Fadderverksamhet

Indien

Annai Home for Children

Annai Home for Children är ett katolskt barnhem för över 200 barn som drivs av People Service Trust med en director Father Francis Jeybathi som kontaktperson, i Tamil Nadu.  BFA sponsrar ca 170 fadderbarn på barnhemmet.

Läs mer om Annai Home här.

Kontakta fadderadministratör

Marie Jonsson
marie_jonsson31@hotmail.com

Maharashtra - Individuellt fadderskap i Indien

Ett av de största av BFA:s alla fadderbarnsprogram är Community Aid and Sponsorship Programme - CASP. BFA sponsrar cirka 80 barn genom det här fadderskapet.

Läs mer om Maharashtra här.

Holy Cross Convent i Amravati

I staten Maharashtra har BFA ett fadderprogram som drivs av nunnor från ett kloster, Holy Cross Convent i Amravati. BFA sponsrar ca 55 barn.

Läs mer om Holy Cross Convent här.

Kontakta fadderadministratör 

Staffan Malm
Staffan.031683626@telia.com

Vietnam

Danang

BFA stöder ett fadderprojekt sedan 2006 i samarbete med Röda Korset i Danang. Vi kan tydligt se förbättrade villkor för barnen som ingår i projektet. Barnen har fått en bra utbildning och bättre framtidsutsikter.

BFA sponsrar 46 barn

Läs mer om Danang här.

Läs brev från ett fadderbarn i Danang här.

Thanh Ba

I Thanh ba i norra Vietnam har BFA ett projekt för funktionshindrade barn där både fadder och bistånd ingår.

BFA har ett fadderprogram sedan 2004/2005 i samarbete med Föreningen För Barnens Bästa och personal på ett rehabiliteringscenter. Fadderbarnen är funktionshindrade, men de ska ges ett värdigt liv och få tillgång till de hjälpmedel de behöver. I Vietnam är skolan gratis. Barnens familjer är mycket fattiga och fadderpengen kan användas för att stötta familjernas ekonomi. Ett funktionshindrat barn kräver mycket uppmärksamhet och upptar en förälder på heltid och då blir det mindre inkomster till familjen.

BFA sponsrar 27 fadderbarn.

Läs mer om Thanh ba här

Reserapport Than Ba 2017

Läs mer om fadderbarnet Thuong här

Kontakta fadderadministratör

Kerstin Glenstedt Stolt

 kerstin.stolt@telia.com

Senast uppdaterad 2019-03-18