Information gällande sommarträffen 2020

Med anledning av att det frivilliga engagemanget från medlemmar i föreningen BFA sjunkit de senaste åren har styrelsen beslutat att sommarträffen för 2020 inte kan genomföras. Däremot ser vi fram emot att ses på andra aktiviteter som planeras under året.

Har du frågor eller är du och din familj intresserad att hjälpa till med medlemsaktiviteter så maila gärna till adoption@bfa.se.

Senast uppdaterad 2020-02-10