Utskick av nya medlems- och adoptionssökandeavgifter för 2019

sker efter årsskiftet. Avgifterna är samma som i år: medlemsavgift 450 kr och adoptionssökandeavgift 2800 kr.

Senast uppdaterad 2018-12-14