Statistik 2022

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2022.  

Mån Indien Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan   1       1
Feb     2   1 3
Mars            
April 1 2 1   2 6
Maj            
Juni            
Juli            
Aug            
Sep            
Okt            
Nov            
Dec            
Tot 1 3 3   3 10

 

Senast uppdaterad 2022-05-02