Adopterad

Är du adopterad kan det komma en dag då du vill veta mer om ditt ursprung, söka dina rötter eller kanske komma i kontakt med andra adopterade.

Utlämnande av adoptionsakt

Varje adoption är unik och innehållet i en adoptionsakt varierar beroende på vilket land du adopterades ifrån och vilka regler och lagar som gällde där och då. Det kan också skilja sig mellan olika adoptioner beroende på vilken bakgrundsinformation som fanns tillgänglig vid tidpunkten för adoptionen, i just ditt ärende.

Önskar du ta del av dina adoptionsdokument kan du finna dem här:

  • Hos dina adoptivföräldrar. De ansvarar för att bevara alla handlingar de fick i samband med adoptionen.
  • Hos socialnämnden i kommunen där dina adoptivföräldrar var bosatta då de adopterade dig. De bör ha kopior på adoptionsdokumenten.
  • Hos adoptionsorganisationen. Om du är adopterad genom BFA finns de dokument vi har tagit emot arkiverade hos oss.

BFA hjälper dig gärna om du önskar ta del av de dokument som finns arkiverade hos oss om du har fyllt 18 år, annars måste vi ha din målsmans samtycke. Det kan t. ex vara följande handlingar:

  • Dina adoptivföräldrars adoptionsansökningar.
  • Dokument som mottagits från ditt ursprungsland i samband med adoptionen.
  • Uppföljningsrapporterna som dina adoptivföräldrar skickat in till BFA.

Så här går det till:

Du fyller i ansökan om utlämnande av adoptionshandlingar här. Du ska också bifoga en kopia av giltig legitimation som skickas tillsammans med din signerade ansökan. Ansökan kan antingen scannas och mejlas till adoption@bfa.se eller skickas med post till BFA på nedanstående adress:

Barnen Framför Allt – Adoptioner, Box 10034, 434 21 Kungsbacka

När vi har mottagit din ansökan kommer vi skyndsamt att handlägga ditt ärende och återkoppla till dig.

Sekretessprövning

Om BFA anser att en handling eller del av handling i adoptionsakten inte bör lämnas ut, i de fall det kan antas att någon annan enskild person lider men, så kommer BFA att överlämna frågan till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för prövning (LIA § 8c). Det innebär att det kan finnas handlingar eller del av handling som du som adopterad inte har rätt att ta del av. Om så är fallet, så informeras du alltid om detta. Läs mer här.

Ursprungssökning

Funderar du på ditt ursprung och skulle vilja söka dina rötter i ursprungslandet?

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har av regeringen fått förlängt uppdrag att under 2022-2023 fortsätta med pilotprojektet för individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. Läs mer på deras hemsida www.mfof.se.

För att ansöka om stödet hos MFoF, ladda ner ansökan här.

Det är många gånger en lång och ibland komplex process att söka sina rötter. Processen kan vara olika lång och svår beroende på vilket land du är adopterad ifrån. Det kan t.ex. styras av ursprungslandets lagstiftning kring adoptioner eller hur synsättet på adoptioner är i landet.

Samtalsstöd

Många adopterade kan känna behov av att prata med någon om sina erfarenheter. En del kan må dåligt och behöva stöd. Andra har funderingar runt sin bakgrund och behöver någon att bolla sina tankar med.

Om du är adopterad och har fyllt 15 år, har du möjlighet att få adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd. Samtalsstödet är kostnadsfritt och erbjuds genom Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF). Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB.

Läs mer här: https://mfof.se/internationella-adoptioner/stod-och-vagledning/samtalsstod.html

Återresor

Gällande återresor kan vi på BFA i vissa fall vara behjälpliga. Gäller det t ex ett land som BFA fortfarande samarbetar med så kan det finnas goda möjligheter att vi kan hjälpa till med att etablera en kontakt med aktuella myndigheter, barnhem och organisationer på plats i ursprungslandet.

Om ni planerar en återresa till ett land där BFA kan vara behjälplig i, vill vi att ni tar kontakt med oss sex månader innan avfärd.

I andra fall ber vi att få hänvisa till MFoF:s pilotprojekt för individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. Läs mer på deras hemsida www.mfof.se.

Är du inte adopterad via oss? I så fall måste du vända dig till annan adoptionsmyndighet eller www.mfof.se.

 

Kontakta oss

Tel: 0300-331 31 (telefontid må-fred: 10:00-12:00

eller mejl: adoption@bfa.se

Att återresa eller inte - det är frågan?

kontakta oss