Coronaviruset/Covid-19

BFA följer rapporterna om Coronavirusets utveckling och har täta avstämningar med våra samarbetsländer gällande situationen. Många länder inför nu restriktioner och särskilda rekommendationer gällande in- och utresor mm. Vår ambition är att information ska gå ut till alla berörda via våra nyhetsbrev så snart vi får kännedom om sådant som kan påverka adoptionerna.

BFA följer UD:s reserekommendationer och rekommenderar också våra familjer att följa dessa:

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation

Vid fler frågor kring Coronaviruset hänvisar vi till folkhälsomyndigheten och WHO:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.who.int/

Senast uppdaterad 2020-03-13