Statistik 2024

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2024.  

Mån Indien Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan       2   2
Feb            
Mars 1 2       3
April 1       1 2
Maj            
Juni            
Juli            
Aug            
Sep            
Okt            
Nov            
Dec            
Tot 2 2   2 1 7

 

Senast uppdaterad 2024-04-15