Årsmöte 16 maj 2020

Hej alla medlemmar!

Med anledning av Coronapandemin kommer årsmötet hållas via digital plattform eller telefonkonferens lördagen den 16 maj kl:14:00. Anmälan till årsmötet görs till adoption@bfa.se senast den 8 maj. Efter din anmälan skickas information ut om hur du ansluter till konferensen. 

Till årsmötet har en motion gällande ändring av stadgar inkommit. Motionen gäller §9, förslaget är att minsta antalet styrelsemedlemmar skall vara 5 plus ordförande. 

BFA likt väl övriga världen befinner sig i Coronatider. Vi i organisationen arbetar med att se över hur vi kan ta oss an det som Corona för med sig och vi kommer kanske att behöva ändra saker i vår organisation och hur vi arbetar. En del i detta är att styrelsen, den 1 april 2020,  beslutade att ha medlemstidningen vilande tillsvidare och ni kommer att få ut information via nyhetsbrev, vår hemsida och Facebook. 

Varm välkomna att medverka digitalt på BFA:s årsmöte!

Kallelse till BFA:s årsmötet 16 maj 2020

Motion 

 

 

 

Senast uppdaterad 2020-04-14

Kontakta oss gärna!