Indien

2021-04-06

Två barn från Indien har kommit till sina familjer genom BFA, under 2021. Den andra familjen kommer även inom kort att landa på hemmaplan i Sverige. Möjligheten att ansöka om adoption från Indien finns genom att vänta på en direktmatchning från CARA, men också att ansöka om ett barn med i förväg kända särskilda behov.

Indiska ambassaden i Stockholm gör undantag och utfärdar pass för adoptivföräldrar, då domstolsbeslut i Indien fattats. Negativt Covid-19 test är ett krav för inresa i Indien. Olika karantänsregler kan gälla i olika delar av Indien. 

Fyra familjer är godkända av CARA och väntar på barnbesked. Ytterligare fyra familjer väntar på att få sin ansökan godkänd av CARA eller gör i ordning sina dokument för ansökan.

Vid frågor och intresse för adoption från Indien kontakta Katarina på 0300-33132 katarina@bfa.se eller Anna-Karin 0300-33134 anna-karin@bfa.se

2021-02-12

En familj är just nu på plats i Indien för att hämta sitt barn. Ytterligare en familj kommer inom kort kunna resa för att hämta sitt barn. Indiska ambassaden i Stockholm gör undantag och utfärdar pass för adoptivföräldrar, då domstolsbeslut i Indien fattats. Negativt Covid-19 test är ett krav för inresa i Indien. Olika karantänsregler kan gälla i olika delar av Indien. 

Fyra familjer är godkända av CARA och väntar på barnbesked. Ytterligare fyra familjer väntar på att få sin ansökan godkänd av CARA eller gör i ordning sina dokument för ansökan.

Vid frågor och intresse för adoption från Indien kontakta Katarina på 0300-33132 katarina@bfa.se eller Anna-Karina 0300-33134 anna-karin@bfa.se

2020-12-22

Sex barn från Indien har kommit till sina familjer i Sverige under 2020. Detta annorlunda och märkliga år, med Corona pandemin och dess konsekvenser. BFA har också under hösten ansökt om och fått ny auktorisation från CARA för fortsatt samarbete med Indien, vilket vi är glada för.

Tre familjer väntar på att processerna i Indien ska fortsätta och bli klara. Två familjer är godkända och väntar på barnbesked och ytterligare fem familjer väntar på att få sin ansökan godkänd av CARA eller gör i ordning sin dokument för ansökan.

Vid frågor och intresse för adoption från Indien kontakta Katarina på 0300-33132 katarina@bfa.se eller Anna-Karina 0300-33134 anna-karin@bfa.se

2020-10-05

Glädjande nog har vi kunnat se att adoptionsprocesserna i Indien sakta men säkert gått framåt den senaste tiden och i ett par fall till och med blivit klara. Nyligen har en familj lyckats åka till Indien för att hämta sitt barn och väntar nu på att resedokumenten ska bli klara för hemresan.

Tre familjer väntar på att processerna i Indien ska fortsätta och bli klara. En familj är godkänd och väntar på barnbesked och ytterligare fem familjer väntar på att få sin ansökan godkänd av CARA eller gör i ordning sin dokument för ansökan.

Vid frågor och intresse för adoption från Indien kontakta Katarina på 0300-33132 katarina@bfa.se eller Anna-Karina 0300-33134 anna-karin@bfa.se

2020-08-31

Två barn från Indien har hitintills i år kommit till sina familjer i Sverige. Sex familjer har utsedda barn och väntar på att processen ska fortsätta och bli klar i Indien. En familj har godkänd ansökan och väntar på barnbesked/förfrågan om barn. Ytterligare fyra familjer väntar på att bli godkända av CARA eller gör i ordning sina dokument för ansökan. 

Corona/Covid-19 gör att mycket i Indien inte fungerar som vanligt. Processerna står still eller tar längre tid och möjligheten att resa till och ifrån Indien är mycket begränsade i dagsläget.

Vid frågor och intresse för adoption från Indien kontakta Katarina på 0300-33132 katarina@bfa.se eller Anna-Karina 0300-33134 anna-karin@bfa.se

2020-04-06

Sex familjer har utsedda barn och väntar på att processen ska fortsätta och bli klar i Indien. Ytterligare två familjer väntar på att bli godkända av CARA eller gör i ordning sina dokument för ansökan. 

På grund av Coronaviruset/Covid-19 är det i Indien en ”Complete nationwide lockdown” vilket medför att myndigheter, domstolar och organisationer inte kan arbeta som vanligt.

2020-03-20

BFA har nu fått fortsatt auktorisation för att arbeta i Indien. Till skillnad från tidigare då BFA endast kunde registrera ansökningar för barn med särskilda behov, så kan BFA nu även registrera ansökningar där man väntar på en sk direktmatchning från indiska adoptionsmyndigheten CARA.

Vid frågor och intresse för adoption från Indien kontakta Katarina på 0300-33132 katarina@bfa.se eller Anna-Karina 0300-33134 anna-karin@bfa.se

2020-02-04

BFA kan återigen registrera nya ansökningar på CARINGS för adoption från Indien. Sökande ska vara öppna för barn med stora omfattande särskilda behov och gärna barn från fem års ålder och uppåt.

Indiska medborgare prioriteras och därmed finns även möjligheten för dem att ansöka om barn med mindre omfattande särskilda behov. Ensamstående prioriteras lika med par.

Under 2019 kom åtta barn till åtta familjer i Sverige.

BFA har fått en del frågor kring Coronaviruset där man bl. a undrar om det kommer att påverka kommande adoptionsresor till Thailand, Taiwan och Indien och om det är riskfritt att resa till landet? Vi har i dagsläget inte fått några indikationer från våra samarbetskontakter att kommande resor kommer att påverkas. Familjer som ska resa till Taiwan ombeds att ta med engångsmunskydd (kan köpas på t ex apoteket) då det är svårt att få tag i dessa i Taiwan för tillfället. BFA följer UD:s reserekommendationer https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ och rekommenderar också våra familjer att följa dessa. Vid fler frågor kring Corona viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se

2019-06-04

Just nu är det en familj i Indien och hämtar sitt barn. Ytterligare fyra familjer har fått barnbesked och väntar på att processen ska bli klar i Indien.

BFA reste till Indien tidigare i år (april). Vi besökte den indiska adoptionsmyndigheten CARA samt totalt fyra barnhem på olika platser. BFA samarbetar med barnhem över hela Indien. Totalt sett finns det ca 450 möjliga barnhem som förmedlar internationella adoptioner. Det varierar hur mycket erfarenhet de olika barnhemmen har av internationella adoptioner. Det är alltid givande och roligt att se och träffa barnhemmen och för att ömsesidigt ta del av varandras kunskaper.

Vid besöket hos CARA framkom det även att adoptionssökande numera kan ta del av informationen om de barn som är tillgängliga för adoption. Utifrån ett barnperspektiv och de etiska riktlinjer som BFA vill följa anser vi inte att det är för barnets bästa att uppgifter om dem exponeras för alla adoptionssökande. BFA:s förhållningssätt är att i största möjliga mån värna om barnets integritet och att hitta mest lämpliga familj till ett barn och inte tvärtom dvs att familjen ska välja barn. BFA har informerat vår tillsynsmyndighet MFoF om situationen. Tills BFA har fått ytterligare information eller vidare besked från MFoF avvaktar vi med att sätta igång nya familjer för Indien.

2019-03-01

En familj är just nu på plats i Indien och hämtar sitt barn och en familj är på väg inom kort till Indien för att hämta sitt barn. Förändringar på CARA och i CARINGS medför att handläggning och adoptionsprocessen tar längre tid jämfört med tidigare.

BFA planerar att resa till Indien senare i vår för att besöka våra samarbetspartners såsom CARA, BFA:s kontaktperson Ambika och aktuella barnhem.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2018-10-02

BFA besökte nyligen Indien och besökte därmed CARA och svenska ambassaden i Delhi samt ett barnhem i Allahabad. BFA besöker regelbundet Indien för att underlätta samarbetet. BFA träffade då även vår kontaktperson Ambika samt besökte ett av de barnhem där vi har ett pågående ärende. På CARA har man haft personalbyten samt personalminskning vilket påverkat deras handläggning och arbete de senaste månaderna.

13 barn har hitintills i år kommit till sina familjer i Sverige. Två familjer reser inom kort till Indien för att hämta sina barn.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2018-06-01

BFA:s kontaktperson i Indien; Ambika och BFA:S tidigare samarbetspartner; Mrs Sood från ISSA, Kolkata har nyligen besökt BFA och deltagit på BFA:s sommarträff i Tanumstrand. Även indiska centrala adoptionsmyndigheten var inbjudna men kunde inte komma. Många fina och meningsfulla möten mellan barn, föräldrar, personal och gäster från utlandet, blev det på sommarträffen.

Sju barn har hitintills i år kommit till sina familjer i Sverige. Fem familjer är för tillfället i Indien för att hämta sina barn. Sex familjer har barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien. 
 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2018-03-02

BFA har nyligen besökt Indien. Tillsammans med vår kontaktperson Ambika har vi besökt ett par barnhem i Rajasthan och Bihar samt träffat bla adoptionsmyndigheten CARA och svenska ambassaden i Delhi. Genom resan och besöken får vi mer kunskap och erfarenhet om adoptionsförmedlingen samt även möjlighet att fördjupa och utveckla samarbetet med Indien.

För närvarande är fyra familjer i Indien för att hämta sina barn och ytterligare tre familjer är på väg inom kort. Fem familjer har barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien. 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se

2018-01-29

I slutet av 2017 gav MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Indien. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien. I dagsläget har tolv familjer barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar i Indien.
Vanligtvis reser man endast en gång till Indien, dvs när processen är klar och man ska hämta barnet. I vissa fall vet vi dock att domaren/domstolen har rutinen att kalla adoptivföräldrarna till domstolsförhandlingen och man behöver därför vara beredd på att resa två gånger. CARA arbetar på att förändra detta. 
Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? 

Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-12-15

Varmt välkomna hem till alla de 16 familjer som kommit hem med sina barn från Indien under året! De två senaste familjerna kom hem i december med sina barn.

Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien. I dagsläget har nio familjer barnbesked och väntar på att adoptionsprocessen ska bli klar.

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien? 
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

2017-09-20

Hittills i år har 11 barn från Indien kommit till sina familjer i Sverige. I dagsläget är ytterligare tre familjer i Indien för att hämta sina barn.  Ingen väntetid för att påbörja ansökan om adoption från Indien, genom BFA. 

Är ni öppna för barn med särskilda behov och intresserade av att adoptera från Indien?
Kontakta Katarina på katarina@bfa.se eller Anna-Karin på anna-karin@bfa.se.

Senast uppdaterad 2021-04-06