Tjeckien

Väntetider

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid.
 • För barnbesked:Ca 1-2 år för barnlösa par. Ca 2-3 år för familjer med barn sedan tidigare. 
 • Till resan efter barnbesked: ca 1-2 månader

Krav på sökande

 • Gifta par kan ansöka, ej samkönade
 • Ensamstående accepteras. BFA får ha någon ansökan i landet
 • En omfattande psykologutredning krävs
 • Vid sjukdom/diagnos krävs ett specialistintyg med god prognos för framtiden

Barnen

De barn som blir tillgängliga för internationell adoption i Tjeckien är oftast mellan 3-5 år. Syskonpar förekommer också. Det finns god kännedom om barnens bakgrund i Tjeckien. Utvecklings- och språkförseningar är vanligt förekommande, vilket kan bero på bristande stimulering och/eller otrygga förhållanden. En del av barnen har också i förväg kända särskilda behov som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller prematur. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Många av barnen kommer från etniska minoriteter, vanligast med romsk bakgrund. Barnen bor oftast på barnhem Tjeckien men man satsar alltmer på fosterfamiljer.

Kontaktperson och samarbete

I Tjeckien samarbetar BFA med den centrala självständiga myndigheten the Office for International Legal Protection of Children, som ligger i Brno.

Adoptionsprocedur                                                          

 • Handlingarna görs i ordning på svenska. De översätts till tjeckiska av auktoriserad översättare och legaliseras i Sverige. Den översatta akten skickas till centralmyndigheten för registrering i adoptionskön
 • Det är vanligast med direktmatchning av barn och föräldrar som görs av centralmyndigheten.
 • Under väntetiden till barnbesked behövs en del av dokumenten uppdateras en gång om året.
 • Information om barnet sänds till dig via BFA. Barnets dokumentation innehåller medicinsk rapport, social rapport, psykolograpport samt foto. Översättning av handlingarna måste ske innan barnbeskedet kan ringas ut.
 • Du gör en resa till landet. Vistelsen beräknas till ca 8-9 veckor
 • Efter hemkomst och ett visst antal uppföljningsrapporter ansöker du sedan om adoption i svensk tingsrätt.

Uppföljningsrapporter

Sammanlagt nio uppföljningsrapporter ska lämnas. Är barnet äldre då det adopteras så blir det färre rapporter. Rapporterna ska vara skrivna av socialsekreterare. Läkarintyg på barnet samt intyg från förskola/skola ska bifogas varje rapport. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till tjeckiska i Tjeckien. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2022-12-14