Tjeckien

2024-05-24

Information till er som har adopterat från Tjeckien.

I och med att det har införts en ny lag i Tjeckien så kommer allt fler barn under 3 år att placeras i fosterfamilj i stället för på barnhem, eftersom det anses bättre för barnets utveckling och välmående i längden. I och med detta kommer vissa barnhem att byggas om till andra former av institutioner, vilket också kan komma att innebära att personal som tidigare har arbetat på barnhemmen inte kommer att vara kvar.

Vi har fått information om att det i nuläget gäller barnhemmen Karlovy Vary barncenter och barnhemmet i Most. Under 2024 kommer dessa barnhem finnas kvar som tidigare, men efter 2024 kan det hända att förändringar har skett.

Om man har planer på en återresa till något av dessa två barnhem under den närmsta tiden och har frågor gällande detta så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

I nuläget har vi ingen mer information om huruvida detta kommer gälla fler barnhem i Tjeckien eller inte.

2024-04-30

Hittills i år har en familj kommit hem med sina barn från Tjeckien och ytterligare en familj befinner sig mitt i sin adoptionsprocess i landet just nu och förväntas komma hem med sitt barn under maj månad. Utöver detta har vi 2 registrerade familjer på väntelistan som väntar på barnbesked.

2023-12-01

Fyra barn till tre familjer har anlänt till Sverige från Tjeckien i år och ytterligare en familj har fått resebesked och åker till Tjeckien under december månad.
Utöver detta har vi 4 registrerade familjer på väntelistan som väntar på barnbesked.

Vi tar gärna emot fler ansökningar från familjer som önskar adoptera från Tjeckien.

2023-10-02

Hittills i år har tre familjer kommit hem med sina barn från Tjeckien. Utöver detta har vi 5 registrerade familjer på väntelistan som väntar på barnbesked. Är du intresserad av att adoptera från Tjeckien så hör av dig till Linnea@bfa.se. Du bör ha en öppenhet för barn från fem år och uppåt. Är du öppen för att adoptera yngre barn, d v s mellan 3-5 år, måste du vara öppen för särskilda behov.

2023-05-30

Tre barn till två familjer har anlänt till Sverige från Tjeckien i år. En familj har precis fått barnbesked och håller på att planera sin resa. Utöver detta har vi 5 familjer på väntelistan. Av de 5 familjer är 4 registrerade i landet och väntar på barnbesked och en familj håller på med sina handlingar.

2023-04-28

Hittills i år har två familjer kommit hem med sina barn från Tjeckien. Utöver detta har vi 6 familjer på väntelistan. Av de 6 familjer är 4 registrerade i landet och väntar på barnbesked och ytterligare en familjs ansökan är under handläggning i Tjeckien. En familj håller på med sina handlingar.

2023-02-24

Hittills i år har en familj kommit hem med sitt barn från Tjeckien och ytterligare en familj har fått resebesked och åker till Tjeckien under mars månad. Utöver detta har vi 6 familjer på väntelistan. Av de 6 familjer är 4 registrerade i landet och väntar på barnbesked och två familj håller på och arbetar med sina handlingar.

Vi har fått information från vår kontaktperson att BFA kommer att kunna skicka endast två nya ansökningar till Tjeckien under perioden januari-juni 2023. Detta gäller för samtliga av deras samarbetsländer och efter juni månad kommer de att se över antalet familjer på deras väntelista och informera oss om hur det kommer se ut resten av året. Kvoten är nu fylld, vilket betyder att vi inte kommer starta några nya familjer förrän vi har fått mer information från myndigheten i Tjeckien.

2022-12-27

En familj befinner sig fortfarande i Tjeckien  för att hämta sitt barn och väntas hem efter i början av 2023.  Vi har 7 ytterligare familjer på väntelistan för Tjeckien. Av de 7 familjer är 5 registrerade i landet och väntar på barnbesked. Två familjer håller på med sina handlingar. Vill du veta mer om adoption från Tjeckien? Hör av dig i sådana fall till linnea@bfa.se eller ring 0300-331 32.

2022-11-29

En familj befinner sig i Tjeckien just nu för att hämta sitt barn. Familjer måste förbereda sig på att stanna i landet i ca 8–9 veckor när man hämtar sitt barn. Ni får barnet i er vård efter ca 5–7 dagar. Vi har 6 ytterligare familjer på väntelistan för Tjeckien. Av de 6 familjer är 5 registrerade i landet och väntar på barnbesked. En familj håller på med sina handlingar.

2022-09-29

Vi har åtta familjer på väntelistan för Tjeckien. Av de åtta familjer är sex registrerade i landet och väntar på barnbesked. Två familjer håller på med sina handlingar.  

BFA har fått en inbjudan om att komma på besök hos den tjeckiska centralmyndigheten under hösten 2022. Resan är nu bokad och Linnea Sandberg och Ann-Charlotte Särnbratt kommer att befinna sig i Tjeckien 11–15 oktober. Vi ser mycket fram emot denna resa!

2022-05-03

BFA har åtta familjer på väntelistan för Tjeckien. Av de åtta familjer är fyra registrerade i landet. Två familjer är klara med sina handlingar och väntar på registrering i Tjeckien. Ytterligare två familjer håller på med sina handlingar.

En gång om året vill de tjeckiska myndigheterna att väntande familjer lämnar in uppdateringar för inkomstintyg, polisregister, aktualiseringsintyg från socialsekreterare samt psykologintyg. Dessa ska översättas och legaliseras. Ni kommer att få påminnelse från oss när det är dags att lämna in dessa. Om man inte inkommer med dessa uppdateringar kan man heller inte bli aktuell för ev matchning av ett barn.

Vid barnbesked, innan resan till Tjeckien ska man också uppdatera inkomstintyg samt polisregisterutdrag.

2022-01-31

Vi har åtta familjer på väntelistan för Tjeckien. Av de åtta familjer är fyra registrerade i landet. En familj är precis klar med sina handlingar som är ivägskickade till Tjeckien. Två familjer håller på med sina handlingar och en familj har precis fått förmedlingsbeslut för Tjeckien och ska påbörja insamlingen av handlingar.

2021-12-01

Är du öppen för barn från 5 år eller har ett syskonmedgivande? De tjeckiska myndigheterna efterfrågar familjer med ovan öppenhet. Tveka inte att höra av er till ann-charlotte@bfa.se.

2021-09-09

En familj har under augusti månad fått barnbesked! Vi gratulerar familjen

Ytterligare fyra familjer är registrerade hos myndigheten i Tjeckien och väntar på barnbesked.  En familj håller på med sina handlingar för att skickas till Tjeckien.  

En gång om året måste väntande familjer uppdatera sina dokument; aktualiseringsintyg, inkomstintyg, läkarintyg, och psykologintyg. Om dokumenten inte är uppdaterade så kan man heller inte bli matchad med ett barn. BFA kan starta fler familjer för Tjeckien så hör av dig till Ann-Charlotte@bfa.se om du vill veta mer, eller ring 0300-33137. BFA kan skicka ett par ansökningar för ensamstående (kvinnor) men då är det viktigt att du är öppen för barn med särskilda behov i åldern 0-5 år, gärna något äldre.

2021-04-06

En familj har anlänt med sina två barn i mars. Två familjer håller på med sina handlingar och tre familjer är registrerade och väntar på barnbesked. Varmt välkomna att kontakta ann-charlotte@bfa.se för mer information om adoption från Tjeckien! BFA har ingen väntetid för att starta nya familjer som vill adoptera från Tjeckien.

2021-02-10

Under 2020 förmedlade BFA en adoption från Tjeckien d v s ett barn till en familj.

Vi har sex familjer på väntelistan för Tjeckien.  En familj har  fått ett officiellt barnbesked under januari och kommer troligtvis att resa i slutet av februari. Två familjer väntar på barnbesked och tre familjer håller på med insamlingen av dokument till Tjeckien.

Tjeckien accepterar ensamstående och som ensamstående bör man vara öppen för barn från 5 år och uppåt. 

2020-12-21

Vi har fem familjer på väntelistan för Tjeckien.  En familj är matchad med ett syskonpar och väntar på officiellt barnbesked och hoppas på ett resebesked efter årsskiftet. Två familjer väntar på barnbesked och tre familjer håller på med insamlingen av dokument till Tjeckien. Varmt välkomna att kontakta ann-charlotte@bfa.se för mer information om adoption från Tjeckien!

2020-11-02

Vi har fortfarande fem familjer som är aktuella för Tjeckien och som befinner sig i olika steg. En familj är på plats i Tjeckien och tillbringar nu tiden i Tjeckien tillsammans med barnet och inväntar beslut från domstolen.  En familj är matchad med ett syskonpar och väntar på officiellt barnbesked. Två familjer väntar på barnbesked och en familj håller på med insamlingen av dokument till Tjeckien. En gång om året vill de tjeckiska myndigheterna har uppdatering av följande dokument: polisintyg, inkomstintyg, psykologintyg, aktualiseringsintyg från socialsekreteraren samt läkarintygen. Dessa ska översättas och legaliseras.

Uppföljningsrapportering Tjeckien

Att adoptera från Tjeckien innebär också att man åtar sig att lämna in uppföljningsrapporter på barnet som socialsekreteraren skriver tills barnet har fyllt 18 år. Åldersintervallen ser ut som följande:

  1. när barnet har vistats 1 månad
  2. när barnet har vistats 3 månader
  3. när barnet har vistats 6 månader
  4. när barnet har vistats 12 månader

Efter att rapport nr 4 har skickats och beroende på barnets ålder, ska rapporter skrivas: 

  1. när barnet är 3 år gammalt,
  2. när barnet är 7 år gammalt,
  3. när barnet är 12 år gammalt,
  4. när barnet är 15 år gammalt,
  5. när barnet är 18 år

2020-10-05

Vi har fem familjer som är aktuella för Tjeckien och som befinner sig i olika steg. En familj är på plats i Tjeckien för att hämta sitt barn och påbörjar precis anknytningsprocessen. En familj har ansökt om ett syskonpar och blivit matchad med dem. Två familjer väntar på barnbesked och en familj håller på att påbörja insamlingen av dokument till Tjeckien.

Stanislava, vår kontakt på myndigheten, välkomnar nya ansökningar från Sverige. De tjeckiska myndigheterna har relativt få ansökningar även från andra samarbetsländer, så det finns behov av nya. Det är fortfarande så att de tjeckiska myndigheterna prioriterar barnlösa par, men det finns också behov av familjer som har barn sedan tidigare. På frågan om hur lång väntetid man kan förvänta sig till barnbesked, kan de inte ge ett svar. Det är bl a beroende på vilken ålder på barnet ni är öppna för, vilka särskilda behov ni är öppna för och vilka barn som är tillgängliga för adoption.

Är du intresserad av att veta mer så hör av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller anna-karin@bfa.se 0300-331 34.

Information gällande Covid-19

Svenskar kan fortfarande resa in till Tjeckien. Det är omöjligt att veta hur det kommer att se ut när just ni reser. För att få uppdaterad information, gå in på UD:s hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/tjeckien/

Där kan ni också ta del av uppdaterad information från det tjeckiska inrikesministeriets hemsida.

2020-08-31

Vi har tre familjer på väntelistan i Tjeckien. En familj har ansökt om ett barn och blivit matchad med det. En familj har ansökt om ett syskonpar och väntar på matchningsbesked. BFA har ingen kö för att starta adoptionsprocessen för Tjeckien. De tjeckiska myndigheterna prioriterar barnlösa par, och du ska vara öppen för barn i åldern 0-3 år. BFA kan skicka några ansökningar för ensamstående men då måste du vara öppen för barn i åldern 0-5 år. Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om adoption från Tjeckien. Är du intresserad av att veta mer så hör av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller anna-karin@bfa.se 0300-331 34.

 

2020-03-09

BFA har två familjer registrerade i den tjeckiska kön, och en familj håller på med sina handlingar för att skicka till Tjeckien. BFA ser gärna fram emot att starta fler familjer som vill adoptera från Tjeckien.

2020-02-04

BFA har ingen kö för Tjeckien. De tjeckiska myndigheterna välkomna nya familjer. De är mycket nöjda över hur väl förberedda de svenska familjerna är för adoption. Är du intresserad av att veta mer så hör av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller anna-karin@bfa.se 0300-331 34.

2019-12-09

BFA har en familj som väntar på barnbesked från Tjeckien. BFA behöver starta nya familjer omgående. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Tjeckien är ni varmt välkomna att höra av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller anna-karin@bfa.se 0300-331 34. Väntetiden för barnbesked för barnlösa par är ca 12 månader. Som ensamstående kan du ansöka om barn från Tjeckien från 5 år och äldre.

2019-06-20

BFA behöver starta nya familjer omgående. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Tjeckien är ni varmt välkomna att höra av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller lina@bfa.se 0300-331 47. Väntetiden för barnbesked för barnlösa par är ca 12 månader. Som ensamstående kan du ansöka om barn från Tjeckien från 5 år och äldre.

2019-02-28

Två familjer är på plats i Tjeckien.  Fyra familjer väntar på barnbesked. En gång om året måste familjer som står i kö till Tjeckien inkomma med uppdaterade dokument för att vara aktuell för matchning. De senaste familjerna som har fått barnbesked från Tjeckien har väntat i 14 månader respektive 18 månader.

BFA behöver starta nya familjer omgående. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Tjeckien är ni varmt välkomna att höra av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller lina@bfa.se 0300-331 47.

2019-01-28

BFA har en familj på plats i Tjeckien och en familj skall åka i mitten av februari. Vi har fyra familjer som väntar på barnbesked. Förhoppningsvis kan vi starta ett par nya familjer under våren. Under åren 2015-2018 har BFA förmedlat 28 barn från Tjeckien, 11 flickor och 17 pojkar. Tre barn har varit i åldern 1-2 år, tio barn i åldern 2-3 år, åtta barn i åldern 3-4 år, fyra barn i åldern 4-5 år, två barn i åldern 5-7 år och ett barn i åldern 7-9 år.

2018-12-20

7 barn till 6 familjer har anlänt under 2018. En familj har fått barnbesked och kommer att åka till Tjeckien i början av januari. Fem familjer har handlingar i utlandet.

2018-10-30

En familj kom hem med sitt barn i oktober och BFA välkomnar den familjen hem. Vi har två familjer på plats i Tjeckien för att hämta sina barn och sex familjer som är på väntelistan och väntar på barnbesked.

BFA kan starta nya familjer för Tjeckien, då centralmyndigheten har efterfrågat nya ansökningar.  De tjeckiska myndigheterna prioriterar barnlösa par och väntetiden för dem har under det senaste två åren i snitt varit två år, där den familj som väntat kortats tid har väntat i 10 månader mot den familj som väntat längst har väntat i två år och tio månader. Väntetiden räknas från att handlingarna har skickats till utlandet till den dagen barnbeskedet förmedlas.

Välkomna att mingla med BFA på Adoptionernas dag!

Vi tjuvstartar med att fira adoptionernas dag torsdag 15 november kl 16.00-19.00. Ni som går i adoptionstankar, har adopterat eller väntar på ert adoptivbarn är välkomna på öppet hus i BFA:s lokaler i Kungsbacka. Se bilder från våra länder, mingla med oss på kontoret och träffa andra som kommer för att fira med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg, till barnen finns det korv och bröd.

Mejla oss gärna om ni är intresserade så vi vet hur många som dyker upp adoption@bfa.se  

Adress: Energigatan 11, Kungsbacka. Gratis parkering.

Varmt välkomna!

2018-10-03

En familj har precis fått barnbesked och BFA gratulerar familjen! Familjen reser till Tjeckien under hösten. Två familjer har barnbesked och är på plats i Tjeckien varav en av familjerna förhoppningsvis inom kort kan åka hem. Den uppskattade vistelsetiden är 8 veckor och det är bra att förbereda sig för det, även om det ibland kan bli kortare, eller något längre. 

BFA kan starta nya familjer för Tjeckien, då centralmyndigheten har efterfrågat nya ansökningar.

2018-08-17

BFA söker nu nya familjers ansökningar till Tjeckien. Vår kontaktperson hos myndigheten har önskat fem nya adoptionsansökningar från BFA. Är ni intresserade av att veta mer om adoption från Tjeckien är ni varmt välkomna att höra av er till ann-charlotte@bfa.se tel: 0300-331 37 eller lina@bfa.se 0300-331 47.

I början av augusti anlände en av BFA:s familjer med sitt barn till Sverige. BFA välkomnar barnet och familjen hem! En familj som har barnbesked kommer att resa till Tjeckien i slutet av augusti. Hittills i år har fyra barn till tre familjer totalt anlänt.

2018-06-07

Vi har tretton familjer på väntelistan för Tjeckien. Två av dessa familjer har barnbesked, varav en av de två familjer befinner sig i Tjeckien med sitt barn och den andra familjen har fått resebesked. Två barn till en familj har anlänt i år. Sedan 2004 har BFA förmedlat 108 barn från Tjeckien varav 47 flickor och 61 pojkar. Bland de 108 barnen har 10 syskonpar förmedlats och 2 syskontrios. De flesta barnen har varit mellan 2-4 år.

2018-04-25

Familjen som fick barnbesked i slutet av mars skall snart resa till Tjeckien. Väntetid för resebeskedet tog tre veckor. En familj befinner sig i Tjeckien och förväntas hem i slutet av veckan. En familj ansöker om ett barn och vi väntar på besked om matchningen. 13 familjer väntar på barnbesked.

De tjeckiska myndigheterna har i dagarna informerat BFA om att vi måste förbereda  familjer att kommande vistelsetid i Tjeckien beräknas uppgå till 8 veckor. Det är inget som har förändrats i processen, utan det som drar ut på tiden är de sista dokumenten där tre domare signerar ett dokument som heter ”pre-adoption-care” (beslutet om permanent fosterhemsplacering). Kom ihåg dock att detta är en generell vistelsetid. Ibland inträffar saker som gör att ni ev kan komma att behöva stanna något längre eller kortare tid. Ni måste budgetera för alla ev uppkomna förändringar. De tjeckiska myndigheterna förstår er situation och arbetar alltid för att processen skall bli så smidig som möjligt för er samtidigt som de alltid utgår från barnets bästa.

2018-03-27

En familj fick igår barnbesked från Tjeckien. Vi säger grattis till den familjen och de inväntar nu resebesked. En familj befinner sig i Tjeckien för adoption av ett syskonpar. Vistelsetiden i landet kan variera. Normalt sett bör man förvänta sig att stanna i landet minst 4-6 veckor. De tjeckiska myndigheterna utgår alltid från barnets bästa.  En familj ansöker om ett barn från Tjeckien.

2018-03-01


En familj reser i dagarna till Tjeckien för att påbörja adoptionsprocessen. 17 familjer i den tjeckiska kön väntar på sina barnbesked. BFA avvaktar fortfarande barnbesked innan några nya familjer kan starta för Tjeckien. 
BFA fick i slutet av januari fortsatt auktorisation från MFoF att förmedla adoptioner från Tjeckien. Vi har också fått vår ackreditering från Tjeckien klar i februari.

2017-12-22

En familj kom hem med sitt barn i november. En familj väntar på matchningsbesked för ett barn de ansökt om och 17 familjer i den tjeckiska kön väntar på  barnbesked. Under 2017 har BFA förmedlat 4 barn från Tjeckien. Inga nya familjer startas innan BFA har mottagit fler barnbesked. De familjer som har väntat längst är nu uppe i drygt tre år. BFA planerar att besöka våra kontakter i Tjeckien någon gång under våren.

2017-10-10

En familj har fått barnbesked och resebesked. De reser snart till Tjeckien för att hämta sitt barn på Most barnhem. En familj väntar på matchningsbesked om ett barn de ansökt om att få adoptera.
Ytterligare 17 familjer har sina handlingar i den tjeckiska kön. Några av familjerna kompletterar sina ansökningar.

Vi hoppas på fler barnbesked.

2017-08-29

14 familjer har sina ansökningar i den tjeckiska kön och väntar på att bli matchade med barn.
Myndigheten i Brno arbetar just nu med att komplettera barns juridiska dokument. Det saknas domstolsbeslut och innan dokumenten är fullständiga kan inte barnen matchas med familj. Vi hoppas att vi snart får nya barnbesked.

Senast uppdaterad 2024-05-24