Statistik 2023

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2023.  

Mån Indien Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan 1 1   1   3
Feb            
Mars            
April            
Maj            
Juni            
Juli            
Aug            
Sep            
Okt            
Nov            
Dec            
Tot 1 1   1   3

 

Senast uppdaterad 2023-01-23