Ta chansen att

bli adoptionssökande hos BFA under oktober-december. Om du betalar medlems-och adoptionssökandeavgiften under den perioden för 2019 så gäller adoptionsavgiften även för 2020. Medlemsavgiften betalas dock per kalenderår. Här finner du adoptionsansökan.

Senast uppdaterad 2019-10-02