Adopterade barn börjar i skolan

Det är en stor händelse för alla barn och föräldrar när barnet börjar skolan. För familjer med ett adopterat barn kan steget vara extra stort. Petra Söderberg skriver en artikel om skolstarten för adoptivbarn. Vad kan vara bra att tänka på vid en skolstart? Och hur kan vi göra den här tiden till den bästa möjliga för våra barn? Läs artikeln här.

Senast uppdaterad 2022-10-17