Kontaktuppgifter

Barnhivcentrum (Karolinska Universitetssjukhuset)

Ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv. 
Barnhivcentrum är kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.
www.barnhiv.se

Duvnäs föräldrastöd (Stockholm)

Stöd för anknytning och samspel

Adoptivfamiljer är välkomna att ta kontakt direkt med verksamheten för råd och stöd.
Övriga familjer ansöker via sin stadsdelsförvaltning.
Telefon 08-716 16 87 
Adress Ålgrytevägen 2, 127 32 Skärholmen
E-post duvnasforaldrastod@stockholm.se 

https://socialtstod.stockholm/familj-och-barn/adoption/duvnas-foraldrastod/

Gudrun Johansson

Psykolog & Psykoterapeut, Specialist inom klinisk psykologi 

Gudrun Johansson AB 
Kungsgatan 32 
411 19 Göteborg 
Tel: 0706-52 33 69 
E-post: merapsykologi@gmail.com

hemsida: www.gj-psykoterapi.se

Gudrun har stor erfarenhet av adoptionsärenden och utför psykologutlåtande för adoption.

Anna Wessberg

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi. Själv adopterad från Korea med ett särskilt intresse för adoption och adoptionsrelaterad problematik. Arbetar främst utifrån psykodynamisk grund med affekter, relationer och anknytning i fokus. Erbjuder psykoterapi, stödsamtal eller rådgivning till vuxna och unga vuxna. 

Telefon: 073-3246948

Mail: info@awpsykoterapi.se

Hemsida: www.awpsykoterapi.se

Taxa: sedvanlig taxa

Göteborgs Stads adoptionsrådgivning

Om du har adopterat ett barn eller själv är adopterad och har behov av råd och stöd kan du vända dig till adoptionsrådgivningen. Adoptionsrådgivningen utförs av Psykologenheten Hisingen på uppdrag av Social resursförvaltning.

Telefon: 031-366 67 10 

Telefontider: mån-tor 8.30-12, fre 8.30-12 
Adress: Vågmästaregatan 1d, 417 02 Göteborg 

E-post psykologenheten.hisingen@vastrahisingen.goteborg.se 

Logopedbolaget

Leg. logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson utför logopedutlåtande vid adoption. 
Anna och Karolina har stor erfarenhet av att introducera och arbeta med bildkommunikation för att överbrygga de språk- och kommunikationsbarriärer som uppstår innan vi har tillgång till ett gemensamt språk. 

För mer info se www.logopedbolaget.se 
Kontakt: Anna Drevsson tfn 0708-23489, Karolina Nilsson 0768-506379

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder.

https://attention.se/

Råd och stöd till adopterade och deras familjer

Adoptis

Utbildningsföretag som vänder sig till adoptivfamiljer och yrkesgrupper som kommer i kontakt med adopterade barn och deras familjer. Adoptis

Spira

Spira är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras föräldrar. Alla som är boende i Stockholms stad samt kommuner som har avtal är välkomna hit. Andra kan ringa och få råd.
Pedagogisk verksamhet - Spira 

Telefon 076-12 25 214 , Skånegatan 87, 116 37 Stockholm

Stockholms stads resurscenter

Stöd till adopterade och deras familjer 

Föreningar för barn med speciella behov

FAS-föreningen

För gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador 

Norra Långgatan 8
261 31 Landskrona
Telefon: 0418-48 11 50, alt. 073-657 77 57
E-post: info@fasforeningen.nu 

www.fasforeningen.nu 

LKG Föreningar för föräldrar med barn med läpp och gomspalt

Stockholm
Region Skåne
Övriga LKG-föreningar

www.konsument.se/funktionsnedsattningar/
Här finner du en sammanställning av viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.

Föreningar för barnlösa

Barnlängtan
Sveriges enda rikstäckande intresseförening för ofrivilligt barnlösa. 

 

Senast uppdaterad 2023-05-24

Kontakta oss gärna!