Styrelsen

BFA:s styrelse består av en ordförande samt minst sju ledamöter som alla arbetar ideellt i föreningen. Styrelsemedlemmarna har en bred kunskap inom olika områden. Detta har betydelse för verksamhet och bidrar till att BFA är en levande organisation i ständig utvecklingSom auktoriserad adoptionsorganisation har BFA olika krav på sig från tillsynsmyndigheten MFoF, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Inom organisationen skall det enligt MFoF finnas ekonomiskt, juridisk och psykosocial kompetens. Styrelsen besitter flera av dessa kompetenser.

Bistånds/fadderverksamheten leds och drivs helt och hållet av medlemmar i styrelsen som till sin hjälp har medlemmar som är t.ex. fadderadministratörer.

Medlemmarna i styrelsen deltar även med sin kompetens till adoptionsverksamheten. Styrelsemötena hålls vanligen per telefon, men ett par gånger om året träffas styrelsen tillsammans med BFA:s personal inom adoptionsverksamheten under en helg. De flesta styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp kring adoption, medlem eller bistånd/fadder. Arbetsgrupperna förbereder ärenden inför styrelsen och fattar även beslut i mindre frågor. 


Styrelsen välkomnar medlemmar som vill engagera sig och delta i verksamheten genom att ingå i någon arbetsgrupp. Vi tar emot medlemmar i arbetsgrupperna bistånd/fadder, medlemsgruppen och till vår tidningsredaktion. Är du intresserad kan du mejla till adoption@bfa.se så hör BFA av sig till dig.


Patrik Elisson
Ordförande


Johan Persson
Vice ordförande och ekonomiansvarig


Sara Bondesson
Styrelseledamot


Isabel Borrás Auli
Styrelseledamot


Jenny Westerin
Styrelseledamot


Lars Kristiansen
Styrelseledamot


Fredrik Carlström
Styrelseledamot


Gunilla Granström
Styrelseledamot


Hanna Bäck
Styrelseledamot

Senast uppdaterad 2018-06-12

Kontakta oss gärna!