Utbildning för massajflickor

I Kenya är massajerna en förhållandevis stor folkgrupp. Massajer praktiserar omskärelse för både pojkar och flickor. För flickornas del är ingreppet omfattande och leder till livslånga besvär och lidande. Strax efter omskärelsen blir flickorna bortgifta med betydligt äldre män. Föräldralösa flickor, som oftast tas omhand av släktingar, löper en extra stor risk.

Föreningen Kenya Children's Home har engagerat sig i kampen mot kvinnlig könsstympning och räddat många flickor i riskgruppen. KCH har en boarding school (internatskola) för massajflickor i Primary School åldern (de sex första skolåren). De praktiskt begåvade tjejerna utbildas sedan för att gå ut i näringslivet och de studiebegåvade får fortsätta på high school (årskurs 7-12).

Vilken skillnad gör BFA?

BFA sponsrar tolv av dessa flickor. Tjejerna vet att de fått en enastående chans och är mycket ambitiösa. De blir välutbildade och de kan fortsätta att studera på universitetsnivå eller de kan gå ut i samhället som självständiga individer som bestämmer över sina kroppar och tar kontroll över sina liv. Och de kan engagera sig i kampen mot könsstympning!

Senast uppdaterad 2018-03-22