Varför ska jag välja BFA?

 • BFA är en erfaren adoptionsorganisation som grundades 1979 och som har medverkat till att närmare 3300 barn från ett tjugotal olika länder har fått föräldrar i Sverige.
 • BFA lägger stor vikt vid att din adoption ska genomföras på ett kvalitativt och etiskt sätt och alltid med barnets bästa i fokus.
 • BFA är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.
 • BFA har väl inarbetade utlandskontakter som vi regelbundet besöker. Vi har också anställd personal i ett flertal av länderna som hjälper till under ditt besök i landet.
 • Du får alltid ett personligt och tryggt bemötande av samma handläggare genom hela adoptionsprocessen.
 • Handläggningen av ditt ärende sker professionellt av handläggare som är socionomer eller har likvärdig utbildning med stor erfarenhet av adoptionsspecifika områden som t ex anknytning och sorgeprocesser.
 • BFA har stor erfarenhet av att arbeta med barn med sk särskilda behov/special needs/SN barn. Vi har ett långt samarbete med bl a europeiska länder där det är vanligt att barnen som adopteras har särskilda behov. Utvecklingen inom adoptionsvärlden är också att majoriteten av de barn som idag adopteras internationellt har mer eller mindre omfattande särskilda behov.
 • BFA erbjuder dig vid behov ett utlåtande från en svensk konsultläkare som gör en sammanfattande bedömning av ditt blivande barns handlingar.
 • Vi vill att du ska känna dig trygg under adoptionsprocessen och bistår med hjälp av genomgång av dina handlingar, legalisering hos Notarie Publicus och tar hand om kontakten med utlandet, Utrikesdepartementet och ambassaden mfl.
 • Vi ser regelbundet över adoptionskostnaderna och arbetar ständigt för att hålla dessa nere.
 • Vi hjälper till att förmedla kontakter till andra familjer som tidigare adopterat från samma land.
 • Vår medlemsverksamhet med träffar och utbildningar är uppskattade av både barn och vuxna. Verksamheten är också ett sätt att få kontakt med andra adopterade och deras familjer eller att engagera sig ideellt i styrelsen och vara med och påverka BFA:s framtida utveckling.

                     

Senast uppdaterad 2022-12-27

Kontakta oss gärna!