Årsmöte 8 maj 2022

Hej alla medlemmar!

Medlemmarna i Barnen Framför Allt - Adoptioner kallas härmed till föreningens årsmöte lördagen den 8 maj 2022 kl: 14:00. Årsmötet hålls via digital plattform i form av teams. Årsmötet är öppet för alla medlemmar

Anmälan till årsmötet görs till adoption@bfa.se senast den 6 maj. Efter din anmälan skickas information ut om hur du ansluter till konferensen.

 Varm välkomna att medverka digitalt på BFA:s årsmöte!

Kallelse till BFA:s årsmötet 8 maj 2022

 

Här finner du verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

https://www.bfa.se/medlem/stadgar-och-verksamhetsberattelse/

 

 

Senast uppdaterad 2022-04-11

Kontakta oss gärna!