Fadderverksamhet

BFA:s fadderverksamhet 2023

Vår fadderverksamhet består av en ansvarig för fadderverksamheten, Erna Lagerfors, och 11 administratörer som sköter kontakten med faddrarna och med våra kontakter i utlandet. Administratörerna tar emot rapporter från kontakterna och förmedlar dessa till faddrarna. En annan uppgift är att värva nya faddrar.

Det går alltid bra att kontakta administratören för information och frågor rörande ditt fadderbarn eller om du funderar på att bli fadder.

Samtliga av våra kontakter nedan är i stort behov av faddrar. Fadderskapet bidrar till kostnaderna för barnens skolgång där hälsovård, skoluniform och skolmaterial ingår. Ert bidrag gör att mycket fattiga barn ges möjlighet till skolgång.

Bli fadder

Funderar du på att bli fadder till ett barn genom BFA hör av dig till någon av våra administratörer eller fyll i vårt formulär för att ansöka om att bli fadder.

Fadderavgiften är 150 kr i månaden eller 900 kr per halvår. Du kan betala med autogiro eller faktura.

Ditt bidrag gör att en fattig familj kan få hjälp med kostnader så att deras barn kan gå i skolan och få möjlighet till utbildning och förhoppningsvis en ljusare framtid.

BFA har fadderverksamhet i följande 7 länder

Indien

Holy Cross Convent i Amravati

Nunnorna vid klostret är mycket drivande när det gäller att ortens barn, som har mycket fattiga föräldrar, skall gå i skolan. På detta sätt förhindrar de också att barnen istället är ute på dagarna och tigger. Sister Mary Joseph är föreståndare för klostret och ansvarar för fadderverksamheten. Hon har ett stort engagemang för dessa familjer och ett nära samarbete med skolan, föräldrarna och deras barn.

Kontakt administratör:
Administratör är Staffan Malm, som för ett par år sedan besökte klostret och träffade sr Mary Joseph.

CASP - Community Aid and Sponsorship Programme

Organisationen CASP arbetar tillsammans med lärare, socialarbetare och sjukvård, för barn i fattiga familjer i utsatta områden i nedanstående städer.

Casp Raigad

Casp Raigad där faddrar bistår barns skolgång. Barnen bor med en eller båda sina föräldrar. Fadderadministratör är Erna Lagerfors., som har regelbunden kontakt med kontaktpersonen i Raigad.

Kontakt administratör:
Fadderadministratör är Erna Lagerfors.

Casp Pune

Casp Pune där faddrar bistår barns skolgång. Barnen bor med en eller båda sina föräldrar.

Kontakt administratör:
Fadderadministratör är Erna Lagerfors.

Casp Delhi

Casp Delhi där faddrar bistår barns skolgång. Barnen bor med en eller båda sina föräldrar.

Kontakt administratör:
Administratör är Erna Lagerfors..

Casp Mumbai

Casp Mumbai där faddrar bistår barns skolgång. Barnen bor med en eller båda sina föräldrar.

Kontakt administratör:
Administratör är Erna Lagerfors.. 

Nityaseva Hospital i Shevgaon.

Fadderverksamheten bedrivs av Syster Hilda som är nunna. Ungdomar som studerar till sjuksköterskor och barn till fattiga mödrar får bistånd till skolgången.

Kontakt administratör:
Administratör är Erna Lagerfors.

Annai Home, Tamil Nadu

Annai Home i Tamil Nadu är ett barnhem och skolhem för fattiga barn. Bedrivs av föreståndaren och prästen Francis Jeyabathi. Skolhemmet tar emot barn som får bo på hemmet under terminerna eller hela året om de saknar möjlighet att återvända hem under ledigheten. För närvarande bor ca 270 barn på Annai Home. För närvarande är det 149 faddrar som bistår 166 barn samt 4 projektfaddrar som bistår verksamheten.

Läs mer i  artikeln om hemmet i BFA:s tidning nr 3/2018 och i den här rapporten.

Kontakt administratör:
Administratör är Erna Lagerfors.

Bolivia

Barnhem, La Paz och Santa Cruz

Vår fadderverksamhet bistår barnhem i La Paz och Santa Cruz. Vi har fadderprojekt och som stödjer hela verksamheter. Vi har inga individuella fadderskap här. En av våra medarbetare i bistånds-gruppen, Isabel Borras Auli, besökte barnhemmen 2017. Många av barnen på barnhemmen har levt under sociala missförhållanden i föräldrahemmet. Vår kontaktperson Virginia Uribe Herbas sköter samordningen av biståndet från BFA:s faddrar.

Läs mer om barnhemmen i BFA:s tidning nr 2/2017 och nr 3/2019.

Kontakt administratör
Administratör är Isabel Borras

Sri Lanka

Good Shepherd Convent, Bandarawela

Good Shepherd Convent är ett kloster i Bandarawela på Sri Lanka. Klostret bedriver skola med inriktning hushålls- och trädgårdsutbildning. Vissa barn bor på klosterskolan andra hos föräldrarna.

Läs mer i BFA:s artikel nr 2/2019.

Kontakt administratör:
Administratör är Margareta Berglund

Salvation Army, Colombo

Salvation Army bedriver hjälpverksamhet för pojkar och flickor från fattiga familjer. Rose Jayalathge bedriver denna verksamhet i Colombo tillsammans med sin man. Biståndet går till barnens skolgång.

Kontakt administratör:
Administratör är Gunilla Landelius.

Hjälpverksamhet, Colombo

Rita och Christie Kohomban bedriver hjälpverksamhet för fattiga barn i Colombos slum. Biståndet går till barnens skolgång.

Kontakt administratör:
Administratör är Gunilla Landelius.

Lourdes Girls Home

Lourdes Girls Home bedriver skolverksamhet för flickor från utsatta familjer. Flickorna bor på heltid på hemmet. Vi har fadderprojekt som stödjer verksamheten där. Inga individuella fadderskap.

Kontakt administratör:
Administratör är Gunilla Landelius.

Vietnam

Than Ba, norra Vietnam

Than Ba i norra Vietnam bedriver vi tillsammans med Föreningen för barnens bästa fadderverksamhet till familjer med barn som har funktionsnedsättning. Fadderavgiften går till familjen och barnets nödvändiga kostnader utifrån barnets funktionsnedsättning. Vi har både projektfadderskap och individuellt fadderskap här.

Läs mer i BFA:s tidning nr 1/2017.

Vi stödjer också studenten Thoungs kostnader för skolgång mm.
Läs mer om Thoung i BFA:s tidning nr 2/2017 och nr 2/2019.
Stöd den ständigt pågående insamlingen till Thoung.

Kontakt Administratör
Administratör är Kerstin Glenstedt-Stolt som besökt verksamheten i Than Ba vid ett par tillfällen de senaste åren.

Da Nang, centrala Vietnam

Da Nang ligger i centrala Vietnam. Där samarbetar vi med Röda Korset som bedriver verksamhet för barn till fattiga föräldrar. Biståndet går till kostnader i samband med skolgången.

Läs mer i BFA:s tidning nr 1/2017.

Kontakt Administratör
Administratör är Quynh Huong.

Kongo

Fadderverksamhet för barns skolgång, Uvira

I samarbete med organisationen Fepam i staden Uvira bedriver vi tillsammans med vår kontaktperson Mihigo fadderverksamhet för barns skolgång. BFA har också varit med och byggt en skola där. Vi har även fadderverksamhet för ungdomar som studerar på universitet.

Läs mer i BFA:s tidning nr 4/2017 och nr 4/2018.

Kontakt administratör:
Administratör är Staffan Malm.

Burundi

Fadderverksamhet för barns skolgång

I samarbete med organisationen Fepam bedriver vi tillsammans med vår kontaktperson Mugufi. fadderverksamhet för att bistå barns skolgång.

Läs mer i BFA:s tidning nr 4/2017.

Kontakt administratör:
Administratör är Jan Kuuse

Polen

Barnhem, Dom Dziecka w Cieszynie och Dierzergon.

I Polen har vi fadderverksamhet på tre barnhem. Många av barnen har funktionsnedsättning och bor permanent på barnhemmet. Fadderavgifterna används till fritidsaktiviteter för dessa barn. De barnhem som vi samarbetar med ligger i Dom Dziecka w Cieszynie och Dierzergon.

Kontakt administratör:
Administratör är Bodil Engström som har besökt barnhemmen relativt ofta genom åren och har kontakt med barnhemmen.

 

Bli fadder

Funderar du på att bli fadder till ett barn genom BFA hör av dig till någon av våra administratörer eller fyll i vårt formulär för att ansöka om att bli fadder.

Ditt bidrag gör att en fattig familj kan få hjälp med kostnader så att deras barn kan gå i skolan och få möjlighet till utbildning och förhoppningsvis en ljusare framtid.

Senast uppdaterad 2023-03-06