Taiwan

2019-03-04

Just nu befinner sig en familj i Taiwan för att hämta sitt barn och väntas hem i början på mars. De blir också årets första familj att komma hem med barn från Taiwan. Välkomna! 

Ytterligare 11 familjer har barn utsedda. Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn och fem familjer jobbar just nu med sin ansökan. 

 Vi tar gärna emot fler ansökningar till Taiwan!

2019-01-28

En familj kom hem från Taiwan med sitt barn precis före årsskiftet, vilket resulterade i att totalt under 2018 kom 15 barn hem till 14 familjer.

Förra veckan fick ännu en familj besked om matchning och vi vill passa på att gratulera dem! I nuläget har tolv familjer barn utsedda. Fyra familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

En familj ska resa under februari för att hämta sitt barn och ytterligare några familjer väntar på resebesked.

Vi tar gärna emot fler ansökningar till Taiwan!

Kinesiskt nyår

5 februari i år firas kinesiskt nyår vilket är den största och viktigaste högtiden i Taiwan. I samband med högtiden stänger våra samarbetsorganisationer sina kontor under ca en veckas tid och många tar också lite extra semester. Så under början av februari får ni räkna med att allt ”står still” i era ärenden.

2018-12-20

Från Taiwan har i år 14 barn har kommit hem till 13 familjer. Under slutet av december reser en familj till Taiwan för att hämta sitt barn och väntas hem innan årsskiftet. En annan familj reser till Taiwan under närmaste dagarna för att närvara vid domstolsförhandlingen och för att träffa barnet. Vi önskar båda familjerna en trevlig resa!

Nio barn har familjer utsedda. Dessutom har vi tre familjer som ansöker om adoption av specifika barn men ännu inte har fått besked om matchning. Tre familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

2018-11-05

I oktober välkomnade vi hem ytterligare två familjer med barn från Taiwan! 14 barn har därmed hittills i år kommit hem till 13 familjer. Ytterligare åtta barn har fått familjer utsedda. Dessutom har vi tre familjer som ansöker om adoption av specifika barn men ännu inte har fått besked om matchning. Fyra familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

BFA kan starta nya familjer för Taiwan, då organisationerna har efterfrågat nya ansökningar. Om ni känner till familjer som är intresserade av att adoptera så sprid gärna detta budskap.

2018-09-14

Fler ansökningar till Taiwan efterfrågas!

Vi har fått förfrågningar från våra samarbetsorganisationer i Taiwan om att skicka ytterligare ansökningar från svenska familjer, som önskar adoptera barn från Taiwan. Det finns i nuläget fler barn tillgängliga för adoption än familjer på väntelistan. Välkomna att höra av er till Lina för mer information till Lina på tel: 0300-331 47 eller mejl: lina@bfa.se.

2018-08-30

I helgen kom ytterligare en familj hem med sitt barn och vi hälsar denna familj varmt välkomna hem! I år har därmed 12 barn från Taiwan kommit hem till sina elva familjer.

Under sommaren har två familjer fått barnbesked och vi har i nuläget nio barn utsedda till nio familjer. Tre familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan. Två familjer har nyligen fått resebesked och ska hämta sina barn i oktober månad. En familj har kallats till att närvara vid court hearing i början av oktober.

2018-06-04

I år har hittills nio barn från Taiwan kommit hem till sina åtta familjer. En familj reser nu i början av juni till Taiwan för att hämta sitt barn, och en annan familj reser för att närvara vid domstolsförhandlingen. Närvaro vid domstolsförhandlingen är något som vissa domstolar/domare kräver, och det har inget att göra med några tveksamheter i det specifika ärendet. I samband med att familjen reser får de också möjlighet att träffa sitt barn vid ett eller ett par tillfällen.

Vi har i nuläget tio barn utsedda till tio familjer. Fyra familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fem familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

2018-05-03

I april anlände ytterligare ett barn med sin familj till Sverige, och i år har hittills nio barn från Taiwan kommit hem till sina åtta familjer. Ytterligare en familj kommer att resa för att hämta sitt barn i början av juni.

Vi har i nuläget tio barn utsedda till tio familjer. En familj har lämnat in en ansökan om att adoptera ett specifikt barn, och väntar nu på besked om matchning. Tre familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fem familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

2018-03-01

Hittills i år har fem familjer kommit hem med sex barn från Taiwan. En familj är på väg till i Taiwan just nu. Ytterligare en familj har fått ärendet godkänt i domstol och väntar nu på resebesked. Allt som allt har vi i nuläget nio barn utsedda till nio familjer. Sex familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Det är nu klart att vi får gäster från både CWLF och Chung Yi till årets sommarträff!

Från CWLF kommer vår kontaktperson Tina, samt en medarbetare från CWLF:s kontor i Kaoshiung, Fion. Från Chung Yi kommer Arwen, som ansvarar för uppföljningen av barnen efter adoptionen samt återresor och rotsökningsfrågor, samt Cathy från Chung Yi:s barnhem i Taipei.

Anmäl er redan nu till BFA:s sommarträff helgen 18-20 maj i Tanumstrand! 

2018-02-07

Jordbävning i Taiwan

Igår kväll drabbades Taiwan av en jordbävning. Jordbävningens center var i närheten av Hualien på Taiwans östkust, men skalvet kändes även i Taipei. Det har också varit flera efterskalv. Läs mer här: https://www.dn.se/nyheter/varlden/hotelltak-rasade-vid-kraftig-jordbavning-i-taiwan/

BFA har just nu en familj på plats i landet. Vi har varit i kontakt med dem och fått veta att de mår bra. Vi har även stämt av med båda våra samarbetsorganisationer och fått klart för oss att alla är okej. De har inte heller fått några rapporter om att några av ”våra” barn skulle vara skadade av jordbävningen.

Läs gärna på hur ni bäst ska hantera en situation om ni drabbas av jordbävning eller tyfon under er vistelse i Taiwan:

https://www.business-sweden.se/Export/marknader/asien-och-oceanien/Taiwan/Konsular-information/Jordbavningar-och-tyfoner/

Tänk också på att anmäla er utlandsvistelse innan er resa, detta gör ni enkelt här: http://www.swedenabroad.com/svensklistan

2018-01-24

Året har börjat bra för Taiwan-familjerna och det är mycket på gång! En familj kom hem precis innan nyår med sitt barn, och ytterligare två familjer har kommit hem under januari. Välkomna!

Vi har dessutom tre familjer som befinner sig i Taiwan just nu. Ytterligare två familjer har fått resebesked och väntas hem i februari och mars. En familj har också kallats att närvara vid domstolsförhandlingen i början av februari.

Allt som allt har vi i nuläget 12 barn utsedda till 12 familjer. Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Önskar ni få kontakt med andra familjer som adopterar eller har adopterat från Taiwan så är ni välkomna att höra av er till lina@bfa.se.

Kinesiskt nyår

Det kinesiska nyåret infaller i år den 16 februari. Detta gör att våra samarbetsorganisationer, domstolar mm har stängt under ca en veckas tid. Det kan därför under denna period ta längre tid att få svar på frågor mm.

2017-12-15

Hittills i år har BFA fått hem 12 barn från Taiwan till elva familjer.

Vi har i nuläget 16 barn utsedda till 15 familjer. En familj befinner sig i Taiwan just nu för att tillbringa en längre vistelsetid tillsammans med sina barn. En annan familj reser dit på julafton och väntas hem innan årsskiftet. Ytterligare tre familjer har fått resebesked och ska åka för att hämta sina barn i januari. Vi vill passa på att hälsa er en trevlig resa!

Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Auktorisation

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Taiwan. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Aktuell situation
Hittills i år har fått hem 12 barn från Taiwan till elva familjer.

Vi har i nuläget 14 barn utsedda till 13 familjer. En familj befinner sig i Taiwan just nu för att tillbringa en längre vistelsetid tillsammans med sina barn.

Sex familjer väntar på besked om barn. En familj ansöker om att adoptera ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare en familj håller på att sammanställa sin ansökan.

Önskar ni få kontakt med andra familjer som adopterar eller har adopterat från Taiwan så är ni välkomna att höra av er till lina@bfa.se.

2017-09-04

Hittills i år har fått hem elva barn från Taiwan till tio familjer.

Vi har i nuläget 13 barn utsedda till 12 familjer. En av dessa familjer befinner sig i Taiwan just nu, en annan kommer att åka dit för att medverka vid domstolsförhandlingen i slutet av september. Ytterligare en familj reser i oktober för att tillbringa en längre vistelsetid i Taiwan tillsammans med sina barn.

En familj har ansökt om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

Situationen i Nordkorea
Vi har fått oroliga frågor gällande situationen i och omkring Nordkorea, med tanke på de provsprängningar och provskjutningar som det har rapporteras om i regionen på senaste tiden. BFA bevakar situationen och följer UD:s rekommendationer vad gäller resor till länder i regionen. Det innebär att om inte UD avråder från att resa till ett specifikt land, så gör inte vi det heller.

Senast uppdaterad 2019-03-04