Lagrådsremiss baserat på modernare adoptionsregler

Idag presenterar regeringen en lagrådsremiss baserat på Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61). BFA:s ordföranden och verksamhetschef deltog i ett möte hos regeringskansliet i maj månad, tillsammans med de andra två adoptionsorganisationerna, där vi fick möjlighet att yttra oss kring denna utredning. BFA är mycket glada att se att regeringen nu bland annat föreslås att den övre åldersgränsen slopas, en fråga som BFA lagt mycket kraft och energi på genom åren.

Senast uppdaterad 2018-03-05