Stöttning av skolverksamheten för romska barn genom FUP

I den nordöstra delen av Rumänen ligger staden Roman. Där bor ca 50 000 personer, många av dem är romer. Många romer är fattiga och lever i en utsatt situation. De lever ofta i social misär.

En grupp franciskanermunkar startade 2002 en NGO (non governmental organisation): Fundatia Umanitara Pacea, eller kortare: FUP, för att hjälpa de mest behövande. De arbetar runt om i staden och också i ett ”Social Center”, som de startat dit befolkningen kan vända sig för att får hjälp och utbildning. Hjälpen når ca 1 500 personer, 94% av dem är romer. Men verksamhet som denna kostar pengar och Franciskanermunkarna eller tiggarmunkarna, som de också kallas, behövde ekonomisk hjälp. Norska och Svenska kyrkan startade projektet.

Vilken skillnad gör BFA?

BFA bistår barnen och deras skolgång sedan år 2016. För exempelvis 50 000 kronor får 20 romska barn mat i ett år, skolmateriel i ett år eller ett hygienkit i ett år och tre månader.

Skolverksamheten


Foto: Gustaf Hellsing/Ikon 

Strax intill munkarnas bostad ligger ”Social center”. Där bedriver FUP skolverksamhet: Förskola och grundskola, årskurs 1–4. För dem som fallit ur dessa system, eller aldrig börjat skolan, finns en skolverksamhet för personer upp till 30 år. Här går mest tonåringar. Verksamheten kallas ”Vi går också i skolan”, och för barn och unga med uttalade problem finns en ”andra-chansen-skola” där man också ser till att tillgodose barnens och ungdomarnas stora rörelsebehov. Alla dessa skolformer syftar till att eleverna ska kunna börja i den kommunala skolan i årskurs fem. Skolan är kostnadsfri i Rumänien men materialet kostar. Barnen i FUP-programmet borde gå i den kommunala skolan men på grund av den exkludering romska barn är utsatta för från hela samhället har de svårt att tillgodogöra sig undervisningen. De behöver några år i den förberedande skolan där de lär sig de grundläggande färdigheterna och där materialet är kostnadsfritt.

Olympic Village


Foto: Gustaf Hellsing/Ikon 

Romerna har alltid haft det svårt i Rumänien. Efter kommunismens fall blev många romer i Roman tvångsförflyttade till ”The Olympic Village”. Att namnet ”Olympic Village” är ett utslag av folkhumor och ironi behöver vi väl inte nämna. Här ser man verkligen inget av olympisk storslagenhet. I området finns fyra längor med ombyggda kostallar. I varje länga bor ca 50 familjer bestående av 6-7 personer/familj. Varje familj har en ”lägenhet” avgränsad mot grannarna genom plywoodskivor. Vatten finns att tillgå i den gemensamma korridoren som löper genom hela längan. I Olympic Village bor alltså ca 200 familjer eller 1 300–1 400 personer i yttersta misär. Bröderna (munkarna) har kontakt med de boende och kollar upp hur de mår. Vid behov får man hjälp, medicinsk eller social. Varannan månad delar bröderna ut tvål och tvättmedel.

Social Center

Skoldagen börjar med frukost. Barnen sitter vid sina bord i grupper och läraren ser till att de får både mat och extra vitaminer. Lärarna är utbildade och lokalerna är fina och inbjudande med glada färger och gott om material. Man har mycket sång och musik i undervisningen. Innan barnen lämnar skolan för dagen får de lunch och frukt. Efter skolan bussas barnen till eftermiddagsaktiviteter som drivs av ortodoxa kyrkan.

På Social center får romerna läkarhjälp, socialhjälp, tandvård och psykologhjälp. Här finns också arbetsträning för de vuxna: träslöjd och odling av lavendel (lavendelolja härifrån kan köpas i ”Biståndsbutiken” under sommarträffen) och annan trädgårdsodling och här tillverkas cementtegelstenar. Både trädgårdsodlingarna och tillverkningen av tegelsten ger inkomster. Man bedriver också föräldrautbildning i grupper för att ge stöd och kunskap i rollen som förälder. Alla som arbetar i Social center är proffs på sitt område, läkare, lärare och socialarbetare, många arbetar volontärt. Bröderna har fullt upp med sin uppsökande verksamhet samt kontakten med myndigheterna.

Du finner mer om projektet på www.svenskakyrkan.se/p220. Där finns också ett stort bildmaterial. Foto: Gustaf Hellsing

Senast uppdaterad 2018-03-23