Statistik 2019

Vi sammanställer löpande statistik kring hur många barn som får en familj via BFA. Nedanstående tabell uppdateras månatligen under 2019.  

Mån Indien Litauen Polen Taiwan Thailand Tjeckien Ungern Tot
Jan                
Feb         1   1 2
Mars 2 1 1 1 1 2 3 11
April       2     1 3
Maj       1 1   3 5
Juni 1     1 1 1 3 7
Juli         1   1 2
Aug 2           2 4
Sep 1     2       3
Okt       4        
Nov                
Dec                
Tot 6 1 1 11 5 3 14 41

 

Senast uppdaterad 2019-10-11