Bli medlem hos Barnen Framför Allt

Medlemsavgiften går till största del till BFA:s biståndsarbete och en mindre del till vår medlemsverksamhet.

Vår medlemsverksamhet med träffar som t.ex. sommarträffen och utbildningar är uppskattade av både barn och vuxna. Verksamheten är också ett sätt att få kontakt med andra adopterade och deras familjer eller att engagera sig ideellt i styrelsen och vara med och påverka BFA:s framtida utveckling.

Med hjälp av medlemsavgifterna har vi möjlighet att hjälpa barn med funktionshinder och sjukdomar som behöver habilitering, barn som behöver tak över huvudet, omvårdnad och skolgång, och ungdomar som behöver utbildning på vägen in i vuxenlivet. Vissa projekt ger stöd till ensamstående mödrar, så att de kan försörja sig och sina barn. Det innebär för många skillnaden mellan hopplöshet och möjlighet. Är du intresserad av att bli aktiv i föreningen, kontakta oss

Tack för att du vill vara med och bidra till en bättre värd för barnen tillsammans med BFA. 

Medlemsavgiften på 525 kr (en avgift/familj) inbetalas till föreningens postgiro: PG 420286-7

Som medlem får du:


Nyhetsbrev 4 gånger/år

Bidrar du till BFA:s biståndsprojekt

Träffar och utbildningar

Medlem 1

Medlem 2

Adress

Sommarträffen

Medlemsgruppen planerar för en fysisk träff till våren/sommaren 2024. Vill du engagera dig i detta? Mejla medlemsgruppen@bfa.se för att veta mer. Håll utkik efter andra digitala träffar och föreläsningar under 2024.