Intervjupersoner efterlyses till uppdatering av skrift

Hej!

Mitt namn är Petra Söderberg, jag är 34 år och mamma till både adopterade och biologiska barn. I grunden är jag förskollärare med en snart färdig masterexamen i socialt arbete. Jag studerar även till socionom. Just nu arbetar jag som föräldrautbildare för blivande adoptivföräldrar. Att få arbeta med adoptionsfrågor är något som har varit mitt mål sedan många år tillbaka då detta är något jag verkligen har stort intresse och engagemang för och som är en stor del av mitt liv.

För 16 år sedan så kom en del i en skriftserie som heter ’Familjer med både adopterade och biologiska barn’. Jag har nu fått möjligheten att uppdatera denna, vilket jag är väldigt glad för. Jag kommer att uppdatera denna i samarbete med adoptionsorganisationerna Adoptionscentrum och Barnen Framför Allt. Tanken är att skriften ska vara klar under hösten 2022.

I skriften så kommer det att finnas forskning, utlåtande från en psykolog och citat/berättelser från adoptivföräldrar till både biologiska och adopterade barn samt adopterade som vuxit upp i familjer med både adopterade och biologiska barn, som har personliga erfarenheter/kunskaper. Syftet är att få fram relationen mellan att vara adopterad först med biologiska syskon sedan och vice versa.

Jag skulle nu behöva familjer och adopterade som stämmer in på syftet med denna skrift som jag skulle få möjlighet att intervjua alternativt att ni själva får skriva ner era tankar. Ni förblir anonyma i den mån att jag antingen använder bara citat och sammanfattningar från er eller så får ni om så önskas använda en pseudonym som ni ”skriver under med”.

Har du fler frågor eller känner att du stämmer in på detta och vill medverka, skicka ett mejl till livetsgava@gmail.com

Mvh Petra Söderberg

Senast uppdaterad 2022-09-09