Försäkringar vid adoption

Alla barn som adopteras genom BFA omfattas av reseskyddsförsäkring samt barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn. Och det är vi på BFA som ansvarar för att alla barn omfattas av dessa försäkringar den första tiden. 

Reseskyddsförsäkring (vid utlandsvistelse)

Alla barn som adopteras genom BFA har en reseförsäkring genom ERV. När ni befinner er i utlandet och får barnet i er vård, så omfattas barnet av en reseskyddsförsäkring som bland annat täcker läkemedelskostnader och sjukhusvistelser. 

Information om reseskyddsförsäkringen finner du här:

Reseskyddsförsäkring

Använd försäkringsnumret 830783659 bär du anmäler skada. Länk till hur du anmäler skada vid er utlandsvistelse finner du här:

https://www.erv.se/privat/anmal-skada/

I Landsguiden på ERV:s hemsida: www.erv.se finns resesäkerhetsinformation om världens alla länder.

Barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn (vid ankomst i Sverige)

Alla barn som adopteras genom BFA omfattas av en s.k. barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn. Försäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring och börjar gälla från den dagen då ni anländer med ert barn till Sverige. 

Barnen, som adopterats under 2022, omfattas av skyddet t.o.m. 2023-12-31 och premien för denna period ingår i adoptionsavgiften. Därefter erbjuds fortsatt försäkring individuellt för varje familj. För utförlig information se försäkringsvillkoren. Som familj kan man göra tillägg och försäkra samtliga barn i familjen oavsett om de är adopterade eller föräldrarnas biologiska barn. I fortsättningsförsäkringen ingår alla familjens barn upp till 25 år. 

Barn-& ungdomsförsäkring för adoptivbarn - produktblad och anmälan

Försäkringsgivare är Protector Forsakring ASA och försäkringen administreras av Söderberg & Partners. Kontakta gärna fredsgatan@soderbergpartners.se för mer information. 

Skadeanmälan barnförsäkring

Observera att BFA registrerar alla nyanlända barn hos Söderberg & Partners, detta behöver inte familjen göra själva. 

Senast uppdaterad 2021-12-13

Kontakta oss gärna!