Årsmöte 8 maj 2021

Hej alla medlemmar!

Medlemmarna i Barnen Framför Allt - Adoptioner kallas härmed till föreningens årsmöte lördagen den 8 maj 2021 kl: 14:00. Årsmötet hålls via digital plattform i form av teams. Årsmötet är öppet för alla medlemmar

Anmälan till årsmötet görs till adoption@bfa.se senast den 6 maj. Efter din anmälan skickas information ut om hur du ansluter till konferensen.

 Varm välkomna att medverka digitalt på BFA:s årsmöte!

Kallelse till BFA:s årsmötet 8 maj 2021

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2021-04-06

Kontakta oss gärna!