Sökandeavgift 2024

Om du betalar medlems-och adoptionssökandeavgiften under perioden oktober- december 2023  så gäller sökandeavgiften även för 2024. Medlemsavgiften betalas dock per kalenderår. Här finner du adoptionsansökan.

Du kan också anmäla dig digital på den här länken.

Senast uppdaterad 2023-10-24