Adoption – alla barns rätt till en familj

Att bli förälder till ett barn är en av de största upplevelserna i livet! Hur man bli förälder idag kan se ut på många olika sätt, men är ändå alltid lika känslomässigt och unikt. Att bli förälder genom adoption innebär att sammanföras med ett barn som redan finns någonstans i världen och som har andra biologiska föräldrar.

Det finns många barn i världen som på grund av olika omständigheter lever utan tryggheten av en familj. Dessa barn har en osäker framtid samtidigt som de berövas tryggheten och kärleken som det bl.a. innebär att ingå i en familj.

Vi på BFA har lång erfarenhet av internationella adoptioner. Vi välkomnar dig som adoptionssökande till oss och gör vårt bästa för att hjälpa och vägleda dig på din väg till föräldraskapet.

Adoption genom BFA

Adoptions­processen

  1. Ansökan om medgivande
  2. Att välja land
  3. Barnbesked
  4. Resan
  5. Att komma hem
  6. Uppföljning
> Läs mer om adoptions­processen

Barnen Framför Allt (BFA)

Barnen Framför Allt (BFA) är en ideell förening och adoptionsorganisation som grundades 1979 av ett antal föräldrar som själva adopterat barn. BFA är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. BFA har medverkat till att närmare 3 200 barn från ett tjugotal olika länder har fått föräldrar i Sverige.                    

Bli adoptionssökande

Önskar du adoptera genom BFA måste du vara medlem i föreningen. Medlemsavgiften går till största delen till BFA:s biståndsarbete och en mindre del till våra medlemsaktiviteter.

Vår medlemsverksamhet med träffar som t ex sommarträffen och utbildningar är uppskattade av både barn och vuxna. Verksamheten är också ett sätt att få kontakt med andra adopterade och deras familjer eller att engagera sig ideellt i styrelsen och vara med och påverka BFA:s framtida utveckling.

Bli adoptionssökande

Våra länder

BFA samarbetar med flera länder i Asien och Europa. Våra kontakter är väl inarbetade och vi reser regelbundet och besöker både myndigheter, organisationer och barnhem i de aktuella länderna. Handläggarna på BFA informerar och vägleder dig alltid gällande vilket land du har störst möjligheter att adoptera ifrån.

Läs mer om våra länder och väntetider

Vanliga frågor

+Vem får adoptera?

+Kan jag adoptera som ensamstående?

+Kan jag välja vilket land jag vill adoptera från?

+Vad betyder det att ett barn har "särskilda behov" eller special needs (SN)?

"Vi har alltid barnets bästa i fokus och att det är barnet som genom adoption ska få den familj som har bäst förutsättningar utifrån barnets behov."

Om oss