Statistik 2022

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2022.  

Mån Indien Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan   1       1
Feb     2   1 3
Mars            
April 1 2 1   2 6
Maj            
Juni 1 1     2 4
Juli   1     1 2
Aug 1       1 2
Sep 1   1     2
Okt            
Nov            
Dec            
Tot 4 5 4   7 20

 

Senast uppdaterad 2022-09-28