Försäkringar vid adoption

Alla barn som adopteras genom BFA omfattas av reseskyddsförsäkring samt barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn. Och det är vi på BFA som ansvarar för att alla barn omfattas av dessa försäkringar den första tiden. 

Reseskyddsförsäkring

Alla barn som adopteras genom BFA har en reseförsäkring genom ERV. När ni befinner er i utlandet och får barnet i er vård, så omfattas barnet av en reseskyddsförsäkring som bland annat täcker läkemedelskostnader och sjukhusvistelser. 

Reseskyddsförsäkring

I Landsguiden på ERV:s hemsida: www.erv.se finns resesäkerhetsinformation om världens alla länder.

Barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn

Alla barn som adopteras genom BFA omfattas av en s.k. barn- och ungdomsförsäkring för adoptivbarn. Försäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring och börjar gälla från den dagen då ni anländer med ert barn till Sverige. 

Barnen, som adopterats under 2018, omfattas av skyddet t.o.m. 2019-12-31 och premien för denna period ingår i adoptionsavgiften. Därefter erbjuds fortsatt försäkring individuellt för varje familj. För utförlig information se försäkringsvillkoren. Som familj kan man göra tillägg och försäkra samtliga barn i familjen oavsett om de är adopterade eller föräldrarnas biologiska barn. I fortsättningsförsäkringen ingår alla familjens barn upp till 25 år. 

Produktblad för barn- och ungdomsförsäkring

Frivillig anmälan till fortsättningsförsäkring

Försäkringsgivare är Protector Forsikring ASA och försäkringen administreras av Söderberg & Partners. Kontakta gärna  info@allians.com för mer information. 

Skadeanmälan barnförsäkring

 

Observera att BFA registrerar alla nyanlända barn hos Söderberg & Partners, detta behöver inte familjen göra själva. 

Senast uppdaterad 2019-01-21

Kontakta oss gärna!