Tukwathela soppkök i Oshakati & Ompundja

I norra Namibia driver Lahja Reino och några av hennes vänner, helt ideellt, en matbespisning för barn som behöver hjälp. Det kan vara barn som mist en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt inte får sina behov tillgodosedda.

Barnen får ett rejält mål mat. Efter maten sjunger de, leker lekar, får undervisning om mänskliga och demokratiska rättigheter och hälsoundervisning. De får omsorg och omvårdnad, någon som lyssnar till dem och ger dem vägledning i livet. Soppköket är både en förskola, en ungdomsgård och en matbespisning. Lahja driver också en stor köksträdgård. Här har hon hjälp av de större barnen. Den ger henne grönsaker för barnens måltider och den kan även ge lite inkomster, som behövs för att köpa brännved och för att betala för transporter av mat och ved.

Lahja Reinos arbete bland de fattigaste barnen har uppmärksammats i Oshakati. Hon har fått tillfälle att delta i kurser om föräldralösa barns situation och omhändertagandet av dem, i huvudstaden Windhoek. Vänliga människor har ordnat klädinsamlingar för ”Lahjas barn”.

Vilken skillnad gör BFA?

Bidra med pengar till mat så att de föräldralösa barn kan äta sig mätta. Projektet har pågått sedan år 2011. 

 

Senast uppdaterad 2019-02-22