Statistik 2020

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2020.  

Mån Indien Litauen Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan     1       1
Feb 1   3     2 6
Mars 1           1
April           1 1
Maj              
Juni              
Juli   1 1       2
Aug              
Sep     2     3 5
Okt 3         1 4
Nov     2   1   3
Dec              
Tot 5 1 9   1 7 23

 

Senast uppdaterad 2020-11-23