Länder och väntetider

Barnen Framför Allt (BFA) samarbetar med flera länder i Asien och Europa. Våra kontakter är väl inarbetade och vi reser regelbundet och besöker både myndigheter, organisationer och barnhem i de aktuella länderna.

För närvarande kan BFA starta nya familjer utan väntetid i Sverige till följande länder:

 

Val av land

Att välja land är både spännande och svårt. Flera faktorer måste vägas in, dels vilket medgivande du har, egna önskemål, men även de krav som de enskilda länderna har på blivande adoptivföräldrar gällande t.ex. ålder och hälsa.

Länderna har även olika krav på hur ansökan ska utformas, vilka dokument som ska tas fram och hur länge du måste vistas i landet när du hämtar ditt barn. Själva adoptionsprocessen skiljer sig också åt mellan länderna.

Handläggarna på BFA informerar och vägleder dig alltid gällande vilket land du har störst möjligheter att adoptera ifrån.

 

Senast uppdaterad 2023-05-24