Tjeckien

2019-02-28

Två familjer är på plats i Tjeckien.  Fyra familjer väntar på barnbesked. En gång om året måste familjer som står i kö till Tjeckien inkomma med uppdaterade dokument för att vara aktuell för matchning. De senaste familjerna som har fått barnbesked från Tjeckien har väntat i 14 månader respektive 18 månader.

BFA behöver starta nya familjer omgående. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Tjeckien är ni varmt välkomna att höra av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller lina@bfa.se 0300-331 47.

2019-01-28

BFA har en familj på plats i Tjeckien och en familj skall åka i mitten av februari. Vi har fyra familjer som väntar på barnbesked. Förhoppningsvis kan vi starta ett par nya familjer under våren. Under åren 2015-2018 har BFA förmedlat 28 barn från Tjeckien, 11 flickor och 17 pojkar. Tre barn har varit i åldern 1-2 år, tio barn i åldern 2-3 år, åtta barn i åldern 3-4 år, fyra barn i åldern 4-5 år, två barn i åldern 5-7 år och ett barn i åldern 7-9 år.

2018-12-20

7 barn till 6 familjer har anlänt under 2018. En familj har fått barnbesked och kommer att åka till Tjeckien i början av januari. Fem familjer har handlingar i utlandet.

2018-10-30

En familj kom hem med sitt barn i oktober och BFA välkomnar den familjen hem. Vi har två familjer på plats i Tjeckien för att hämta sina barn och sex familjer som är på väntelistan och väntar på barnbesked.

BFA kan starta nya familjer för Tjeckien, då centralmyndigheten har efterfrågat nya ansökningar.  De tjeckiska myndigheterna prioriterar barnlösa par och väntetiden för dem har under det senaste två åren i snitt varit två år, där den familj som väntat kortats tid har väntat i 10 månader mot den familj som väntat längst har väntat i två år och tio månader. Väntetiden räknas från att handlingarna har skickats till utlandet till den dagen barnbeskedet förmedlas.

Välkomna att mingla med BFA på Adoptionernas dag!

Vi tjuvstartar med att fira adoptionernas dag torsdag 15 november kl 16.00-19.00. Ni som går i adoptionstankar, har adopterat eller väntar på ert adoptivbarn är välkomna på öppet hus i BFA:s lokaler i Kungsbacka. Se bilder från våra länder, mingla med oss på kontoret och träffa andra som kommer för att fira med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg, till barnen finns det korv och bröd.

Mejla oss gärna om ni är intresserade så vi vet hur många som dyker upp adoption@bfa.se  

Adress: Energigatan 11, Kungsbacka. Gratis parkering.

Varmt välkomna!

2018-10-03

En familj har precis fått barnbesked och BFA gratulerar familjen! Familjen reser till Tjeckien under hösten. Två familjer har barnbesked och är på plats i Tjeckien varav en av familjerna förhoppningsvis inom kort kan åka hem. Den uppskattade vistelsetiden är 8 veckor och det är bra att förbereda sig för det, även om det ibland kan bli kortare, eller något längre. 

BFA kan starta nya familjer för Tjeckien, då centralmyndigheten har efterfrågat nya ansökningar.

2018-08-17

BFA söker nu nya familjers ansökningar till Tjeckien. Vår kontaktperson hos myndigheten har önskat fem nya adoptionsansökningar från BFA. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Tjeckien är ni varmt välkomna att höra av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller lina@bfa.se 0300-331 47.

I början av augusti anlände en av BFA:s familjer med sitt barn till Sverige. BFA välkomnar barnet och familjen hem! En familj som har barnbesked kommer att resa till Tjeckien i slutet av augusti. Hittills i år har fyra barn till tre familjer totalt anlänt.

2018-06-07

Vi har tretton familjer på väntelistan för Tjeckien. Två av dessa familjer har barnbesked, varav en av de två familjer befinner sig i Tjeckien med sitt barn och den andra familjen har fått resebesked. Två barn till en familj har anlänt i år. Sedan 2004 har BFA förmedlat 108 barn från Tjeckien varav 47 flickor och 61 pojkar. Bland de 108 barnen har 10 syskonpar förmedlats och 2 syskontrios. De flesta barnen har varit mellan 2-4 år.

2018-04-25

Familjen som fick barnbesked i slutet av mars skall snart resa till Tjeckien. Väntetid för resebeskedet tog tre veckor. En familj befinner sig i Tjeckien och förväntas hem i slutet av veckan. En familj ansöker om ett barn och vi väntar på besked om matchningen. 13 familjer väntar på barnbesked.

De tjeckiska myndigheterna har i dagarna informerat BFA om att vi måste förbereda  familjer att kommande vistelsetid i Tjeckien beräknas uppgå till 8 veckor. Det är inget som har förändrats i processen, utan det som drar ut på tiden är de sista dokumenten där tre domare signerar ett dokument som heter ”pre-adoption-care” (beslutet om permanent fosterhemsplacering). Kom ihåg dock att detta är en generell vistelsetid. Ibland inträffar saker som gör att ni ev kan komma att behöva stanna något längre eller kortare tid. Ni måste budgetera för alla ev uppkomna förändringar. De tjeckiska myndigheterna förstår er situation och arbetar alltid för att processen skall bli så smidig som möjligt för er samtidigt som de alltid utgår från barnets bästa.

2018-03-27

En familj fick igår barnbesked från Tjeckien. Vi säger grattis till den familjen och de inväntar nu resebesked. En familj befinner sig i Tjeckien för adoption av ett syskonpar. Vistelsetiden i landet kan variera. Normalt sett bör man förvänta sig att stanna i landet minst 4-6 veckor. De tjeckiska myndigheterna utgår alltid från barnets bästa.  En familj ansöker om ett barn från Tjeckien.

2018-03-01


En familj reser i dagarna till Tjeckien för att påbörja adoptionsprocessen. 17 familjer i den tjeckiska kön väntar på sina barnbesked. BFA avvaktar fortfarande barnbesked innan några nya familjer kan starta för Tjeckien. 
BFA fick i slutet av januari fortsatt auktorisation från MFoF att förmedla adoptioner från Tjeckien. Vi har också fått vår ackreditering från Tjeckien klar i februari.

2017-12-22

En familj kom hem med sitt barn i november. En familj väntar på matchningsbesked för ett barn de ansökt om och 17 familjer i den tjeckiska kön väntar på  barnbesked. Under 2017 har BFA förmedlat 4 barn från Tjeckien. Inga nya familjer startas innan BFA har mottagit fler barnbesked. De familjer som har väntat längst är nu uppe i drygt tre år. BFA planerar att besöka våra kontakter i Tjeckien någon gång under våren.

2017-10-10

En familj har fått barnbesked och resebesked. De reser snart till Tjeckien för att hämta sitt barn på Most barnhem. En familj väntar på matchningsbesked om ett barn de ansökt om att få adoptera.
Ytterligare 17 familjer har sina handlingar i den tjeckiska kön. Några av familjerna kompletterar sina ansökningar.

Vi hoppas på fler barnbesked.

2017-08-29

14 familjer har sina ansökningar i den tjeckiska kön och väntar på att bli matchade med barn.
Myndigheten i Brno arbetar just nu med att komplettera barns juridiska dokument. Det saknas domstolsbeslut och innan dokumenten är fullständiga kan inte barnen matchas med familj. Vi hoppas att vi snart får nya barnbesked.

Senast uppdaterad 2019-02-28