Adopterad

Är du adopterad kan det komma en dag då du vill veta mer om ditt ursprung, söka dina rötter eller kanske komma i kontakt med andra adopterade.

Önskar du ta del av dina adoptionsdokument kan du finna dem här:

  • I första hand ansvarar dina föräldrar för att bevara alla handlingar de fick i samband med adoptionen.
  • Socialnämnden i kommunen där dina adoptivföräldrar var bosatta då de adopterade dig bör också ha kopior på adoptionsdokumenten.
  • Är du adopterad genom BFA finns de dokument vi har tagit emot arkiverade hos oss.

BFA hjälper dig gärna om du önskar ta del av de dokument som finns arkiverade hos oss om du har fyllt 18 år, annars måste vi ha din målsmans samtycke. Det kan t.ex. vara följande handlingar:

  • Dina föräldrars adoptionsansökningar
  • Alla dokument som mottagits från ditt ursprungsland
  • Uppföljningsrapporterna som dina föräldrar skickat in till BFA

Röttersökning

Funderar du på ditt ursprung och skulle vilja söka dina rötter i ursprungslandet?

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) finns det bra information som kan vara till hjälp för dig.

Det är många gånger en lång och ibland komplex process att söka sina rötter. Processen kan vara olika lång och svår beroende på vilket land du är adopterad ifrån. Det kan t.ex. styras av ursprungslandets lagstiftning kring adoptioner eller hur synsättet på adoptioner är i landet. Kontakta BFA för att få närmare information om hur det ser ut i ditt ursprungsland.

En röttersökning kan också innebära en psykisk påfrestning och en livskris som du kanske inte var beredd på. Det bästa är om du har någon närstående eller vän att prata med och få stöd av. Har du inget stöd är du välkommen att kontakta BFA:s handläggare. Handläggarna arbetar med råd och stöd även för adopterade som har funderingar kring sin bakgrund och vill tala om detta eller om du behöver känslomässigt stöd i sökandet efter dina rötter. Råd och Stöd

Böcker av adopterade? Klicka här

Vill du beställa din adoptionsakt via BFA? Kontakta oss

Är du inte adopterad via oss? I så fall måste du vända dig till annan adoptionsmyndighet eller Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFOF)

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-03-26