Adopterad

Är du adopterad kan det komma en dag då du vill veta mer om ditt ursprung, söka dina rötter eller kanske komma i kontakt med andra adopterade.

Önskar du ta del av dina adoptionsdokument kan du finna dem här:

  • I första hand ansvarar dina föräldrar för att bevara alla handlingar de fick i samband med adoptionen.
  • Socialnämnden i kommunen där dina adoptivföräldrar var bosatta då de adopterade dig bör också ha kopior på adoptionsdokumenten.
  • Är du adopterad genom BFA finns de dokument vi har tagit emot arkiverade hos oss.

BFA hjälper dig gärna om du önskar ta del av de dokument som finns arkiverade hos oss om du har fyllt 18 år, annars måste vi ha din målsmans samtycke. Det kan t.ex. vara följande handlingar:

  • Dina föräldrars adoptionsansökningar
  • Alla dokument som mottagits från ditt ursprungsland
  • Uppföljningsrapporterna som dina föräldrar skickat in till BFA

Röttersökning

Funderar du på ditt ursprung och skulle vilja söka dina rötter i ursprungslandet?

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har av regeringen fått i uppdrag att under 2020-2021 genomföra ett pilotprojekt för individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. Läs mer på deras hemsida www.mfof.se.

För att ansöka om stödet hos MFoF, ladda ner ansökan här.

Det är många gånger en lång och ibland komplex process att söka sina rötter. Processen kan vara olika lång och svår beroende på vilket land du är adopterad ifrån. Det kan t.ex. styras av ursprungslandets lagstiftning kring adoptioner eller hur synsättet på adoptioner är i landet. Kontakta BFA för att få närmare information om hur det ser ut i ditt ursprungsland.

En röttersökning kan ibland innebära en psykisk påfrestning och en livskris som du kanske inte var beredd på. Det bästa är om du har någon närstående eller vän att prata med och få stöd av, eller en professionell stödkontakt. Har du inget sådant stöd är du välkommen att kontakta BFA. Handläggarna som arbetar med adoptioner kan vägleda dig. BFA erbjuder även samtalsstöd via vår verksamhet Råd och Stöd. Detta stöd kan ges till adopterade som har funderingar kring sin bakgrund och vill tala om detta eller om du behöver känslomässigt stöd i sökandet efter dina rötter. Klicka på länken och läs mer om BFA:s verksamhet Råd och Stöd.

Böcker av adopterade? Klicka här

Vill du beställa din adoptionsakt via BFA? Kontakta oss

Är du inte adopterad via oss? I så fall måste du vända dig till annan adoptionsmyndighet eller Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFOF)

 

 

 

Senast uppdaterad 2020-03-25