Väntetider

Här kan du läsa om ländernas väntetider. Observera att denna information är uppskattad utefter dagsläget. Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi kan aldrig garantera hur lång tid en adoptionsprocess tar.

Dagslägets ungefärliga väntetider i våra länder

Länder I registret i Sverige Väntetid till barnbesked Väntetid till resebesked
Indien Ingen väntetid. 3-18 månader ca 3-9 månader.
Litauen Ingen väntetid 0-12 månader ca 6 månader
Polen För närvarande skickar BFA inga nya ansökningar. --- ---
Taiwan Ingen väntetid. 0-12 månader ca 9-12 månader
Thailand DCY: Ingen väntetid.
TRCCH.: Kvoten för 2019 är fylld.  Intresseanmälan för att skicka sin ansökan för 2020 kan tas emot.
DCY 3 år.
TRCCH 6-12 mån.
DCY 4-6 veckor. TRCCH 5-9 månader.
Tjeckien Ingen väntetid. Ca 1-2 år för barnlösa par. Ca 2-3 år för familjer med barn sedan tidigare. Det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på familjens begränsningar för barnbesked så som ålder och särskilda behov. ca 1-2 månader
Ungern Ingen väntetid Barn upp till 3- 4 år: 12-18 månader. Barn över 4 år 6- 12 månader. ca 2-3 månader.

 

Senast uppdaterad 2019-11-22