Råd och stöd – vänd dig till BFA

BFA:s styrelse har beslutat att stänga verksamheten Råd och Stöd fr o m 1 mars 2021. Detta då vi tyvärr inte längre har ekonomiskt och tidsmässigt utrymme att bedriva verksamheten.

Vi hänvisar istället till övriga stödinsatser inom området, vilka ni kan läsa mer om här: övrig rådgivning.

För er som har genomfört en adoption via BFA och anlänt till Sverige med barnet före 1 mars 2021, ingår ett kostnadsfritt rådgivningssamtal inom ett år efter hemkomst. Om ni önskar boka in ett sådant rådgivningssamtal, hör av er till radochstod@bfa.se

Kontakta oss

2020-09-14

Korttidsarbetet för personalen kommer att fortgå under hösten 2020. Med anledning av detta kommer Råd & Stödverksamheten att vara fortsatt vilande. Vi återkommer med besked om när verksamheten kan återupptas. För er som omfattas av ett kostnadsfritt samtal första året efter hemkomst så kommer tidsperioden för att använda sig av detta samtal förlängas med ytterligare tre månader (sammanlagt sex månader).

2020-05-29

P g a den rådande coronaviruspandemin så har BFA ansökt om och beviljats korttidsarbete för personalen fr o m juni månad. Råd & Stödverksamheten kommer med anledning av detta att vara vilande under juni-augusti. Ni är välkomna att höra av er till oss därefter för att boka in tider. För er som omfattas av ett kostnadsfritt samtal första året efter hemkomst så kommer tidsperioden för att använda sig av detta samtal förlängas med tre månader.

Vi tror att samtalsstöd kan vara till stor hjälp innan problemen i adoptivfamiljen växer sig för stora. Vi erbjuder samtalsstöd i våra lokaler i Kungsbacka. Vid behov kan samtalen sker över telefon. Vi som arbetar med Råd och Stöd inom BFA har relevant utbildning och lång erfarenhet av internationella adoptioner. Notera att samtalen är avgiftsbelagda. 

Några andra funderingar som du vill tala om kan vara:

  • Känner du som förälder otillräcklighet och osäkerhet i föräldrarollen?
  • Vill du öka din förståelse för ditt barns beteende och bli bättre på att tyda ditt barns signaler? 
  • Blev inte föräldraskapet som du tänkt dig?
  • Har ni många konflikter hemma och har svårt att kommunicera?
  • Behöver du känslomässigt stöd i sökandet efter dina rötter?
  • Är det svårt att tala med dina adoptivföräldrar och andra om din bakgrund?

 

Är det vanligt att vårt adopterade barn endast knyter an till en förälder i taget?

Få råd och stöd