Thailand

Väntetider

Obs! På grund av rådande pandemi i världen påverkas även BFA  och familjer som ska resa av ländernas restriktioner.

 • För att skicka din ansökan till landet: För DCY: Ingen väntetid. För TRCCH: Kvoten för att skicka sin ansökan till TRCCH under 2021 är nu fylld. 
 • För barnbesked: DCY ca 3 år. TRCCH 6-18 månader
 • Till resan efter barnbesked: DCY 4-6 veckor. TRCCH 5-9 månader

Krav på sökande

 • Krav på medgivande ålder: DCY 0-3 år TRCCH 0-2 år.
 • DCY: Ni ska ha några års äktenskap, sammanboendetid tillgodoräknas. TRCCH: Två års äktenskap, sammanlagt minst fem års sammanboendetid.
 • Ensamstående kan ansöka om barn med särskilda behov eller äldre barn. (gäller endast DCY)
 • Minimiålder: 25 år.
 • God hälsa
 • Psykologintyg krävs
 • Sökande bör ha gymnasieutbildning som lägst
 • DCY: Sökande upp till 40 år kan ansöka om barn 0-3 år. TRCCH: Sökande upp till 40 år kan ansöka om barn 0-2 år. Sökande över 40 år kan ansöka om barn 0-4 år eller äldre.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Thailand är cirka 1 år och uppåt. Barnen är i regel övergivna direkt efter förlossning eller efter en tid i den biologiska familjen. En del barn är upphittade. Det är vanligt att det är ogifta kvinnor som lämnar sina barn då de inte har någon möjlighet att ta hand om dem. Information om barnens sociala bakgrund är oftast sparsam. Barnen bor i regel på barnhem men i vissa provinser är några barn placerade i fosterhem. Hälsan vid barnbesked är i regel god. Det finns även barn med i förväg kända särskilda behov att ansöka om.

De barn som placeras på TRCCH har oftast övergivits i samband med födseln på Röda Korsets sjukhus eller annan vårdcentral. Några barn har också placerats där av DCY om barnet behöver lite extra vård och omsorg.

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar sedan 2001 med den statliga adoptionsmyndigheten Department of Children and Youth (DCY) i Bangkok. Inom DCY finns Child Adoption Centre(CAC) som handlägger både inhemska och internationella adoptioner. Det finns åtta statliga barnhem i olika provinser runt om i Thailand varav tre i Bangkokområdet.
BFA har inte någon kontaktperson på platsen utan alla formaliteter sköts av DCY. 

Vi samarbetar även sedan januari 2015 med den auktoriserade organisationen Thai Red Cross Children´s Home (TRCCH) i Bangkok. Barnhemmet ligger i anslutning till Röda korsets sjukhus Chualongkorn Hospital. Standaren på barnhemmet är hög och personalen är välutbildad. Vår kontaktperson på TRCCH är ms Voraporn Keavalin.

Adoptionsprocedur

DCY:                                                          

 • Akten sänds till DCY
 • Barnhemmen lämnar uppgifter om barnen till adoptionsavdelningen på DCY och dess kommitté väljer ut en lämplig adoptivfamilj till barnet. Barnhemsföreståndarna brukar vara med på matchningsmötena som hålls en gång i månaden.
 • Barnets handlingar innehåller namn, kön, födelsetid, bakgrundsrapport samt uppgifter om fysisk och psykisk hälsa. Foto medföljer. Barnen är HIV- och Hepatit B-testade.
 • När ni tackat ja till barnet och tagit fram accepthandlingar reser ni till provinsen och hämtar ert barn och därefter till Bangkok för att medverka på en intervju hos Child Adoption Board på DCY. Finns barnet på ett barnhem i Bangkokområdet reser ni direkt till Bangkok. Resan sker ca 4-6 veckor efter barnbesked.
 • Ni är iväg drygt 2 veckor. Ni ska få till er barnet tidigast vid andra besöket på barnhemmet.
 • Efter intervju ska ni till svenska ambassaden för ett D-visa för barnet.
 • Barnet kommer till Sverige som fosterbarn.
 • Ni måste i förväg ha försäkrat er om att socialsekreteraren är villig att skriva minst tre rapporter. Rapporterna vidarebefordras av BFA till DCY som beslutar om adoptionen får registreras.
 • Adoptionsregistreringen sker sedan på Thailands ambassad i Stockholm.
 • När registreringen är klar ber vi DCY att utfärda ett intyg enligt art 23 Haagkonventionen.

TRCCH:

 • Akten sänds till TRCCH i Bangkok.
 • Styrelsen på barnhemmet utser lämplig familj till barnet
 • Ni bör ha en öppenhet för en viss kontakt med den biologiska mamman under uppväxten
 • Barnets handlingar innehåller namn, kön, födelsetid, bakgrundsrapport samt medicinsk rapport. Foto medföljer. Barnen är HIV- och Hepatit B-testade.
 • Efter att ni ha accepterat barnbeskedet och tagit fram accepthandlingar sänder TRCCH barnets handlingar och era till Child Adoption Board, DCY för ett godkännande.
 • Tiden för barnbesked till resebesked kan ta 5-9 månader.
 • När beskedet kommer om att Child Adoption Board har godkänt TRCCH:s beslut att utse er till föräldrar kan ni resa kort därefter.
 • Ni är iväg 9-14 dagar och ni bör vara i Bangkok en vecka innan intervju hos Child Adoption Board så ni har tid att besöka barnhemmet ett par dagar.
 • Efter intervju ska ni till svenska ambassaden för ett D-visa för barnet.
 • Barnet kommer till Sverige som fosterbarn.
 • Ni måste i förväg ha försäkrat er om att socialsekreteraren är villig att skriva minst tre rapporter. Rapporterna vidarebefordras av BFA till DCY som beslutar om adoptionen får registreras.
 • Adoptionsregistreringen sker sedan på Thailands ambassad i Stockholm.
 • När registreringen är klar ber vi DCY att utfärda ett intyg enligt art 23 Haagkonventionen

Uppföljningsrapporter

Tre uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Thailand. Alla tre rapporterna ska vara skrivna av er socialsekreterare. Rapporterna ska ni låta översätta till engelska av auktoriserad översättare. När BFA vidarebefordrat de tre rapporterna till DCY, beslutar de att adoptionen får registreras. Adoptionsregistreringen sker sedan på Thailands ambassad i Stockholm. När registreringen är klar utfärdar DCY ett Haagkonventionsintyg.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad.

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2021-09-09