Ge ett barn en framtid – bli fadder

BFA-Fadder förmedlar hjälp till ca 700 fadderbarn i 7 länder. Utöver dessa barn är det många barn som ingår i olika projekt där fadderavgifterna betalas till projekten. Fadder-pengen ger barnen skolgång, skolmaterial och skoluniform. På många håll får barnen också sjukvård och skollunch. Vi sponsrar också ungdomar i yrkesutbildning och i akademisk utbildning. Med kunskap följer möjlighet till mer kvalificerade arbeten. Barnen får en möjlighet att påverka sin framtid genom ditt stöd.

 

Vilken fadder vill du bli?

Det finns två typer av fadderskap: Individuellt fadderskap och Projektfadderskap. I ett individuellt fadderskap får du bakgrundsinformation och foto på det barn du stödjer. Du hjälper ditt barn med utbildning, skolböcker, mat och kläder. Som projektfadder stöttar du ett specifikt projekt som du själv väljer.

Alla fadderskap kostar 150:-/mån.

Fadder 1

Fadder 2

Adress

Vi är intresserade av att bli fadder till ett barn iAnsökningsvillkor
Jag/vi förbinder oss att betala fadderbarnsavgift för det fadderbarn som vi får från BFA. Jag/vi ger också föreningen Barnen Framför Allt tillstånd att fortlöpande registrera sådana uppgifter om mig/oss som namn, adress, personnummer,e-mail, fadderbarnets namn, födelsedatum, utlandskontakt, land, referensnummer och belopp i sina register.

Senast uppdaterad 2022-02-14