Statistik 2023

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2023.  

Mån Indien Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan 1 1   1   3
Feb   2       2
Mars 2 1     1 4
April       2   2
Maj         3 3
Juni   1 1     2
Juli   1       1
Aug   1   1 1 3
Sep     1     1
Okt         3 3
Nov           0
Dec            
Tot 3 7 2 4 8 24

 

Senast uppdaterad 2023-12-01