Om adoption – alla barns rätt till en familj

Att bli förälder till ett barn är en av de största upplevelserna i livet! Hur man blir förälder idag kan se ut på många olika sätt, men är ändå alltid lika känslomässigt och unikt. Att bli förälder genom adoption innebär att sammanföras med ett barn som redan finns någonstans i världen och som har andra biologiska föräldrar.

Det finns många barn i världen som på grund av olika omständigheter lever utan tryggheten av en familj. Dessa barn har en osäker framtid samtidigt som de berövas tryggheten och kärleken som det bl.a. innebär att ingå i en familj.

På Barnen Framför Allt (BFA) har vi alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att det är barnet som genom adoption skall få den familj som har bäst förutsättningar utifrån barnets behov. En familj som längtar efter ett barn att älska och ta hand om som sitt eget. En familj som kan möta barnet där det befinner sig, som kan tillgodose de eventuella särskilda behov som barnet kan ha och därigenom ge det möjlighet att växa och utvecklas i en trygg miljö. En egen familj som aldrig kan ersättas av ett barnhem eller fosterhem.

BFA och våra samarbetskontakter i utlandet arbetar utifrån svenska och internationella regler och konventioner. Det innebär att du som adoptivförälder kan känna dig trygg i adoptionsprocessen och att du har blivit utvald med barnets bästa i åtanke.

Ditt barns ursprungsland har noga utrett möjligheten för barnet att växa upp i sin biologiska familj eller i en annan familj i ursprungslandet innan barnet blir tillgängligt för internationell adoption. 

Vi på BFA har lång erfarenhet av internationella adoptioner. Vi välkomnar dig som adoptionssökande till oss och gör vårt bästa för att hjälpa och vägleda dig på din väg till föräldraskapet.

 

Senast uppdaterad 2018-03-23