Ungern

2019-03-25

Under mars månad har en familj kommit hem med sina två barn. På plats i Ungern befinner sig tre familjer. Ytterligare fyra familjer har barnbesked varav två familjer åker till Ungern under april månad och två familjer under maj månad. Två familjer väntar på matchningsbesked från regionen. Fem familjer har sina handlingar registrerade och klara hos Centralmyndigheten, tre familjers akter är skickade för översättning och tre familjer håller på med sina handlingar

2019-02-28

I februari kom den första familjen hem med sitt barn från Ungern. BFA har just nu tre familjer på plats i Ungern, varav en av dem kommer hem i början av mars månad. En familj startar sin process i slutet av mars och ytterligare en familj startar sin process i april. I veckan har två familjer fått barnbesked och planering för deras resor håller på för fullt. En familj har ansökt om ett syskonpar och väntar på matchningsbesked. Sju familjer har sina handlingar registrerade och klara hos Centralmyndigheten och en familjs akt har precis skickats för översättning och så småningom även registrering.  En familj håller på med sina handlingar.

BFA kan starta nya familjer omgående för Ungern. Läs mer här för väntetid till barnbesked och hur processen fungerar för Ungern. Kontakta Ann-Charlotte@bfa.se, 0300-331 37 eller Helle@bfa.se, 0300-33136 för mer information

2019-01-28

Som ni kanske redan har sett på vår hemsida så förmedlade BFA under år 2018 16 barn till 13 familjer från Ungern. Sju flickor och nio pojkar. BFA förmedlade tre syskonpar. Sex barn var mellan 2-3 år, tre barn mellan 3-4 år, tre barn mellan 4-5 år och fyra barn mellan 5-7 år. Två familjer befinner i Ungern, två familjer åker i slutet av februari, två familjer åker i mars och en familj väntar på officiellt barnbesked. Åtta familjer är registrerade hos myndigheten och väntar på barnbesked, två familjer är precis klara med sina handlingar som skall skickas till landet för översättning och registrering. Tre familjer håller på med sina handlingar.

2018-12-20

15 barn till 12 familjer har anlänt under 2018. En familjer befinner sig i landet och kommer hem innan julafton. Vi hälsar dem välkomna hem! Fyra familjer har fått barnbesked och den första familjen kommer att åka i början av januari. Två familjer väntar på matchningsbesked. Åtta familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och fyra familjer håller på med sina handlingar.

2018-10-30

12 barn till 9 familjer har anlänt under 2018. Två familjer befinner sig i Ungern med sitt barn. Två familjer reser i början av november för att hämta sina barn. Det blir de två sista familjerna för i år som vi väntar hem. Fyra familjer ansöker om barn som vi har fått extra förfrågningar på. Nio familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och tre familjer håller på med sina handlingar.

Väntetid till resa

På grund av att det är många familjer som har blivit matchade med barn från Ungern under hösten har BFA kommit fram till att förväntad väntetid till att resa är ca 2–3 månader.

Välkomna att mingla med BFA på Adoptionernas dag!

Vi tjuvstartar med att fira adoptionernas dag torsdag 15 november kl 16.00-19.00. Ni som går i adoptionstankar, har adopterat eller väntar på ert adoptivbarn är välkomna på öppet hus i BFA:s lokaler i Kungsbacka. Se bilder från våra länder, mingla med oss på kontoret och träffa andra som kommer för att fira med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg, till barnen finns det korv och bröd.

Mejla oss gärna om ni är intresserade så vi vet hur många som dyker upp adoption@bfa.se  

Adress: Energigatan 11, Kungsbacka. Gratis parkering.

Varmt välkomna!

2018-09-26

Den ungerska centralmyndigheten efterlyser familjer som har medgivande för syskonpar. Det är vanligt förekommande att det finns syskonpar tillgängliga för internationell adoption från Ungern. Är du intresserad av att veta mer om adoption från Ungern? Hör av dig till Ann-Charlotte@bfa.se eller Helle@bfa.se.

Elva barn till åtta familjer har anlänt under 2018. Av de elva är tre syskonpar. Åldersmässigt har 3 av barnen varit mellan 2 - 3 år, 2 barn mellan 3 - 4 år, 2 barn mellan 4 - 5 år och 4 barn mellan 5 - 7 år. En familj befinner sig i Ungern med sitt barn, en annan familj reser denna veckan och en familj reser i början av oktober.  Ytterligare en familj har fått barnbesked och en familj väntar på att bli matchade. 10 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och 2 familjer håller på med sina handlingar.

2018-08-17

Tio barn till sju familjer har anlänt i år. En familj befinner sig i Ungern med sitt barn och en familj kommer att åka till Ungern i början av september. Två familjer har barnbesked. En familj väntar på officiellt barnbesked. En familj håller på att ansöka om ett barn. Nio familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked och en familj håller på med sina handlingar.

2018-06-07

Sju barn till fem familjer har anlänt i år. En familj befinner sig i Ungern med sina barn. Två familjer har barnbesked och väntar på att få resa till Ungern. En familj har ansökt om ett barn. 10 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. Fyra familjer håller på med sina handlingar.

Är du intresserad av adoption från Ungern, så bör du tänka dig att kunna ta emot ett barn i åldern 3-4 år fyllda. Sedan start 2012 har BFA förmedlat 72 barn från Ungern (25 flickor och 47 pojkar). Bland de 72 barnen finner vi 13 syskonpar och 1 syskontrio.

Hör av dig till ann-charlotte@bfa.se eller helle@bfa.se om du vill veta mer om adoption från Ungern.

2018-04-25

Fem barn till fyra familjer har anlänt i år. Vi har en familj som är på plats i Ungern och väntas hem i mitten av maj. En familj har fått officiellt barnbesked från Ungern och väntas åka till Ungern i början av maj och en familj ansöker om ett barn och inväntar matchningsbesked. 11 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked. Två familjer håller på med sina handlingar.

Det har nyligen varit val i Ungern. Kraftiga högervindar blåser genom hela Europa. BFA har inte fått någon indikation att det kommer påverka adoptionerna.

2018-03-27

Fyra barn till tre familjer har anlänt i år. Vi har en familj som är på väg hem med sitt barn och anländer till Sverige på fredag. Vi säger välkommen hem till det barnet med sin familj. Efter påsk åker en familj till Ungern som blivit matchad med ett syskonpar för att påbörja adoptionsprocessen och vistelsen i Ungern. 13 familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan en familj håller på med sina handlingar.

2018-03-01

En familj har hittills anlänt med sitt barn i år. Vi har en familj som är på väg hem och anländer troligtvis i morgon. Två familjer är på plats i Ungern för att slutföra adoptionsprocessen. Två familjer har ansökt om syskonpar och väntar på matchningsbesked. Nio familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan två familjer håller på med sina handlingar.

 

2018-01-26

Under 2017 förmedlade BFA 18 barn till 13 familjer. Just nu på plats i Ungern har vi två familjer och den tredje familjen är på väg i nästa vecka. En familj fick i förra veckan barnbesked och vi säger stort grattis till dem! En familj väntar på sitt officiella barnbesked och en familj håller på att ansöka om ett syskonpar. Sju familjer har sina handlingar i landet och väntar på barnbesked medan tre familjer håller på med sina handlingar. Inom kort kommer troligen två familjer starta för Ungern.

 

2017-12-15

Auktorisation

Idag kom beslutet från MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) att BFA har fått förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Ungern. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

2017-12-06

17 barn till 12 familjer har anlänt till Sverige i år. Just nu har vi en familj på plats i Ungern som förväntas komma hem innan jul. Hör gärna av dig till ann-charlotte@bfa.se om du är intresserad av att veta mer om adoption från Ungern!

2017-10-06

13 barn till nio familjer har anlänt till Sverige i år. BFA har tre familjer på plats i Ungern. Två familjer håller på att ansöka om barn. Åtta familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och fyra familjer håller på med sina handlingar för att skicka till Ungern.
I år har vi haft ovanligt många syskonpar. Det är inte givet att det är så för varje år. Här kommer lite statistik av de barn som BFA har förmedlat från Ungern under åren 2012-2017:

Antal adoptioner förmedlade från Ungern:
2012 4
2013 7
2014 12
2015 13
2016 11
2017 13

Hittills totalt har BFA förmedlat 60 barn. 19 av dem har varit flickor och 41 pojkar. 12 syskonpar och 1 syskontrio finns med bland de 60 barnen. Den vanligaste åldern är mellan 3-4 år och BFA har förmedlat 19 barn i den ålderskategorin.

2017-09-06

11 barn till åtta familjer har anlänt till Sverige i år. Just nu har vi två familjer på plats i Ungern och ytterligare två familjer kommer att resa till Ungern under september månad för att påbörja adoptionsprocessen. Åtta familjer har sina handlingar i Ungern och väntar på barnbesked och tre familjer håller på med sina handlingar för att skicka till Ungern.

Om ni är intresserade av adoption från Ungern så kan ni förutom att prata med BFA prata med en kontaktfamilj, som tidigare har adopterat från Ungern. Hör av er till ann-charlotte@bfa.se om ni skulle vilja ha kontaktuppgifter till en familj.

Senast uppdaterad 2019-03-25