Kontaktuppgifter för råd och stöd

Barnen Framför Allt (BFA) erbjuder samtalsstöd till adoptivfamiljer/adopterade i våra lokaler i Kungsbacka. Vi som arbetar med Råd och Stöd inom BFA har relevant utbildning och lång erfarenhet av internationella adoptioner. Samtalen är avgiftsbelagda. 

Välkomna att höra av er till Anna-Karin Stahre (socionom) och Lina Vikterlöf (socionom) för en första bedömning på telefon eller för att få mer information.

Tel: 0760-10 02 47 

E-post: radochstod@bfa.se

Övriga kontaktuppgifter

Barnhivcentrum (Karolinska Universitetssjukhuset)

Ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv. 
Barnhivcentrum är kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.
www.barnhiv.se

Duvnäs föräldrastöd (Stockholm)

Stöd för anknytning och samspel

Adoptivfamiljer är välkomna att ta kontakt direkt med verksamheten för råd och stöd.
Övriga familjer ansöker via sin stadsdelsförvaltning.
Telefon 08-716 16 87 
Adress Ålgrytevägen 2, 127 32 Skärholmen
E-post duvnasforaldrastod@stockholm.se 

www.stockholm.se/duvnas 

Gudrun Johansson

Psykolog & Psykoterapeut 

Gudrun Johansson AB 
Kungsgatan 32 
411 19 Göteborg 
Tel: 0706-52 33 69 
E-post: gudrun@gj-psykoterapi.se 

Gudrun har stor erfarenhet av adoptionsärenden och utför psykologutlåtande för adoption.

Göteborgs Stads adoptionsrådgivning

Om du har adopterat ett barn eller själv är adopterad och har behov av råd och stöd kan du vända dig till adoptionsrådgivningen. Adoptionsrådgivningen utförs av Psykologenheten Hisingen på uppdrag av Social resursförvaltning.

Telefon: 031-366 67 10 

Telefontider: mån-tor 8.30-12, fre 8.30-12 
Adress: Vågmästaregatan 1d, 417 02 Göteborg 

E-post psykologenheten.hisingen@vastrahisingen.goteborg.se 

Hälsoundersökning för adoptivbarn - Region Skåne

vid Skånes Universitetssjukvård Malmö-Lund

Efter hemkomsten är ni välkomna att kontakta oss för att boka tid för hälsosamtal med sjuksköterska och läkare. 
Läs mer

Logopedbolaget

Leg. logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson utför logopedutlåtande vid adoption. 
Anna och Karolina har stor erfarenhet av att introducera och arbeta med bildkommunikation för att överbrygga de språk- och kommunikationsbarriärer som uppstår innan vi har tillgång till ett gemensamt språk. 

För mer info se www.logopedbolaget.se 
Kontakt: Anna Drevsson tfn 0708-23489, Karolina Nilsson 0768-506379

Mary samtalsmottagning

Råd och stöd med frågor kring sin adoption och adoptionshistora
Telefon: 072-23 22 75 70
Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg
marysamtal@gmail.com
marysamtalsmottagning.se

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention har tagit fram informationsbroschyrer om adhd, asperger och tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern med funktionsnedsättningar. Tanken är att de, deras kompisar och familjer ska få information utifrån barnens perspektiv. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från barnen själva. De ger kortfattad och lättförstådd information om funktionsnedsättningarna och utgår från styrkor och utmaningar istället för problem.

Broschyrerna är gratis och finns att ladda ned eller beställa. 

http://attention-riks.se/npf/information-barn/

Råd och stöd till adopterade och deras familjer

Stockholm stad 

Telefonkonsultation 08-508 25 172 eller 08-508 25 228
E-post: adopterad@stockholm.se

Birgitta Kjellin, socionom/samordnare 
kursamordnare av föräldrautbildningen
Telefon 08-508 25 228 

Riikka Norrbacka Landsberg, socionom/samordnare
kursamordnare av föräldrautbildningen 
Telefon 08-508 25 172

Sociala missionen

Sociala missionen www.socialamissionen.se erbjuder stödsamtal i frågor som handlar om psykisk och fysisk ohälsa, familjerelationer, arbetslöshet, utbildning och ekonomi.

Man erbjuds även kontakten med specialister inom adoptionsområdet och sakkunniga rådgivare för ensamstående föräldrar i behov av stöd. 

Kontakt: Gunborg Renske Tel. 08-556 02 300

Adoptis

Utbildningsföretag som vänder sig till adoptivfamiljer och yrkesgrupper som kommer i kontakt med adopterade barn och deras familjer. Adoptis

Spira

Spira är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras föräldrar. Alla som är boende i Stockholms stad samt Huddinge, Nacka och Värmdö kommun är välkomna hit. Andra kan ringa och få råd.
Pedagogisk verksamhet - Spira 

Telefon 076-12 25 214 , Skånegatan 87, 116 37 Stockholm

Stockholms stads resurscenter

Stöd till adopterade och deras familjer 

Resurscenters broschyr

Föreningar för barn med speciella behov

FAS-föreningen

För gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador 

Norra Långgatan 8
261 31 Landskrona
Telefon: 0418-48 11 50, alt. 073-657 77 57
E-post: info@fasforeningen.nu 

www.fasforeningen.nu 

Information om FASD - Alkoholrelaterade fosterskador

LKG Föreningar för föräldrar med barn med läpp och gomspalt

Stockholm
Region Skåne
Övriga LKG-föreningar

www.konsument.se/funktionsnedsattningar/
Här finner du en sammanställning av viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.

Föreningar för barnlösa

Barnlängtan
Sveriges enda rikstäckande intresseförening för ofrivilligt barnlösa. 

villhabarn.com 
Nät-tidning för ofrivilligt barnlösa

Senast uppdaterad 2018-10-16

Kontakta oss gärna!