Bistånd och fadder – stöd utsatta barn

BFA har som syfte med sina projekt att stödja barn, vilka på olika sätt befinner sig i en utsatt situation. BFA:s projekt ska genomsyras av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter med fokus på barn och kvinnor och koncentreras till ett antal utvalda kontaktländer.

Vår målsättning är att alla medel som på olika sätt samlas in i Sverige ska tillfalla biståndsprojekten. Den täta kontakten med de lokalt ansvariga för våra olika projekt och deras återrapportering till BFA säkerställer att pengarna går direkt till de behövande och inte försvinner via mellanhänder på vägen.

 

Våra projekt

Läs mer om våra pågående projekt och om hur vi gör skillnad för utsatta barn.

Bli medlem

Att bli medlem i BFA innebär att du aktivt stöttar vårt biståndsarbete. Läs mer här.

Bli fadder

Bli fadder till ett barn eller projekt och stötta det lokalsamhälle barnet/barnen växer upp i. BFA:s viktigaste och mest långsiktiga arbete.

Ge en gåva

Ge bort något viktigt, meningsfullt och konkret. Med våra gåvokort kan du ge bort en get och förändra livet för en familj, eller ett skolpaket så att fler barn kan gå i skolan.

Ge ett bidrag

Gör skillnad! Med varje gåva du ger till BFA-Bistånd stödjer du vårt arbete med att ge fler barn chans till en bättre framtid. Vi kan inte hjälpa alla, men för den som nås av ditt bidrag gör det hela skillnaden. Ge ditt bidrag idag!

”Genom BFA:s stöd får barnen en chans att fokusera på sin utbildning vilket ger hopp om en framtid som annars inte skulle finnas.

Aktuella länder