Länkar

Adoptionsorganisationer

AC Adoptionscentrum 

BV Barnens Vänner 

FFIA Familjeföreningen för Internationella Adoptioner

Adoptionsorganisationers samverkan

Nordic Adoption Council (NAC)

EurAdopt Europeisk sammanslutning av auktoriserade organisationer

Myndigheter

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF
MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt. 

Utrikespolitiska Institutet (UI) 
Faktasamlingar och information om de flesta länderna i världen.

Försäkringskassan Information om adoptionskostnadsbidraget 
Som kan ansökas efter att adoptionen av ett barn från utlandet är genomförd.

Domstolsverket 
Adoptioners allmänna rättsverkan i Sverige

Migrationsverket 
Hur man blir svensk medborgare genom adoption

Regeringskansliet
Information om dubbelt medborgarskap

Övriga

Föreningen för Auktoriserade Translatorer (FAT) 
En sammanslutning av statligt auktoriserade översättare. Föreningens medlemmar utför kvalificerade översättningar, har lagstadgad tystnadsplikt, arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler, tillämpar en av föreningen rekommenderad taxa och har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande. På hemsidan finns råd till beställare av översättningar och man kan söka fram en översättare med specialområdet Adoption.

Unicef - Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Child and Juvenile Adoption Information Center (Taiwan): http://www.adoptinfo.org.tw/English/AboutUs.aspx

Föreningar för adoptivfamiljer

Adoptera.se - om hur det går till att adoptera ett barn

Ensamstående Adoptivföräldrars Förening (EAF) Intresseorganisation för både dig som har adopterat som ensamstående och dig som går i adoptionstankar.

Vietnams vänner Föreningen riktar sig i huvudsak till familjer med barn som är adopterade från Vietnam.

Bistånd

Föreningen För Barnens Bästa

Senast uppdaterad 2021-08-11

Kontakta oss gärna!