Indien

2019-03-01

En familj är just nu på plats i Indien och hämtar sitt barn och en familj är på väg inom kort till Indien för att hämta sitt barn. Förändringar på CARA och i CARINGS medför att handläggning och adoptionsprocessen tar längre tid jämfört med tidigare.

BFA planerar att resa till Indien senare i vår för att besöka våra samarbetspartners såsom CARA, BFA:s kontaktperson Ambika och aktuella barnhem.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2018-10-02

BFA besökte nyligen Indien och besökte därmed CARA och svenska ambassaden i Delhi samt ett barnhem i Allahabad. BFA besöker regelbundet Indien för att underlätta samarbetet. BFA träffade då även vår kontaktperson Ambika samt besökte ett av de barnhem där vi har ett pågående ärende. På CARA har man haft personalbyten samt personalminskning vilket påverkat deras handläggning och arbete de senaste månaderna.

13 barn har hitintills i år kommit till sina familjer i Sverige. Två familjer reser inom kort till Indien för att hämta sina barn.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2018-06-01

BFA:s kontaktperson i Indien; Ambika och BFA:S tidigare samarbetspartner; Mrs Sood från ISSA, Kolkata har nyligen besökt BFA och deltagit på BFA:s sommarträff i Tanumstrand. Även indiska centrala adoptionsmyndigheten var inbjudna men kunde inte komma. Många fina och meningsfulla möten mellan barn, föräldrar, personal och gäster från utlandet, blev det på sommarträffen.

Sju barn har hitintills i år kommit till sina familjer i Sverige. Fem familjer är för tillfället i Indien för att hämta sina barn. Sex familjer har barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien. 
 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2018-03-02

BFA har nyligen besökt Indien. Tillsammans med vår kontaktperson Ambika har vi besökt ett par barnhem i Rajasthan och Bihar samt träffat bla adoptionsmyndigheten CARA och svenska ambassaden i Delhi. Genom resan och besöken får vi mer kunskap och erfarenhet om adoptionsförmedlingen samt även möjlighet att fördjupa och utveckla samarbetet med Indien.

För närvarande är fyra familjer i Indien för att hämta sina barn och ytterligare tre familjer är på väg inom kort. Fem familjer har barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien. 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2018-01-29

I slutet av 2017 gav MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Indien. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien. I dagsläget har tolv familjer barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien.
Vanligtvis reser man endast en gång till Indien, dvs när processen är klar och man ska hämta barnet. I vissa fall vet vi dock att domaren/domstolen har rutinen att kalla adoptivföräldrarna till domstolsförhandlingen och man behöver därför vara beredd på att resa två gånger. CARA arbetar på att förändra detta. 
Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? 

Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-12-15

Varmt välkomna hem till alla de 16 familjer som kommit hem med sina barn från Indien under året! De två senaste familjerna kom hem i december med sina barn.

Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien. I dagsläget har nio familjer barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? 
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-09-20

Hittills i år har 11 barn från Indien kommit till sina familjer i Sverige. I dagsläget är ytterligare tre familjer i Indien för att hämta sina barn.  Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien, genom BFA. 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

Senast uppdaterad 2019-03-01