FEPAM:s hälsocenter i Burundi

Förekomsten av mässling, smittkoppor och polio har minskat i Afrika. Samtidigt fortsätter andra sjukdomar såsom malaria, diabetes, sexuellt överförda smittor med flera att kräva liv. Regeringens ansträngningar har inte givit några tydliga förbättringar. Därför vänder sig fortfarande många invånare till traditionella ”medicinmän”. En annan orsak till detta är att folket inte har råd med läkarbehandlingar.

Mot denna bakgrund har FEPAM öppnat ett hälsocenter i Bujumbura, Burundi.

FEPAM:s hälsocenter ligger i Musagaområdet i Muha kommun i den södra delen av Bujumbura. Musagaområdet omfattar fyra kvarter. I detta område finns det största antalet människor som lever med HIV/AIDS. I området finns också ett stort institut för militärutbildning och träning, samt det största fängelset (Mpimba prison) i Burundi. Folkmängden är 61587.

Centrets mest avancerade utrustning är ett mikroskop, en töjningsmätare, en mixer och en glycometer. Behoven är mycket stora, bland annat för att bygga upp ett laboratorium steg för steg.

På hälsocentret finns i dagsläget följande personal:

  • 2 läkare
  • 5 sköterskor
  • 2 laboranter
  • 1 administratör
  • 1 ung man som hjälper till med städningen
  • 1 vakt

Antalet patienter per dag visas i tabellen nedan

Åtgärd/service

Antal per dag

1

Kurativa konsultationer

53

2

Prenatal Konsultationer

16

3

Konsultation ang. familjeplanering

27

4

HIV/frivillig provtagning/konsultation

29

5

Laboratorium

49

6

Apotek

203

7

Sjukhusvård (inlagda patienter)

3

Totalt

 380

 

Senast uppdaterad 2021-03-12