BFA – bistånd förändrar

BFA-Bistånd satsar på projekt runt om i världen. Dessa bidrar till bättre förhållanden för barn och unga utsatta människor. De får lättare att integreras i samhället och ges en bättre livssituation.

Ledorden är hållbar utveckling genom utbildning, integration och hälsa. BFA:s projekt ska genomsyras av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter med fokus på barn och kvinnor och koncentreras till ett antal utvalda kontaktländer.

Läs mer om våra aktuella projekt i Namibia, Bolivia, Burundi och Kongo Kinshasa

Eller stöd vårt arbete genom att köpa ett gåvokort eller ge ett bidrag på valfritt belopp.

 

Senast uppdaterad 2021-03-11