Taiwan

Väntetider 

Obs! På grund av rådande pandemi i världen påverkas även BFA  och familjer som ska resa av ländernas restriktioner.

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid.  
 • För barnbesked: ca 0- 12 månader. 
 • Till resan efter barnbesked:ca 9-12 månader. 

Krav på sökanden

 • Krav på medgivande ålder: Minst 0-24 mån. hos Chung Yi, 0-36 mån. hos CWLF.
 • Minst två års äktenskap, ev. kortare om lång sambotid finns.
 • Endast ett tidigare äktenskap hos en av makarna.
 • Max tre barn sedan tidigare (om ej myndiga)
 • Ensamstående kan adoptera i vissa fall från Taiwan.
 • Minst en av makarna ska vara svenska medborgare.
 • Färskt utdrag ur rikspolisregistret kommer att ingå i ansökningshandlingarna.
 • Intyg om svårigheter att få biologiska barn bör finnas.
 • Hälsan bör vara god, vid ev. hälsoproblem eller BMI över 30 görs en individuell prövning.
 • Åldersskillnaden mellan barn och förälder ska vara minst 25 år och max 50 år.

Barnen 

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Taiwan är i åldern ca 1 år och uppåt. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Ofta finns god kännedom om barnens bakgrund. Barnens hälsa är vanligtvis god. En del barn har i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Det är vanligt att barnen är försenade i sin utveckling, men de ges stimulans och träning genom riktade insatser. Barnen bor i fosterfamiljer eller på barnhem.

Kontaktperson och samarbete 

BFA samarbetar sedan januari 2007 med organisationerna Chung Yi Social Welfare Foundation och Children Welfare League Foundation (CWLF) i Taipei. Dessa organisationer arbetar med bland annat adoptioner, eftersökningar av saknade barn och familjerådgivning.

BFA har ingen kontaktperson i Taiwan, utan arbetar direkt med organisationerna.

Adoptionsprocedur    

 • Vid barnbesked bifogas vanligtvis foto, videofilmer, omfattande social rapport samt resultat av provsvar och läkarundersökningar. Ofta finns även en beskrivning av förekommande sjukdomar i släkten.
 • Efter barnbesked dröjer det vanligtvis ca 9-12 månader tills man reser för att hämta barnet, eftersom domstolsprocessen genomförs i Taiwan.
 • Vanligtvis gör man en resa i samband med att man hämtar barnet, ca 7-10 dagar. Ibland kallas adoptivföräldrarna till domstolsförhandlingen och kan då behöva åka på en extra resa eller i vissa fall vistas en längre tid (upp till ca 3 mån) i landet.
 • I vissa fall kallas adoptivföräldrarna till domstolsförhandlingen och kan då behöva åka på en extra resa eller vistas en längre tid i landet.
 • I samband med hämtningen av barnet ges ofta möjlighet att träffa den biologiska familjen.
 • Efter hemkomst ska adoptionen registreras och godkännas av Skatteverket.

Uppföljningsrapporter 

För CWLF gäller rapportering under sammanlagt 10 år enligt följande:

Rapport Nr 1 efter 3 månader - skrivs av familjen själv. 
Rapport Nr 2 efter 6 månader - skrivs av socialsekreteraren. 
Rapport Nr 3 efter 11 månader - skrivs av familjen själv. 
Rapport Nr 4-12 en rapport om året – skrivs av familjen själv. 

För Chung Yi gäller rapportering under sammanlagt 10 år enligt följande:

Rapport Nr 1 efter 2 månader - skrivs av socialsekreteraren. 
Rapport Nr 2 efter 5 månader - skrivs av socialsekreteraren. 
Rapport Nr 3 efter 11 månader - skrivs av socialsekreteraren. 
Rapport Nr 4-12 en rapport om året – skrivs av familjen själv. 

För varje rapport kommer ni i efterhand att faktureras översättningskostnaden mellan engelska och kinesiska (gäller Chung Yi).

Avgift och kostnader 

Se närmare under kostnad

För närmare information kontakta handläggare: 

Senast uppdaterad 2021-03-29