Oloo School Children Centre i Kibera, Nairobi

Oloo School 2013 startade Oloo School´s ideella förening av familjen Camsel från Kungälv. Familjen kom i kontakt med grundaren av Oloo School i samband med att de bodde i Nairobi när de adopterade sin son. Grundaren till Oloo School, Judit, en då 25-årig lärarinna, startade skolan 2007 för 30 barn i Kibera.

Valoroligheterna 2007/08 gjorde många barn föräldralösa och oönskade, vilket ökade på antalet till ca 370 barn i dagsläget och barnen är i åldrarna 3-14 år.   Undervisningen sker i skift med start kl. 06.30. För att hålla koncentrationen uppe försöker man servera frukost (gröt) och lunch (ris, bönor och mjölk), förutsatt att ekonomi finns. Med hjälp av insatser från fristående och privata givare har man lyckats köpa två skjul, vilka gjorts om till flertalet små klassrum. Det stora önskemålet är att köpa ytterligare två bakomliggande skjul för att kunna behålla alla barnen genom en hel grundskola. Skolan är förmodligen barnens sista riktiga chans i livet.

Tack vara den ideella föreningen kan skolan servera mat till barnen varje dag (frukost, lunch och mellanmål) vilket gör att barnen kan koncentrera sig på studierna. Här är en trygg plats att vara på med tillit, utbildning, mat och någon som bryr sig. Föreningen arbetar direkt utan mellanhänder med att samla in pengar till skolan, till barnen och för deras framtid.

Föreningen arbetar alltid för barnen och vill alltid deras bästa. Föreningens mål är att ge en trygg vistelse, utbildning och mat till barnen. Man arbetar långsiktigt och med långsiktiga mål. I första hand prioriteras alltid mat. Utan mat kan barnen inte leva ett hälsosamt liv och de kan heller inte lära sig något. Efter att matprogrammet startade har många barns betyg och resultat förbättrats avsevärt och i takt med det ökar även ambitionerna och tron på ett hopp om en framtid.

Vilken skillnad gör BFA?

Med bidrag till detta projekt stöttar BFA de barn som går på skolan, så att de kan äta sig mätta och genom det kan koncentrera sig på sin utbildning och framtid

 

Senast uppdaterad 2020-01-30