Taiwan

2021-09-28

Sex familjer har kommit hem med sina sju barn från Taiwan i år. Ingen familj befinner sig i Taiwan just nu. Totalt sju familjer har barnbesked. Ytterligare 12 familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

BFA tar gärna emot fler ansökningar för familjer som vill adoptera från Taiwan.

Undantag från inreseförbud för adoptivföräldrar

Taiwan har alltjämt inresestopp för inresande som inte är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Dock har man nu bestämt att särskilt inresetillstånd ska ges till adoptivföräldrar med giltiga skäl. Vi är väldigt glada för denna information som möjliggör för barn och adoptivföräldrar att kunna förenas. Visum måste sökas hos Taipei Mission i Sverige, likt tidigare.

2021-05-19

Nuläge i Taiwan – antalet smittade ökar

Under senaste veckan har Taiwan tyvärr sett en drastisk ökning av antalet smittade av Covid-19. Med anledning av detta har man höjt till ”Nivå 3” i flera av landets regioner, bl a i Taipei.

Här kan ni läsa vad ”Nivå 3” innebär:

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/R1K7gSjoYa7Wojk54nW7fg?typeid=158

Det är inte osannolikt att nivån kommer att höjas till ”Nivå 4” under närmaste veckorna, vilket i så fall innebär en nedstängning av stora delar av samhället.

Från Chung Yi har vi fått information att nuläget medför vissa begränsningar i deras arbetssätt. Uppföljande besök av barn kommer att avbokas, och likaså inplanerade skype-samtal. Det kan även innebära förseningar av månatliga uppdateringar, svar på frågor mm.

För de familjer som har sin överlämning inplanerad under närmaste veckorna kommer det att innebära att överlämningen sker på en dag med minimalt antal människor.

Från CWLF har vi inte fått någon information om hur deras arbetssätt påverkas, men det är troligt att det kommer att vara på liknande sätt.

Nya inreseregler

Vidare har Taiwan under perioden 19 maj – 18 juni helt stängt för inresande som inte är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Det innebär att man i nuläget inte beviljas något visum för att genomföra sin adoptionsresa.

Ni kan läsa mer i nedan länkar:

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/5XjPsJ0tCzWc-fxv77tPkg?typeid=158

https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc-2.html

 

2021-04-06

Åtta familjer har i nuläget barn utsedda. En familj befinner sig i Taiwan just nu, och två familjer har nyligen fått sina ärenden klara i domstol och kommer förhoppningsvis att resa till Taiwan under april/maj. Ytterligare en familj har blivit kallade att närvara vid court hearing och planerar sin resa. En familj ansöker om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare åtta familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

 

CWLF har låtit meddela att de tillfälligt (6 mån) pausar för nya ansökningar från familjer som önskar barn i åldern 0-4 år. Detta då de ser att färre barn i denna åldersgrupp just nu lämnas för internationell adoption via deras organisation, och vill undvika alltför långa väntetider. Ni som redan har er ansökan registrerad hos CWLF påverkas inte av pausen.

2021-03-02

Sju familjer har i nuläget barn utsedda. En familj har i dagarna fått ärendet klart i domstol och kommer förhoppningsvis att resa till Taiwan under mars månad.

En familj ansöker om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare sju familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

BFA tar gärna emot fler ansökningar för familjer som vill adoptera från Taiwan.

Lättare inreseregler införs från 1 mars

Taiwan öppnar upp för utländska resenärer från 1 mars, förutsatt att resenärer har ett s k Special Entry Visa.

Läs nyheten här:

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/KCKzXCNi8Lghwj_2BCQhhQ?typeid=158

 

För att ansöka om Special Entry Visa hos Taipei Mission i Sverige krävs följande:

  1. Ansökningsblankett
  2. 2 foton i färg med vit bakgrund
  3. Pass i original samt en kopia av detta
  4. Final/first ruling (alt domstolskallelse), helst på kinesiska med stämpel i färg
  5. Garantibrev i viket det ska stå att ansökande kommer att följa med taiwanesiska riktlinjer för COVID-19 prevention, kommer att uppvisa ett COVID-19 RT-PCR negative test gjort inom 3 arbetsdagar från avresan på check-in och vid inkomst I Taiwan, och platsen för deras karantän i Taiwan kommer att ske i ett karantänhotell.

2021-01-13

BFA har nyligen fått kännedom om att den ökade globala spridningen av Covid-19 har lett till att nya inreseregler gäller i Taiwan fr.o.m 1 januari 2021. Detta innebär tyvärr att adoptivföräldrar inte längre kan beviljas visum (s k Special Entry VISA). Eftersom visum är ett krav för inresa till Taiwan är det i nuläget inte möjligt att resa till landet.

Enligt den information vi har fått så gäller dessa begränsningar tills vidare, och vi har blivit rekommenderade att följa upp det situationen i slutet på februari igen. Har situationen förändrats gällande den globala smittspridningen finns chans att man då öppnar upp för adoptivfamiljer igen.

Ni kan läsa mer här: https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/6qJb0IbzLMT9EllcqPZTqw?typeid=158

Om BFA får någon ny, viktig information så kommer vi snarast att gå ut med uppdaterad information.

2020-10-05

Sju familjer har nu kommit hem med sina barn från Taiwan i år.

Ytterligare två familjer befinner sig just nu i landet och har barnet i sin vård, i väntan på att ärendet ska bli klart i domstol. Anledningen till deras längre vistelse är att vissa domstolar har som krav att barn och familj ska bo tillsammans under en s k prövotid, innan beslut om adoption kan fattas i domstol. Detta för att domaren vill vara säker på att familjen har förstått hur det är att ta hand om barnet, och för att se hur barn och föräldrar fungerar tillsammans.

I förra veckan fick ytterligare en familj barnbesked. Det innebär att vi nu har åtta familjer med barn utsedda. Sju familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

Reserestriktioner p g a pandemin

Som vi tidigare har informerat om så måste man i nuläget söka ett s.k. Special Entry Visa hos Taipei Mission i Sverige, för att få resa in i Taiwan. Visum utfärdas enbart till adoptivföräldrar och eventuella medföljande barn.

Vid incheckning på flyget till Taiwan måste ett negativt RT-PCR-test visas upp. Testet ska vara taget inom 3 dygn före avresa. Intyget ska vara på engelska.

Likt tidigare så gäller 14 dagars karantän på särskilt förordnade hotell i Taiwan. Under dessa 14 dagars karantän ska familjemedlemmar bo separat (barn under 12 år kan bo tillsammans med en förälder). Mat serveras på rummet. Under karantänstiden är det förbjudet att lämna rummet och överträdelser kan innebära höga bötesbelopp. 

Efter 14 dagars karantän krävs 7 dagars ”self health management” innan man får träffa barnet.

Varje familj ombeds att själva se över hur deras reseförsäkring gäller under rådande omständigheter. MFOF bedömer att en adoptionsresa kan vara att anse som en nödvändig resa. Läs mer här:

https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-04-30-information-om-resor-i-samband-med-internationell-adoption.html

2020-09-05

Fem familjer har kommit hem med barn från Taiwan i år, varav en kom hem under sommaren. Ytterligare fyra familjer befinner sig nu i Taiwan. Två av dessa familjer ska resa hem med sitt barn i september, medan två andra har kallats till att vara med på domstolsförhandling, och sedan stanna i landet med barnet i sin vård. De kommer att resa hem först senare i höst (i nuläget oklart när).

Nio familjer har i nuläget barn utsedda. Åtta ytterligare familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

Special Entry Visa

Vid resa till Taiwan krävs i nuläget ett s.k. Special Entry Visa som utfärdas av Taipei Mission i Sverige.. Visum utfärdas enbart till adoptivföräldrarna, och eventuella medföljande barn. Det innebär att i nuläget är det inte möjligt för eventuella släktingar/vänner att följa med på resan.

Coronaviruset/Covid-19

Ett intyg om negativt RT-PCR-test som visar att man inte har Covid-19, måste visas upp vid incheckningen på flyget till Taiwan. Testet ska vara taget inom 3 dygn före avresa. Intyget ska vara på engelska.

Vid ankomst gäller 14 dagars karantän på särskilt förordnade hotell i Taiwan. Under dessa 14 dagars karantän ska familjemedlemmar bo separat (barn under 12 år kan bo tillsammans med en förälder). Mat serveras på rummet. Under karantänstiden är det förbjudet att lämna rummet och överträdelser kan innebära höga bötesbelopp.

Flygtrafiken är alltjämt mycket osäker. Det är också mycket svårt att veta exakt vad som gäller, eftersom förhållanden och restriktioner kan ändras med kort varsel. Vi gör vårt bästa för att hålla oss uppdaterade.

2020-05-06

Uppdatering av läget gällande Coronaviruset/Covid-19

Som vi tidigare har informerat om så har Taiwan förbjudit utländska besökare inträde i landet, med vissa undantag. Vi undersöker i nuläget om undantag kan gälla för adoptionsresor.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller i dagsläget t o m 15 juni men kan komma att förlängas.

Vi har ställt frågan till MFoF gällande huruvida adoptionsresor kan betraktas som nödvändiga resor. MFoF har med anledning av detta antagit följande policy:

Resor i samband med internationell adoption

Om ett beslut om adoption är fattat och du är vårdnadshavare för barnet bedömer MFoF att en resa till barnets land för att hämta barnet kan vara att anse som en nödvändig resa. Det är nödvändigt att resa till vissa ursprungsländer även innan adoptionsbeslutet, för att ett beslut ska kunna fattas. Även en sådan resa skulle kunna vara nödvändig.

Innan du fattar ett beslut om att genomföra en resa bör du ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation, som du når via länken längre ner på denna sida. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer når du UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Detta innebär i praktiken att om/när Taiwan tillåter adoptivföräldrar från Sverige att resa in i Taiwan, så kan adoptivföräldrar vars ärende är klart i taiwanesisk domstol ges möjlighet att resa för att hämta sitt barn. Med största sannolikhet kommer det då att finnas särskilda restriktioner, t ex krav på 14 dagars karantän mm. Det är i nuläget oklart om försäkringar gäller, hur flygtrafiken ser ut, boendemöjligheter mm. Om det blir aktuellt kommer vi att göra bedömningar tillsammans med aktuell familj och i samråd med organisationen i Taiwan, hur och när resan kan genomföras.

Information om vistelsetid i Taiwan

Vi har fått ny information om att flera distriktsdomstolar i Taiwan har infört krav på obligatorisk vistelsetid med barnet, innan beslut om adoption kan fattas. Domstolarnas krav på vistelsetidens längd varierar mellan 2 och 6 veckor. Som vi förstår det så bor man då tillsammans med barnet, deltar i domstolsförhandlingen och tar emot hembesök från socialarbetare som är utsedda av domstolen för att utreda hur barnet och familjen fungerar tillsammans.

I kraven från domstolen är det inte nödvändigt att adoptivfamiljen stannar i landet tills beslutet fattas, men BFA anser det nödvändigt att till varje pris undvika att barnet utsätts för ytterligare en separation. Vi anser därmed att adoptivfamiljen bör stanna i Taiwan tillsammans med barnet tills beslutet om adoption är fattat och man kan resa hem tillsammans med barnet. Detta innebär att den totala vistelsetiden skulle kunna bli runt 3 månader, för de familjer som berörs.

2020-04-06

Fyra familjer har kommit hem med barn från Taiwan hittills i år. I nuläget har vi ingen information om när fler familjer får möjlighet att resa för att hämta sina barn. Åtta familjer har i nuläget barn utsedda. Vi har också en familj som ansöker om barn och väntar på besked om matchning. Fyra ytterligare familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

Taiwan förbjudit utländska besökare inträde i landet from 19 mars, med några listade undantag. Inget av dessa undantag går dock att applicera på svenska adoptivfamiljer. Detta innebär att i nuläget och på obestämd tid är det inte möjligt att resa till Taiwan. Vi bevakar situationen och har fortsatt tät kontakt med våra samarbetspartners i frågan.

I Taiwan är smittspridningen förhållandevis låg och som det ser ut nu så arbetar organisationer och myndigheter på som vanligt, men med ökade hälsokontroller mm. Det innebär att arbetet med utredningar av barn, matchningar och domstolsprocesser fortgår som innan, än så länge.

2020-02-04

En familj kom hem med sina två barn precis före årsskiftet, vilket resulterade i att BFA under 2019 totalt förmedlade 16 barn från Taiwan till 13 familjer i Sverige.

I dagarna har årets första familj kommit hem, och vi önskar dem varmt välkomna hem med sitt barn! Tre familjer har fått resebesked och kommer resa till Taiwan i februari månad. Fem ytterligare familjer har i nuläget barn utsedda. Vi har också en familj som ansöker om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Sex familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

BFA har fått en del frågor kring Coronaviruset där man bl. a undrar om det kommer att påverka kommande adoptionsresor till Taiwan, Thailand och Indien och om det är riskfritt att resa till landet? Vi har i dagsläget inte fått några indikationer från våra samarbetskontakter att kommande resor kommer att påverkas. Familjer som ska resa till Taiwan ombeds att ta med engångsmunskydd (kan köpas på t ex apoteket) då det är svårt att få tag i dessa i Taiwan för tillfället. BFA följer UD:s reserekommendationer https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ och rekommenderar också våra familjer att följa dessa. Vid fler frågor kring Corona viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se

2019-12-09

14 barn till 12 familjer har förmedlats från Taiwan i år. Ytterligare två familjer reser för att hämta sina barn i under julhelgen. En av dessa familjer väntas komma hem med sina två barn innan årsskiftet, och den andra kommer hem i början på nästa år.

Sju ytterligare familjer har i nuläget barn utsedda. Vi har också en familj som ansöker om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Fem familjer väntar på besked om barn eller jobbar med sin ansökan.

BFA:s resa till Taiwan

Den 1-8 november reste Lina och Katarina till Taiwan. Det var en intressant och givande resa. Många samtal och diskussioner fördes med våra samartabetsorganisationer med syftet att utbyta erfarenheter, öka förståelsen för varandra och ytterligare förbättra vårt samarbete. Det är tydligt att organisationerna är mycket nöjda med vårt samarbete och med de svenska familjerna, som upplevs väl förberedda och kompetenta. På samma sätt kunde vi lovorda hur väl barnen förbereds inför adoptionen.

Vi fick också möjlighet att besöka Chung Yi:s barnhem och träffa de barn som bor där och som är utsedda till svenska föräldrar, samt ytterligare ett barnhem i Taipei. Vi besökte även T.F.C.F, en organisation i Taichung som utreder och väljer ut fosterfamiljer till de barn som behöver placeras i väntan på adoption eller annan placering. I samband med detta fick vi också träffa en av dessa fosterfamiljer.

Vi hade också ett möte med Sveriges konsulära avdelning i Taiwan på Business Sweden. De fungerar ungefär som en ambassad eller ett konsulat, och har personal som är anställd av UD.  Hit kan man vända sig som svensk i Taiwan om man hamnar i en akut situation av något slag.

2019-03-04

Just nu befinner sig en familj i Taiwan för att hämta sitt barn och väntas hem i början på mars. De blir också årets första familj att komma hem med barn från Taiwan. Välkomna! 

Ytterligare 11 familjer har barn utsedda. Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn och fem familjer jobbar just nu med sin ansökan. 

 Vi tar gärna emot fler ansökningar till Taiwan!

2019-01-28

En familj kom hem från Taiwan med sitt barn precis före årsskiftet, vilket resulterade i att totalt under 2018 kom 15 barn hem till 14 familjer.

Förra veckan fick ännu en familj besked om matchning och vi vill passa på att gratulera dem! I nuläget har tolv familjer barn utsedda. Fyra familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

En familj ska resa under februari för att hämta sitt barn och ytterligare några familjer väntar på resebesked.

Vi tar gärna emot fler ansökningar till Taiwan!

Kinesiskt nyår

5 februari i år firas kinesiskt nyår vilket är den största och viktigaste högtiden i Taiwan. I samband med högtiden stänger våra samarbetsorganisationer sina kontor under ca en veckas tid och många tar också lite extra semester. Så under början av februari får ni räkna med att allt ”står still” i era ärenden.

2018-12-20

Från Taiwan har i år 14 barn har kommit hem till 13 familjer. Under slutet av december reser en familj till Taiwan för att hämta sitt barn och väntas hem innan årsskiftet. En annan familj reser till Taiwan under närmaste dagarna för att närvara vid domstolsförhandlingen och för att träffa barnet. Vi önskar båda familjerna en trevlig resa!

Nio barn har familjer utsedda. Dessutom har vi tre familjer som ansöker om adoption av specifika barn men ännu inte har fått besked om matchning. Tre familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

2018-11-05

I oktober välkomnade vi hem ytterligare två familjer med barn från Taiwan! 14 barn har därmed hittills i år kommit hem till 13 familjer. Ytterligare åtta barn har fått familjer utsedda. Dessutom har vi tre familjer som ansöker om adoption av specifika barn men ännu inte har fått besked om matchning. Fyra familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

BFA kan starta nya familjer för Taiwan, då organisationerna har efterfrågat nya ansökningar. Om ni känner till familjer som är intresserade av att adoptera så sprid gärna detta budskap.

2018-09-14

Fler ansökningar till Taiwan efterfrågas!

Vi har fått förfrågningar från våra samarbetsorganisationer i Taiwan om att skicka ytterligare ansökningar från svenska familjer, som önskar adoptera barn från Taiwan. Det finns i nuläget fler barn tillgängliga för adoption än familjer på väntelistan. Välkomna att höra av er till Lina för mer information till Lina på tel: 0300-331 47 eller mejl: lina@bfa.se.

2018-08-30

I helgen kom ytterligare en familj hem med sitt barn och vi hälsar denna familj varmt välkomna hem! I år har därmed 12 barn från Taiwan kommit hem till sina elva familjer.

Under sommaren har två familjer fått barnbesked och vi har i nuläget nio barn utsedda till nio familjer. Tre familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan. Två familjer har nyligen fått resebesked och ska hämta sina barn i oktober månad. En familj har kallats till att närvara vid court hearing i början av oktober.

2018-06-04

I år har hittills nio barn från Taiwan kommit hem till sina åtta familjer. En familj reser nu i början av juni till Taiwan för att hämta sitt barn, och en annan familj reser för att närvara vid domstolsförhandlingen. Närvaro vid domstolsförhandlingen är något som vissa domstolar/domare kräver, och det har inget att göra med några tveksamheter i det specifika ärendet. I samband med att familjen reser får de också möjlighet att träffa sitt barn vid ett eller ett par tillfällen.

Vi har i nuläget tio barn utsedda till tio familjer. Fyra familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fem familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

2018-05-03

I april anlände ytterligare ett barn med sin familj till Sverige, och i år har hittills nio barn från Taiwan kommit hem till sina åtta familjer. Ytterligare en familj kommer att resa för att hämta sitt barn i början av juni.

Vi har i nuläget tio barn utsedda till tio familjer. En familj har lämnat in en ansökan om att adoptera ett specifikt barn, och väntar nu på besked om matchning. Tre familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fem familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

2018-03-01

Hittills i år har fem familjer kommit hem med sex barn från Taiwan. En familj är på väg till i Taiwan just nu. Ytterligare en familj har fått ärendet godkänt i domstol och väntar nu på resebesked. Allt som allt har vi i nuläget nio barn utsedda till nio familjer. Sex familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Det är nu klart att vi får gäster från både CWLF och Chung Yi till årets sommarträff!

Från CWLF kommer vår kontaktperson Tina, samt en medarbetare från CWLF:s kontor i Kaoshiung, Fion. Från Chung Yi kommer Arwen, som ansvarar för uppföljningen av barnen efter adoptionen samt återresor och rotsökningsfrågor, samt Cathy från Chung Yi:s barnhem i Taipei.

Anmäl er redan nu till BFA:s sommarträff helgen 18-20 maj i Tanumstrand! 

2018-02-07

Jordbävning i Taiwan

Igår kväll drabbades Taiwan av en jordbävning. Jordbävningens center var i närheten av Hualien på Taiwans östkust, men skalvet kändes även i Taipei. Det har också varit flera efterskalv. Läs mer här: https://www.dn.se/nyheter/varlden/hotelltak-rasade-vid-kraftig-jordbavning-i-taiwan/

BFA har just nu en familj på plats i landet. Vi har varit i kontakt med dem och fått veta att de mår bra. Vi har även stämt av med båda våra samarbetsorganisationer och fått klart för oss att alla är okej. De har inte heller fått några rapporter om att några av ”våra” barn skulle vara skadade av jordbävningen.

Läs gärna på hur ni bäst ska hantera en situation om ni drabbas av jordbävning eller tyfon under er vistelse i Taiwan:

https://www.business-sweden.se/Export/marknader/asien-och-oceanien/Taiwan/Konsular-information/Jordbavningar-och-tyfoner/

Tänk också på att anmäla er utlandsvistelse innan er resa, detta gör ni enkelt här: http://www.swedenabroad.com/svensklistan

2018-01-24

Året har börjat bra för Taiwan-familjerna och det är mycket på gång! En familj kom hem precis innan nyår med sitt barn, och ytterligare två familjer har kommit hem under januari. Välkomna!

Vi har dessutom tre familjer som befinner sig i Taiwan just nu. Ytterligare två familjer har fått resebesked och väntas hem i februari och mars. En familj har också kallats att närvara vid domstolsförhandlingen i början av februari.

Allt som allt har vi i nuläget 12 barn utsedda till 12 familjer. Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare fyra familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Önskar ni få kontakt med andra familjer som adopterar eller har adopterat från Taiwan så är ni välkomna att höra av er till lina@bfa.se.

Kinesiskt nyår

Det kinesiska nyåret infaller i år den 16 februari. Detta gör att våra samarbetsorganisationer, domstolar mm har stängt under ca en veckas tid. Det kan därför under denna period ta längre tid att få svar på frågor mm.

2017-12-15

Hittills i år har BFA fått hem 12 barn från Taiwan till elva familjer.

Vi har i nuläget 16 barn utsedda till 15 familjer. En familj befinner sig i Taiwan just nu för att tillbringa en längre vistelsetid tillsammans med sina barn. En annan familj reser dit på julafton och väntas hem innan årsskiftet. Ytterligare tre familjer har fått resebesked och ska åka för att hämta sina barn i januari. Vi vill passa på att hälsa er en trevlig resa!

Fem familjer har sina handlingar i utlandet och väntar på besked om barn. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan. Fler familjer välkomnas att påbörja sin ansökan.

Auktorisation

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) har gett BFA förnyad auktorisation för att förmedla adoptioner från Taiwan. Auktorisationen gäller fram till 31 december 2019.

Aktuell situation
Hittills i år har fått hem 12 barn från Taiwan till elva familjer.

Vi har i nuläget 14 barn utsedda till 13 familjer. En familj befinner sig i Taiwan just nu för att tillbringa en längre vistelsetid tillsammans med sina barn.

Sex familjer väntar på besked om barn. En familj ansöker om att adoptera ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare en familj håller på att sammanställa sin ansökan.

Önskar ni få kontakt med andra familjer som adopterar eller har adopterat från Taiwan så är ni välkomna att höra av er till lina@bfa.se.

2017-09-04

Hittills i år har fått hem elva barn från Taiwan till tio familjer.

Vi har i nuläget 13 barn utsedda till 12 familjer. En av dessa familjer befinner sig i Taiwan just nu, en annan kommer att åka dit för att medverka vid domstolsförhandlingen i slutet av september. Ytterligare en familj reser i oktober för att tillbringa en längre vistelsetid i Taiwan tillsammans med sina barn.

En familj har ansökt om ett specifikt barn och väntar på besked om matchning. Ytterligare två familjer håller på att sammanställa sin ansökan.

Det finns möjlighet för fler familjer att påbörja sin ansökan om adoption från Taiwan.

Situationen i Nordkorea
Vi har fått oroliga frågor gällande situationen i och omkring Nordkorea, med tanke på de provsprängningar och provskjutningar som det har rapporteras om i regionen på senaste tiden. BFA bevakar situationen och följer UD:s rekommendationer vad gäller resor till länder i regionen. Det innebär att om inte UD avråder från att resa till ett specifikt land, så gör inte vi det heller.

Senast uppdaterad 2021-09-28