Råd och stöd – vänd dig till BFA

Har du adopterat eller är adopterad och i behov av samtal? Bär du på oro gällande ditt barns utveckling? Har du som adopterad funderingar kring din bakgrund och vill tala om detta?

Kanske stämmer något av detta för dig eller så har du andra funderingar eller behov som du vill tala om. Alla familjer kan vid olika tidpunkter i livet behöva stöd och vägledning. Det finns alltid någon att vända sig till, ibland kan ett enda samtal hjälpa er att komma vidare.

 

Kontakta oss

Välkomna att höra av er till Anna-Karin Stahre (socionom) och Lina Vikterlöf (socionom) för en första bedömning eller för att få mer information. 

Telefon: 0760-10 02 47
E-post: radochstod@bfa.se

Vi tror att samtalsstöd kan vara till stor hjälp innan problemen i adoptivfamiljen växer sig för stora. Vi erbjuder samtalsstöd i våra lokaler i Kungsbacka. Vid behov kan samtalen sker över telefon. Vi som arbetar med Råd och Stöd inom BFA har relevant utbildning och lång erfarenhet av internationella adoptioner. Notera att samtalen är avgiftsbelagda. 

Några andra funderingar som du vill tala om kan vara:

  • Känner du som förälder otillräcklighet och osäkerhet i föräldrarollen?
  • Vill du öka din förståelse för ditt barns beteende och bli bättre på att tyda ditt barns signaler? 
  • Blev inte föräldraskapet som du tänkt dig?
  • Har ni många konflikter hemma och har svårt att kommunicera?
  • Behöver du känslomässigt stöd i sökandet efter dina rötter?
  • Är det svårt att tala med dina adoptivföräldrar och andra om din bakgrund?

 

Är det vanligt att vårt adopterade barn endast knyter an till en förälder i taget?

Få råd och stöd