Styrelsen

BFA:s styrelse består av en ordförande samt minst sju ledamöter som alla arbetar ideellt i föreningen. Styrelsemedlemmarna har en bred kunskap inom olika områden. Detta har betydelse för verksamhet och bidrar till att BFA är en levande organisation i ständig utvecklingSom auktoriserad adoptionsorganisation har BFA olika krav på sig från tillsynsmyndigheten MFoF, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Inom organisationen skall det enligt MFoF finnas ekonomiskt, juridisk och psykosocial kompetens. Styrelsen besitter flera av dessa kompetenser.

Bistånds/fadderverksamheten leds och drivs helt och hållet av medlemmar i styrelsen som till sin hjälp har medlemmar som är t.ex. fadderadministratörer.

Medlemmarna i styrelsen deltar även med sin kompetens till adoptionsverksamheten. Styrelsemötena hålls vanligen per telefon, men ett par gånger om året träffas styrelsen tillsammans med BFA:s personal inom adoptionsverksamheten under en helg. De flesta styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp kring adoption, medlem eller bistånd/fadder. Arbetsgrupperna förbereder ärenden inför styrelsen och fattar även beslut i mindre frågor. 


Styrelsen välkomnar medlemmar som vill engagera sig och delta i verksamheten genom att ingå i någon arbetsgrupp. Vi tar emot medlemmar i arbetsgrupperna bistånd/fadder, medlemsgruppen och till vår tidningsredaktion. Är du intresserad kan du mejla till adoption@bfa.se så hör BFA av sig till dig.


Jenny Westerin
Ordföranden


Hanna Bäck
Vice ordföranden


Ida Brian
Ekonomiansvarig


Fredrik Carlström
Styrelseledamot


Gunilla Granström
Styrelseledamot


Malin Malmén Gordon
Styrelseledamot


Surayya Eliasson
Styrelseledamot


Mathias Mjölner
Styrelseledamot

 

Senast uppdaterad 2019-09-02

Kontakta oss gärna!