Om BFA

Barnen Framför Allt (BFA) är en ideell förening och adoptionsorganisation som bildades 1979 av ett antal föräldrar, som själva adopterat barn. Föreningen arbetar idag inom fyra verksamhetsgrenar: adoption, bistånd, fadderskap samt medlem. Under verksamhetsgrenen medlem bedriver BFA även råd och stöd för föräldrar som adopterat och för vuxna adopterade. Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse. I styrelsen sitter en ordförande samt minst sju ledamöter som alla är medlemmar i BFA.

BFA har ett kontor i Kungsbacka, strax utanför Göteborg, där en verksamhetschef och handläggare arbetar med adoptionsverksamheten. BFA har genom sin långa erfarenhet väl inarbetade utlandskontakter och även anställd personal i ett flertal av de länder vi samarbetar med. Vi har också stor erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov då vi bl a har ett långt samarbete med östeuropeiska länder.

Handläggningen av adoptionsärende sker professionellt av handläggare som är socionomer eller har likvärdig utbildning med stor erfarenhet av adoptionsspecifika områden. Kostnaden för att bedriva adoptionsverksamheten täcks genom de adoptionsavgifter som familjerna betalar vid en adoption. 

Föreningen är auktoriserad av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF).

Vill du bli medlem i BFA? 

Medlemsavgiften går till största del till BFA:s biståndsarbete och en mindre del till vår medlemsverksamhet. Läs mer eller ansök om medlemskap här

Tack för att du vill vara med och bidra till en bättre värd för barnen tillsammans med BFA. 

 

 

Tack för att du vill vara med och bidra till en bättre värld för barnen tillsammans med BFA!