Statistik 2023

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2023.  

Mån Indien Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan 1 1   1   3
Feb   2       2
Mars 2 1     1 4
April       2   2
Maj         3 3
Juni            
Juli            
Aug            
Sep            
Okt            
Nov            
Dec            
Tot 3 4   3 4 14

 

Senast uppdaterad 2023-05-29