FEPAM:s hälsocenter i Burundi

Förekomsten av mässling, smittkoppor och polio har minskat i Afrika. Samtidigt fortsätter andra sjukdomar såsom malaria, diabetes, sexuellt överförda smittor med flera att kräva liv. Regeringens ansträngningar har inte givit några tydliga förbättringar. Därför vänder sig fortfarande många invånare till traditionella ”medicinmän”. En annan orsak till detta är att folket inte har råd med läkarbehandlingar.

Mot denna bakgrund har FEPAM öppnat ett hälsocenter i Bujumbura, Burundi.

FEPAM:s hälsocenter ligger i Musagaområdet i Muha kommun i den södra delen av Bujumbura. Musagaområdet omfattar fyra kvarter. I detta område finns det största antalet människor som lever med HIV/AIDS. I området finns också ett stort institut för militärutbildning och träning, samt det största fängelset (Mpimba prison) i Burundi. Folkmängden är 61587.

Centrets mest avancerade utrustning är ett mikroskop, en töjningsmätare och en glycometer. Behoven är mycket stora, bland annat för att bygga upp ett laboratorium steg för steg.

På hälsocentret finns i dagsläget följande personal:

  • 1 doktor
  • 4 sköterskor
  • 1 laborant
  • 1 administratör
  • 1 flicka som hjälper till med städningen
  • 1 vakt

Antalet patienter per dag visas i tabellen nedan

Åtgärd/service

Antal per dag

1

Kurativa konsultationer

45

2

Prenatal Konsultationer

10

3

Konsultation ang. familjeplanering

15

4

HIV/frivillig provtagning/konsultation

22

5

Laboratorium

37

6

Apotek

134

Totalt

263

 

Senast uppdaterad 2019-03-18