kontoret och träffa andra som kommer för att fira med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg, till barnen finns det korv och bröd.

Mejla oss gärna om ni är intresserade så vi vet hur många som dyker upp adoption@bfa.se  

Adress: Energigatan 11, Kungsbacka. Gratis parkering.

Varmt välkomna!

2018-09-26

Den ungerska centralmyndigheten efterlyser familjer som har medgivande för syskonpar. Det är vanligt förekommande att det finns syskonpar tillgängliga för internationell adoption från Ungern. Är du intresserad av att veta mer om adoption från Ungern? Hör av dig till Ann-Charlotte@bfa.se eller Helle@bfa.se.

Elva barn till åtta familjer har anlänt under 2018. Av de elva är tre syskonpar. Åldersmässigt har 3 av barnen varit mellan 2 - 3 år, 2 barn mellan 3 - 4 år, 2 barn mellan 4 - 5 år och 4 barn mellan 5 - 7 år. En familj befinner sig i Ungern med sitt barn, en annan familj reser denna veckan och en familj reser i början av oktober.  Ytterligare en familj har fått barnbesked och en familj väntar på att bli matchade. 10 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och 2 familjer håller på med sina handlingar.

2018-08-17

Tio barn till sju familjer har anlänt i år. En familj befinner sig i Ungern med sitt barn och en familj kommer att åka till Ungern i början av september. Två familjer har barnbesked. En familj väntar på officiellt barnbesked. En familj håller på att ansöka om ett barn. Nio familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och en familj håller på med sina handlingar.

2018-06-07

Sju barn till fem familjer har anlänt i år. En familj befinner sig i Ungern med sina barn. Två familjer har barnbesked och väntar på att få resa till Ungern. En familj har ansökt om ett barn. 10 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. Fyra familjer håller på med sina handlingar.

Är du intresserad av adoption från Ungern, så bör du tänka dig att kunna ta emot ett barn i åldern 3-4 år fyllda. Sedan start 2012 har BFA förmedlat 72 barn från Ungern (25 flickor och 47 pojkar). Bland de 72 barnen finner vi 13 syskonpar och 1 syskontrio.

Hör av dig till ann-charlotte@bfa.se eller helle@bfa.se om du vill veta mer om adoption från Ungern.

2018-04-25

Fem barn till fyra familjer har anlänt i år. Vi har en familj som är på plats i Ungern och väntas hem i mitten av maj. En familj har fått officiellt barnbesked från Ungern och väntas åka till Ungern i början av maj och en familj ansöker om ett barn och inväntar matchningsbesked. 11 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. Två familjer håller på med sina handlingar.

Det har nyligen varit val i Ungern. Kraftiga högervindar blåser genom hela Europa. BFA har inte fått någon indikation att det kommer påverka adoptionerna.

2018-03-27

Fyra barn till tre familjer har anlänt i år. Vi har en familj som är på väg hem med sitt barn och anländer till Sverige på fredag. Vi säger välkommen hem till det barnet med sin familj. Efter påsk åker en familj till Ungern som blivit matchad med ett syskonpar för att påbörja adoptionsprocessen och vistelsen i Ungern. 13 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan en familj håller på med sina handlingar.

2018-03-01

En familj har hittills anlänt med sitt barn i år. Vi har en familj som är på väg hem och anländer troligtvis i morgon. Två familjer är på plats i Ungern för att slutföra adoptionsprocessen. Två familjer har ansökt om syskonpar och väntar på matchningsbesked. Nio familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan två familjer håller på med sina handlingar.

 

2018-01-26

Under 2017 förmedlade BFA 18 barn till 13 familjer. Just nu på plats i Ungern har vi två familjer och den tredje familjen är på väg i nästa vecka. En familj fick i förra veckan barnbesked och vi säger stort grattis till dem! En familj väntar på sitt officiella barnbesked och en familj håller på att ansöka om ett syskonpar. Sju familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan tre familjer håller på med sina handlingar. Inom kort kommer troligen två familjer starta för Ungern.

 

2017-12-15

Auktorisation

Idag kom beslutet från MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) att BFA har fått förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Ungern. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

2017-12-06

17 barn till 12 familjer har anlänt till Sverige i år. Just nu har vi en familj på plats i Ungern som förväntas komma hem innan jul. Hör gärna av dig till ann-charlotte@bfa.se om du är intresserad av att veta mer om adoption från Ungern!

2017-10-06

13 barn till nio familjer har anlänt till Sverige i år. BFA har tre familjer på plats i Ungern. Två familjer håller på att ansöka om barn. Åtta familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och fyra familjer håller på med sina handlingar för att skicka till Ungern.
I år har vi haft ovanligt många syskonpar. Det är inte givet att det är så för varje år. Här kommer lite statistik av de barn som BFA har förmedlat från Ungern under åren 2012-2017:

Antal adoptioner förmedlade från Ungern:
2012 4
2013 7
2014 12
2015 13
2016 11
2017 13

Hittills totalt har BFA förmedlat 60 barn. 19 av dem har varit flickor och 41 pojkar. 12 syskonpar och 1 syskontrio finns med bland de 60 barnen. Den vanligaste åldern är mellan 3-4 år och BFA har förmedlat 19 barn i den ålderskategorin.

2017-09-06

11 barn till åtta familjer har anlänt till Sverige i år. Just nu har vi två familjer på plats i Ungern och ytterligare två familjer kommer att resa till Ungern under september månad för att påbörja adoptionsprocessen. Åtta familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och tre familjer håller på med sina handlingar för att skicka till Ungern.

Om ni är intresserade av adoption från Ungern så kan ni förutom att prata med BFA prata med en kontaktfamilj, som tidigare har adopterat från Ungern. Hör av er till ann-charlotte@bfa.se om ni skulle vilja ha kontaktuppgifter till en familj.

Senast uppdaterad 2021-02-10